• et

Elustiili ettevõtjana tegutsemine

Elustiiliettevõtlus: Kas kasv on hea strateegia?

Milline on ideaalne äri sinu jaoks?

Äri võiks olla kasumlik, stabiilse tuluga, arenev. Võiks olla üks vastus. Väga harva kuulen ettevõtjaid või ärijuhte, kes ütlevad, et nad teavad täpselt, kus on nende äri (kasvu) piir, millest üle ei taha minna. Visioonide seadmine tavaliselt eeldab juba sellise ootuse kirjapanekut, mida ei pruugi oma elu ajal saavutada. Nii tundubki, et ettevõtet juhtides, nii enda persoonibrändil põhinevat mikroäri kui suurt korporatsiooni edu poole suunates on pidev kasv, suuremad tulud, suurem hulk personali, nähtavust, laiem turg justkui üks oluline ettevõtte väärtusest ja edu-definitsioonist. Kui aga hakata see pidev kasv paberile panema, on näha, et kasv kasvu pärast ei ole alati kõige mõistlikum.

Suure äri vaade

Tänane majandusmudel soosib selgelt majanduskasvu iga hinna eest. Ometi on selline süsteem ajanud pankrotti nii mitmeidki firmasid, tähendanud kahjusid loodusele ja läbi selle meie kõigi võimekusele kasvada (materiaalsete ressursside mõttes). Kasvu hoidmiseks on vaja populariseerida tarbimist ja samas kui igaüks toodab mingit jubinat, siis ei ole piisavalt neid, kes seda tarbiks. Ütleks, et isegi tavainimene saab aru, et mõttetute asjade tootmine, 24h töötamine ei ole hea majandusmudel ega too õnne õuele. Aga see on atraktiivne, kui me näeme “finantsvabaduse” loosungeid ja teiste luksuslikke eluviise. Tahaks ju ka?

Mikroäri vaade

Eestis on ettevõtlusega alustada lihtne. Keerukam on aga leida kliente ning mõista, kus on piir. Siin tuleb sisse Paul Jarvise raamat, mis hästi jagas ka minu mõtet, et elustiiliäris, mikroettevõttes, kus keskmes on ühe inimese, pere või väikese ekspertgrupi oskused ja huvid, peaks mõõdupuuks olema seotud inimeste vabadus tegeleda peamiselt oma oskuste rakendamisega, parima teenuse/toote pakkumisega ja samal ajal teha seda viisil, mis ei võta ära aega oma soovitud elu elamisest. Päris mitmeid kordi on persoonibrändi strateegia coachingusse tulnud inimesed alustanud sooviga suurendada oma äri nähtavust. Eesmärgiks rohkem kliente. Kui siis hakata planeerima, mida selline muudatus tähendaks, avastavad paljud, et äri kasvatamine tähendaks aja ja ressursside äravõtmist tegevustest, mis on olulised. Kas see on seda väärt? Sõltub. Mõnikord kindlasti. Mõnikord mitte. Mul on hea meel, et Paul Jarvis on jaganud oma raamatus just väikeseks jäämist kui soovitud tulemust. Väike ei tähenda vähest sissetulekut või ebaedu. Väike võib tähendada väga hästi strateegiliselt valitud koostööpartnereid, keskkonda, hinda, mis võimaldab elada elu sinu tingimustel ja saada selle eest väärilist tasu.

Loe ka:

Elustiiliettevõtlus ja asukohavabadus ning Finantsvabaduse kujundamine persoonibrändiga.

Mikroettevõtte kasv, mis tagab elustiili

Kasv kasvu pärast on teema, mis Paul Jarvise raamatus “Company of One” (eesti keeles “Ühe inimese firma”) on läbiv. Kuidas võiks aidata piiratud eesmärgid ja väiksem areng rahulolule eluga ning soovitud elustiilile kaasa? Kas nii jääd konkurentsist maha või äkki on see just konkurentsieeliseks?

Paljud tema mõtted tundusid mulle loogilisena, kuna persoonibrändi juhtimise eesmärk minu mõttes on just rahuldustpakkuva elu kujundamine oma reeglite järgi. Olen näinud, et see on võitlus ettevõtlustavade ja sellega, mida peetakse “nii on alati tehtud” põhimõtetega. Näiteks usun, et inimene indiviidina peaks valima oma tööandjat, mitte laskma tööandjal ja riigil ütlema, kuna sa oled sobiv ja millist tööd sa pead tegema. Samas ei tähenda see enda isoleerimist, sest mõistmine, mida on vaja, on ka oluline. Tänapäeval on näiteks vaja vähem materiaalseid tooteid, riideid ja õhku ehitatud finantslosse ja rohkem inimesi, kes tegelevad hoolekande, taastamise ja tasaarenguga.

