• et
 • en

Strateegiline persoonibrändi kujundamine

Strateegiline persoonibrändi kujundamine

 

Minu ootus koostööle Liisiga oli eneseteadlikkuse ja -väärtustamise kasv, selgema visiooni saavutamine oma tegevuses. Soovisin teha valikut selles osas, mis on hetkel minu teekonnal oluline ja mille peaksin kõrvale jätma. Tundsin suurt toetust aktiivse kuulamise näol. Tundsin, et keegi usub ja toetab ning ma ei pea alustama vestlust enda tõestamisega. Sain tagasisidet ja asjalikke suunamisi, millele edaspidi keskenduda. Koostöö Liisiga andis julgust olla nähtaval ja viia senised ideed ellu. Liisil on väga hea sisselamisvõime ja värske pilk sellele, mida ise ei oska märgata. Näiteks milliseid endale märkamata jäänud saavutusi veel CV-sse lisada. Peale neid kohtumisi olen jõuliselt ja kindlalt oma eesmärkide poole liikunud. Tänan soojuse ja toetuse eest!” – Tea Lemberpuu, vabakutseline kunstnik

 

Strateegiline persoonibrändi kujundamine on ainulaadne programm Eestis ja maailmas, mille on kujundanud Liisi Toom oma 15+ aastase kogemuse ja üle paarisaja individuaalse klienditöö tulemusena. Konsultatsioon-coaching on kombinatsioon turundusest, psühholoogiast, karjääri- ja ettevõtlusstrateegiast ning juhtimis- ning elustiili kujundamisest. Kogu töö toimub persoonibrändi mudelit rakendades, lähtudes iga indiviidi eripärast. Just neid teadmisi ja oskuseid läheb igal tänapäeva tegusal inimesel vaja, et luua edukas, toimiv ja teadlik bränd nimega SINA. Aja broneerimiseks helista 52 70 534 või kirjuta liisi@persoonibrand.ee.

Juhendan ja konsulteerin järgmistel teemadel:

 • tippjuhina oma brändi juhtimine ja karjääri planeerimine,
 • karjääriküsimused, töö ja elustiili valikud,
 • ettevõttega alustamine ja oma isikliku brändi lanseerimine,
 • persoonibrändi kujundamine ja arendamine konkreetses valdkonnas,
 • organisatsiooni, sh meeskonna juhtimine ja brändisaadikud,
 • oma oskuste, teenuste, toote või ettevõtte kommunikatsiooni ja turundusalased küsimused,
 • otsuste tegemine karjääri, ettevõtluse, juhtimise ja muutustes vaimse vastupidavuse vallas.

Soovid kohe tegudele asuda? Tutvu esmase strateegilise persoonibrändi coachingu kohtumise sisuga.

Persoonibrändi konsultatsioonil saad

 • selgust selles, mis takistab seadmast või järgimast seatud eesmärke (õige töö, paremad tulemused ettevõttes),
 • seada selge ja realistliku tegevusplaani,
 • luua endale sobiv turundus- ja kommunikatsiooniplaan, mis aitab saavutada tulemusi ja juurutada isiklikku brändi,
 • saad uusi teadmisi ja oskusi organisatsiooni ja kommunikatsiooni juhtimisest, mida edaspidi ise rakendada,
 • tagasisidet oma CV-le, esitlusele ja kommunikatsiootsioonialastele küsimustele,
 • peegeldada ja jagada oma mõtteid ja valikuid, teha kindlamaid otsuseid,
 • nõu ja juhendamist kommunikatsioonieksperdilt konkreetsema mainekujundus- ja turundusküsimustes (sisuturundus-blogimine, sotsiaalmeedia, meediasuhtlus, visuaalse identiteedi loomine, veebileht, sündmusturundus, partnerlus, jne).

