• et

Kuidas persoonibrändiga laduda rahalist vundamenti

Mõni aeg tagasi rääkisin Jekaterina Tint’ rahalise vundamendi kursuse osalejatele live-is karjäärist, persoonibrändist ja sooritusest. Vestluses jagasin muuhulgas enda karjääriplaneerimises olulisi tegevusi, mõtteviisi, mida jagan ka täna sinuga.

1. Analüüsin rahulolu oma töös ja elus.

Kuidas teada, kas ja mida oma töös muuta? Rahulolematus tööga taandub tihti rahulolematusega, et ma ei tee seda, mida ma täna tahan teha seal, kus ma seda tahan teha. Jah, töökeskkond, juht, kolleegid ja palk on kõik väga olulised faktorid. Ilma normaalse palgata tegeleme rohkem ellujäämisega ja rahulolu kui selline pole oluline. Praegusel perioodil, kus ootamatult on hinnad tõusnud, laenumaksed suurenenud, on enamus inimesi kiivalt raha lugemas ja hindamas, kas ja kuidas finantsiliselt end kindlustada või raha rohkem teenida. Samas, kui baasvajadused kaetud, on probleemiks tihti segadus enda soovitud väljakutsetes. Olen endale seadnud regulaarsed ajad, millal vaatan üle oma elu, väljakutsed tööl ja hobides ning tulevikuplaanid ning mineviku saavutused. Olulisimaid komponente on aga see, kuidas oma kompetentse ja nende kasutamist naudin ning kus tahan arendada. Ja mida ma enam teha ei taha. Ehk siis vaatan endale otsa: Kas pahameel tööülesannete osas on pigem minu enda muutunud arengusuunas? Kas võtan ise vastu ülesandeid või kliente, kelle vajadused ei lähe kokku sellega, mida mina soovin pakkuda? Paraku langetavad sellised endale kahjulikud valikud sisemist motivatsiooni ja läbi selle ka töösooritust. Seega püüa varakult märgata enda arenguid ja teadlikult oma ettevõtte teenuseid või tööülesandeid ja professionaalseid võimalusi vastavalt laiendada.

2. Panen end tihti algaja rolli.

Aerutamisega alustamine viis mind soorituspsühholoogia ja sportlasteni, mis on täna üks minu töö põhifookus.

Spordis on tehtud uuringuid, kas tippsportlaseks saavad lapsest saati ühele alale keskendunud inimesed või need, kes on katsetanud mitmeid alasid. Tulemused on selged: kuigi vaid ühe alaga tegelemine võib talendika sportlase kiirelt viia heade tulemusteni, on mitmekülgsed, erinevaid alasid katsetanud sportlased enamasti jõudnud kaugemale, püsinud spordis kauem ja ka tervemalt. Mitmekülgsus viib meid julgema katsetuseni, me õpime taluma stressirikkaid olukordi (ebamugavustsooni) ja arendame end mitmekülgselt, mis teeb meid ka ühe valdkonna kadumisel (sportlaste karjäär ei ole tihtipeale väga pikk, samas on nende identiteet väga tugev. See võib aga teha nõrgaks, kui vigastuse tõttu peab sportlane oma karjäärist ootamatult loobuma) tugevamaks.
Olen loomult uudishimulik. Ma naudin, et coachi karjäär on viinud mind kokkupuutesse klientidega sõjaväest klaasikunstnikeni, finantsanalüütikutest restoranipidajateni. Julgelt katsetan ka ise uusi alasid ja viin kurssi uute teemadega, katsetan oma omandatud oskusi erinevates keskkondades, et teha üleminek sujuvamaks ja loogiliseks ning pigem KASVADA uude karjääri, kui strateegiliselt kujundada ja “brändida”.

3. Tähenduslikkus.

Ma pole ühtegi töö valikut teinud ilma tähenduse kriteeriumi hindamiseta. Isegi palgatööd, kus on palk olnud oluline, nt laenu tagastamiseks või kui on näha maailmas keerulisi aegu, siis ma ikkagi keskendun tähenduse leidmisele ja kuidas see ettevõte või tegevus seostub minu sooviga midagi maailmas ära teha. Miks: See on kõige veenvam – sa ei peta ei müü midagi maha, sa päriselt paned end mängu, sul on päriselt motivatsioon. Mida kõige rohkem persoonibrändi puhul kardetaks on fake-imine, pealiskaudsus. Mina ise kardan seda ka kõige rohkem ja muretsen, kui eneseturundust ja promo aetakse sassi sisulise tööga. Sisuline töö on aga raske. See algab persoonibrändi mudelis esimesest küsimusest: kes ma olen (ja see ei ole lihtne).

4. Persoonibrändiga loodud kasutegurid, mis mõjutavad sinu sissetulekuid

Lõpuks jagan 6 kasutegurit, mida annab persoonibrändiga tegelemine sinu sissetulekutele.

  1. Sinu fookus. Keskendud õigetele asjadele, kus oled erilisem, saad suuremat väärtust luua, läbimõeldus teenustes ja seeläbi selgem pakkumine.
  2. Sinu vastu usaldus. Sa ei pea kulutama aega enda tõestamisele. Klient on juba eeltöö teinud ja teab, miks ta sind valib.
  3. Võidetud aeg. Selge persoonibrändi puhul ei pea halbade (loe: sinu pakkumise, väärtustega, teenustega mitte sobivate) klientidega tegelema, saama ja saatma eitavaid vastuseid.
  4. Turvalisus pikaajaliselt läbi enda oskustesse investeeringu. Teadlikud persoonibrändijad on teadlikud enda oskustest ja enda tulevikuplaanidest. Nii investeerivad nad varakult oma oskustesse ja kindlustavad nii tuleviku nii palju, kui see täna üldse võimalik on.
  5. Enesekindlus ja vaimne tervis, mis viib parema soorituseni. Kui sa oled regulaarselt hinnanud oma ressursse ja teinud vajaliku enda kindlustamiseks (ja ma ei mõtle ainult raha), hoolitsed oma tervise, nii vaimse kui füüsilise eest, siis sa pead kauem vastu ka ebaõnnele, valedele valikutele ja töö/turu muudatustele. Samamoodi annab selline eeltöö enesekindluse.
  6. Suurem tasu väiksema või nauditava ja arenguid pakkuva töö eest. Aga ka stabiilne summa mugava oskuse eest, mida saad jooksvalt kasutada. Mulle meeldib kombineerida suuri väljakutseid (riskid) mugavate, alati vajaolevate oskustega. Ühelt poolt tahame me kõik väljakutseid, kuid need ei pruugi kohe tasuvad olla (nii nagu nt kohe ei pruugi saada lux üürikorterit osta, kuid saad sinnapoole liikuda). teisalt on kõigil mõni oskus, teadmine, mille pakkumine on kergem, vajadus selle järgi suurem. Turvalise oskusega tagad oma ellujäämise ja stabiilse keskkonna, väljakutsetega aga lood hüppeliselt teistsugust elu/töö/rahalist kvaliteeti.

Kuidas need mõtted sulle tunduvad? Mida saad kasutada enda töös, elus ja soorituses?

Kui tunned, et soovid minuga koostööd teha, siis lae alla minu performance coachingu pakkumine ja võta ühendust liisi@persoonibrand.ee, et leppida kokku virtuaalne kohtumine.

investeerimine, finantsvabadus, karjääriplaneerimine