“Kui kõik müüvad Amazonis Hiina sweat marketitest ostetud tooteid, siis kes neid ostab?” Tänane kasvule kasvu enda pärast ja teiste ekspluateerimisele ehitatud majandusmudel ei tööta. “

7 mõtet mikroettevõtet juhtides

Töö-definitsioon täna?

1. Ühiskonnana võtame “tööd” (i.k. work) järjest rohkem järjestikke projekte, mitte ühe töökohana ühe tööandja juures. Juba 70ndatel tõi Charles Handy “portfoolio-karjääri” mõista, mis tähendas mitme tööotsa, valdkonna, tööandja haldamist samaaegselt. Jarvis vaid kinnitab juba aastakümneid kestnud liikumist. Mõneti on see sund, sest tööandjad on muutunud karmimaks ja vähem töötaja-sõbralikumaks, püüdes vastutust panna rohkem inimesele, mida küll reklaamitakse välja isiklike vabaduste ja personaliseeritud töökujundamisena. Ning tõesti, inimesed, kes suudavad seda situatsiooni kasutada, saavad täna väga hästi projektipõhiselt tööd teha. Kindlasti peaksime ühiskonnana aga mõtlema, kas selline projektipõhine töö on hea ühiskonda ülalhoidvate ametite puhul nagu arstid, kriisitöötajad, õpetajad, hooldajad.

Keskendu oma töö põhiasjade paikasaamisele

2. Kui sa plaanid alustada äriga, mis vajab rohkelt raha, aegaja ressursse, siis sa mõtled ilmselt liiga suurelt. Sinu ideed saab skaleerida baasiliste asjade juurde – tee praegu, tee seda odavalt, tee ruttu – ja siis arenda. Alusta ilma automatiseerimiseta, infrasturuktuurita ja overheadideta. Alusta ühe kliendi abistamisest, sest see paneb su fookuse kohe endale kättesaadavate ressursside rakendamisele. Paljud suurepärased eksperdid, ise-diagnoosinud täiuslikkuse ihalejad ilmselt tunnevad, kui raske on alustada väikselt. Tahaks kõike paika saada, olla juba suur ja edukas, enne kui avalikult öeldakse, et nüüd ma olen valmis. Usun, et ühe-inimese-ettevõte, solopreneurina ja persoonibrändina töötades ei ole lõpp-valmisolek alati oluline ning ka liialt suurena näimine võib pigem kahjulik olla. Strateegilise persoonibrändi coachingus on tihti küsitud, et kumba reklaamida: iseenda nime või firma nime. Ja see on adekvaatne küsimus. Ennast tundub imelik turundada, firmat mugavam. Samas, kui sina oled sinu firma, siis tekitab firma bränding ja turundus lihtsalt müra. Sul on siis kaks brändi, mida luua ja mida ükskord tulevikus kokku pakkida. Tean, firma loomine ja enda suuremana näitamine tekitab automaatselt usaldusväärsust teistes. Kuid kui võidelda selle vastu ja usaldada, et õiges kohas, autentselt end näidates ja oma teenuseid pakkudes, alustades nullist, jõuab palju nauditavamalt ka oma soovitud elustiili ja tööalaste väljakutseteni.

Kasvueesmärk, mis arvestab sinu elustiili

3. Väikeseks ettevõtmiseks jäämine kui lõpp-eesmärk. Selline suhtumine tundub vastuoluline. Seada endale klientide arvu, tootmismahu maksimumnumber. Ühiskonnas on trend soosida igavesti kasvava tulu suurendamist, meeskonna suurendamist, kulude suurendamist – rohkem ärilist kasvu. Samas on kasv olnud paljude ettevõttete lõpu alguseks ja minu kogemuses paljude ekspertide ja väikeettevõtjate motivatsiooni kustumiseks. Mahu suurenemisega muutub sinu töö sisu. Kui see on sinu soov, siis muidugi. Kui sinu soov on kuskil mujal, sinu prioriteet on sinu isiklikest vajadustest kujundatud, siis igavene kasv võib takistada elada elu, mida soovid. Sea endale oluliste kriteeriumite hindamismudel. Olgu selleks vaba aeg, võimalus keskenduda oma eksperttööle või muu taoline sinu jaoks oluline väärtustulemus. Kui suurettevõte kukub läbi, siis sellega kaasnevad ka suured koondamised, kohesed ettevõtte sulgemised või odavalt mahamüümised.

Kui palju ma tegelikult vajan?