 

“Liisiga persoonibrändi coaching-koostöö kestis mul neli kuud ja selle aja jooksul sain endas rohkem selgust, millises suunas ma edasi liikuda soovin. Liisi on väga kannatlik, aga nõudlik coach ja oskab samas sulle ka nõu anda, kuidas mingit konkreetset teemat selgeks saada.” – Krista Teearu, Pilvebyroo.ee, raamatupidamise ja finantsalase blogi ja e-raamatute blogija ning autor. Vaata lisa, kuidas Krista räägib oma coachingu kogemusest siit.

Kellele on persoonibrändi konsultatsioon:

 • juhtidele (tippjuhtidele, keskastme- ja valdkonnajuhtidele, spetsialistidele),
 • ekspertidele ja kõneisikutele,
 • avaliku elu tegelastele, mõjuisikutele,
 • eraettevõtjatele, oma ettevõttega alustajatele.

Toimub video-konsultatsioonina Google Meet või muu online videokõne vahendusel. Juhendan nii individuaalselt juhte, ettevõtjaid ja eksperte kui ka meeskondi ja gruppe. Juhendamist ja nõustamist võib küsida ühekordselt või kokku leppida pikema nõustamisperioodi koos erinevate eneseturunduse tegevustega. Tavapärane juhendamine kestab 4-6 kuud (ettevõtte lanseerimine, ettevõtjana alustamine, karjääripöörde tegemine, persoonibrändi kujundamine).

Esmakordne persoonibrändi strateegia kohtumine

Nõustab: Liisi Toom

Kui sul on mõte pikemat juhendamist võtta, aga pole kindel, kas see on sulle või kui sul on üks konkreetne küsimus, siis tule esmakordsele (persoonibrändi) strateegilisele kohtumisele. See on 2h kestev individuaalne kohtumine Google Meet-i teel, kus:

 • Selgitame sinu hetkeolukorda ja soovitud tulemust.
 • Selgitame mõned võimalused, kuidas võid ise edasi liikuda ja võimalused, kus võid kaasata juhendaja.
 • Saad juhendaja abiga endale hetkel segases küsimuses fookuse, selguse ja tegevussuuna.
 • Praktilist nõu konkreetselt sinu küsimuse kohta, olgu see karjäärivalik, turundus, eneseesitlus läbi CV, töökoha valik või ettevõtte lanseerimine ja sellega seonduvad küsimusd.
 • Peale kohtumist saad nõustamise raporti koos soovituslike tegevuste ja praktiliste ülesannetega.
 • Peale kohtumist saad ise valida, kas jätkad omal jõul, kaasad juhendaja või leiame mõne kolmanda võimaluse.

 

Suur tänu! Juba korra [saadud kohtumise raportit] läbi lugedes oli väga huvitav. Kui rääkides tundus, et peale jäi minu eklektiline ja siplev mõttevoog, mida olen oma peas lõputult kuulnud. Lahkudes asusin 6 kuu ülesannet tegema… Kusjuures sinna minu üllatuseks lisandus sissetuleku võimalusena uusi võimalusi. Sinu kokkuvõte oli sisutihe ja tohutult hästi peegeldav ning professionaalne. Tekitas veel suuremat usaldust Sinu tegevuse suhtes. – Kristel, vabakutseline projektijuht; teenuseks: individuaalne nõustamine eneseteostuse leidmiseks

 

Bränd nimega sina strateegilise nõustamise kliendid on enamasti eraettevõtjad või selleks saada soovijad, juhid ning vabakutselised, kellel on huvitav tegevusvaldkond. Isikud, kes soovivad ise kujundada oma tööelu, mis arvestaks nende huve ja elustiili ning soovivad tööle kanideerides kindla peale minna. Juhid, kes soovivad oma juhtimisega toetada meeskonda ja mõista, kuidas nad saavad kommunikatsiooniga ettevõtte arengut toetada ja oma brändiga nähtavust suurendada. Inimesed, kes on teelahkmel ja soovivad selgust oma edasistes professionaalse elu küsimustes.

