• et

Õpetaja mainekujundus algab tema hoiakutest

Õpetaja mainekujundus algab tema hoiakutest

Hiljuti andsin oma kommentaari Õpetajate Lehele, kus viidi läbi uuring: “Mis mõjutab õpetaja mainet kõige rohkem?” Valikus oli: a) Õpetaja ise, b) Kampaaniad, c) Seadused.

Olles viimased aastad olnud kaasatud Innove “Õpetaja – Hariduse kõneisik” programmi koolitajana (koolitused persoonibrändi kujundamisest õpetajale) ning lisaks veel rõõm olnud teha koolitusi teistelegi õpetajatele, oli mul hea meel ka oma mõtteid jagada. Jagan oma saadetud kommentaari, mis ilmus õpetajate päeval.

Bränd nimega sina – sinu ameti mainekujunduse alus

Kui ma oleks ise pidanud valima, et mis mõjutab ühe ameti kuvandit kõige rohkem, siis jah, ka mina oleks valinud ameti esindaja käitumise ja kokkupuute temaga kui olulisima kriteeriumi. Meie enda isiklik kogemus on tugevaim kuvandi looja. Järgmiseks on teiste arvamus (soovitused). Kõik mis on kampaania korras või seadusega peale pandud, tundub sunnitud ja kujundatud, meie vahetu kokkupuude või lähedase kogemus aga tundub loomulik ja usaldusväärne.
Kampaania mõju ei tasu aga alahinnata. Kampaaniatel on oluline roll positiivsete külgede esiletoomisel, ületamaks nähtavuslävi teemadele, millele pole varem tähelepanu toodud. Meedia armastab võtta hambusse negatiivset, kampaania, kui see on hästi tehtud, aitab seda tasakaalustada positiivsega. Nii on ka oluline, et õpetajad ise julgemalt räägiks oma väljakutsetest, põnevast tööst, selle väärtusest ja võimalustest. Jah, mured ja raskused on olemas, aga need on igas ametis ja halvast rääkimine ei aita luua kuvandit kui hea amet vaid ainult rõhutavad halba.

Enda väärtuse tajumine on oluline

Olen teinud mainekujundamise koolitusi (persoonibrändi kujundamise) väga erinevatele õpetajatele. Erineva vanusega, taustaga, erinevate ainete õpetajaid erinevatest Eesti paigust. Kõige parema tulemuse on saanud õpetajad, kes väärtustavad iseennast ja julgevad seda ka välja öelda ning kes võtavad hoiaku, et nad saavad asju muuta. Kes näevad, et jah, maailmas võiks õpetajaametit väärtustada rohkem, aga kes on valmis ka näitama, miks. Tore algatus on näiteks „Õpi õpetajaks!“ Instagram, kus õpetajad murravad õpetajate kohta käivaid müüte. Suhtumine on võtmeks.
Antud küsitluse tulemus ja ka minu kogemus kommunikatsioonieksperdina näitab, et õpetajal, kes väärtustab iseennast ja kes oskab näidata oma töö vajalikkust, olla hea ameti esindaja, saab mõjutada õpetaja ameti väärtustamist alates oma õpilastest, lastevanematest, kolleegide, haridusametnike ja seaduseloojateni välja. Tugev mainekuvand tähendab mõjuvõimu. Mõjuvõim tähendab võimalust muuta tavasid, aga ka seaduseid. Jah, see ei ole paari nädala töö, vaid aastate töö. Mainekujundustöö algab ametiesindaja sisemisest eetikast. Samm-sammult jõuab igapäevase enda mainekujundustööga ameti kuvandit tugevdada ja see annab võimaluse rohkem luua keskkonda, kus õpetajaamet on väärtustatud. Mitte selle pärast, et seadus ütleb või kampaania käsib vaid selle pärast, et õpetaja ameti esindajad on ühtsed oma ameti väärtustamises ja ei jäta kahtlustki, et neid tuleb austada.

Iga ameti esindaja mõjutab selle ameti kuvandit

Oluline on mõista, et mainekuvand saab alguse tähendusest, mida me ise anname oma ametile ja tööle, mida teeme. Enda kuvandi loomine, oma persoonibrändi kujundamine tähendab eelkõige selgust iseendas ja visiooni, kuhu sa tahad liikuda, kuidas sa soovid oma valdkonda ja ametit arendada ja enda mõjust nii otseselt õpilastele aga ka õpetaja-ametile laiemalt. Järjepidevalt oma tööd hästi tehes, tähelepanu pöörates teistele headele õpetajatele, nii kujundad ka ühiskonna arusaamu ilma suuremate kampaaniateta. Õpetaja roll ei ole muutuda turundajaks, kuid eks iga ametiesindaja teab, et temal on lisaks enda esindamisele vastutus ka oma ameti esindamise eest. Seega millise kuvandi lood sina läbi oma tegelikku töö, käitumise, suhtumise?