Liisi aitas mul mu enese identiteeti selgemini määratleda, analüüsides, mis on minu tugevaimad ja isikupäraseimad küljed ning mida peaksin kodulehe kaudu veelgi selgemini kommunikeerima, et jõuda just nende koostöökontaktideni, kelleni sooviksin.

“Meie teed ristusid Liisiga päeval, mil olin lubanud ühele ettevõttele saata oma töistest tegemistest ülevaate – moodsa nimega portfoolio. See oli edasise koostöö aspektist mulle oluline ja otsisin netist võimalusi selle koostamise kohta. Nõnda juhtusin oma eksirännakutel internetiavarustes Liisi kodulehele, kus oli kõigest sellest juttu. Võtsin temaga ühendust ning sain juba esimese telefonikõne pinnalt targemaks – targemaks selles osas, et tegelikult oli kõik, mida ma vajasin, mul juba olemas, mu enda kodulehe näol. Ent veel selgus, et asjad saaksid olla veel palju paremini. Ning et kui soovin, et minu tegemisest päriselt ja selgelt aru saadaks, tuleb selle kodulehega veel tööd teha. Läks aga nii, et mul on nüüd päris uus koduleht.

Tajusin Liisi olemuses inspireerivat energiat ning äärmiselt konstruktiivset mõtteteravust. Sellesama “inspireeriva teravusega” näitas ta mulle teed. Teed minu eneseni.” – Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik, toimetaja ja autor, www.freelancewriting.eu Teenuseks: juhendamine seoses veebilehe kui portfoolio kujundamise, tekstidega, lähtudes eesmärkidest.

Eneseturundus ja sinu isiklik persoonibrändi konsultant

Eneseturundus on erinevaid turundustaktikaid koondav teadlik tegevuste elluviimine, mis aitavad sul optimaalselt tegutsedes jõuda seatud sihile: olgu see uus positsioon, konkreetne esinemiskutse, klientide saamine või pikaajalisem ettevalmistus erinevate professionaalsete võimaluste saamiseks ja tervikliku persoonibrändi kujundamiseks. Me kõik pakume oma oskusi ja teadmisi klientidele ja tööandjatele ja oleme nii oma elu juhid. Selleks, et me ise saaksime teha tööd, mida soovime, tuleb eneseturundus kasuks. Kui oled oma eneseturundusplaani ellu viimas, saan aidata erinevate teemade tagasisidestamise ja konsultatsiooniga (Facebookimine, suhtlus meediaga, blogimine, koostööpartnerite leidmine, jne) ja turundusplaani strateegilise tagasisidega: sel viisil saad kasutada konsultandi teadmisi, kuid hoiad kontrolli oma eneseturunduse üle enda käes, arendades samas teadmisi ja oskusi kaasaegses kommunikatsioonis. Millal mind kaasata konsultandina:

 • oma oskustega sobiva töö kujundamiseks,
 • oma teenusele uute klientide saamiseks,
 • ekspertoskuste nähtavuse tõstmiseks,
 • pidevalt avalikkuse, konkreetse sihtgrupi silme ees olemiseks.

Koos otsustame:

 • vajalikud ja õiged kanalid,
 • eneseturundusmaterjalid,
 • kuidas luua selge sõnum, mis mõjutab õigeid kliente sinu toodet või aega (ekspertoskusi) ostma?

Meie koostöö võib olla ühekordne nõustamine, peale mida tegutsed edasi ise. Samas võin olla sinu coachiks edasisel teel, toetades tehtud valikuid, andes tagasisidet. NB! Täna ei paku enam nt kodulehe või sotsiaalmeedia halduse teenust, kujundusteenust.

Teeme ka koolitusi, kuidas oma meeskond oma brändi turundajateks kujundada.

Minu kliendiks on nii konsultandid, juhid, kunstnikud, ehk kõik, kellel on kindlad oskused, millele otsivad ostjaid ja auditooriumi.

Kohtumised toimuvad Google Meet vahendusel. Broneeringu saad teha helistades 52 70 534, liisi@persoonibrand.ee.