4. Sea oma eesmärk elu järgi, mida tahad elada. Ning arvuta välja vajalik miinimum tulu. NB! paljud meist tegelikult ei vaja nii palju finantse, et elada soovitud elu, samuti ei vaja me ka nii palju ressursse, asju, mis võtavad mõtetut raha. Kui meie kulud on väiksemad, saame keskenduda oma huvialadele, mitte raha teenimisele ja nii võib sinu ärilise tulu eesmärk muutuda oluliselt väiksemaks ja töö rahuldustpakkuvamaks, sest sa ei pinguta enam raha nimel. Milline on sinu optimaalne elu? Kolmas ja neljas punkt on tugevalt seotud ja ometi on oluline need mõlemad välja tuua. On minu kogemus, et inimeste pidev püüd suuremat sissetulekut saada või kasvatada oma äri ei tulene sooviga suuremat äri teha vaid teiste poolt seatud ootuste järgimine: ma olen äge ja saan lubatud elustiili siis, kui …” Selleks ollakse valmis õppima asju, mille vastu pole huvi ning elama 20 aastat viisil, mis on kurnav ja pigem kaldub mõttetu töö poole. Selle asemel võiks ümber hinnata oma tegelikud vajadused ja väärtused. Üks minu edu võti on olnud madala profiili hoidmine, väga selgelt lihtsa elu elamine ja ratsionaalsus, mis puudutab finantse. Ma ei pane oma usaldust investeerimisportfooliotesse, ega tööandjasse, ega ka riiklikku pensionifondi. See paneb mind keskenduma hetke nautimisele, enda tervise ja mõistuse arendamisele ja baasvajaduste turvamisele. Edasine on kõik boonus. Kui disainerikott või kindla automargi ost tähendab, et sa pead elama elu, mida sa ei naudi, siis mis väärtus on nendel asjadel? Investeeri iseendasse, sest nii lood turvalisust. Tutvu ka nende postitustega:
“Kuidas jätta raha olulise jaoks?”,
“Reet Ausi 10 küsimust, mida küsida enne ostu tegemist”.

NB! Ma ei räägi esmasest rahalisest turvalisusest, mis on väga oluline teema, millest loodan peagi kirjutada. 

Konkurentsi roll mikroäris

5. Kui tunned, et pead alustama suurima turul mängijaga konkureerimist, lõpetad oma konkurenti kasvu tagaajamist ja ei keskendu enda pakkumise parendamisele, viimistlemisele. Harva loome me midagi täiesti unikaalset. Konkurendiga võitlemisele keskendumine aga võtab tähelepanu ära sellelt, mida sa tegema peaksid: oma tööd. Turu, töö, valdkonna tundmine on oluline, olulisem on aga analüüsida oma töö tulemusi, klientide tagasisidet, enda hinanguid ja läbi selle arendada toodet/teenust. Konkurendi ressursid, tegevused, eesmärgid on sinu omast erinevad ja teistega võrdlemine pigem demotiveerib, kuna sa ei saa kunagi täielikku infot.

Kas tegutsed staatuse nimel?

6. Paljud meist unistavad suure firma juhtimisest, unustades suurt pilti ja kasvu mõju oma isiklikule elule ja sellele, mille tegemist me armastame. Kasv lisab keerukust, pingestab suhteid ja põhjustab ebavajalikku stressi. Miks sa tahad kasvu? Jarvis toob välja, et tihtipeale on see austuse saamiseks- arvame, et kui meil on suurem ja tulusam firma, oleme rohkem austatud. Ehk siis ego küsimus. Miks sa tegelekiult oma firmat rajada tahad? Minu arust on aus ka vastata, et tahad persoonibrändi luua ja nähtav olla staatuse pärast. Mingis etapis ja valdkonnas on see väga oluline. Pikas perspektiivis on aga staatuse pärast tegutsemine tühi töö. Parema staatuse saab keskendudes oma tööle ja teiste teenimisele.

 

“Sometimes the best plan is focused on your current customers’ success, not on chasing leads and growth.”

 

Tee tööd kirega! Kas tõesti?

7. Julgus ja kirg on suurepärased kui soovid õppida langevarjuhüppeid või alustada ukulele kui uue hobiga. Kuid kui sinu elatusallikas on kaalul, peab kirg võtma tagaistme. Alustada tuleks olemasolevate oskuste rakendamisest seni, kuni saad valideerida oma äriideed ning tagada sellega piisav sissetulek. Ebapopulaarne arvamus, mida tahan välja tuua on, et sa võid järgida igat oma kirge, kuid sul ei saa olla õigustatud ootustigast oma hobist teenida head raha. Kirg tööst tuleb tihtipeale esmalt väärtusliku oskustepagasi kujundamisest ja selles meisterlikuks olemisest. Nii ei pea sa ka alati muretsema, et sul ei ole oma suurt kirge ja saad keskenduda hoopis töö tegemise protsessile, saades soovitud naudingu sellest. Persoonibrändi kujundamise sisu ongi teadliklt oma elustiili loomine, arvesades nii sea, kus hetkel oled, millised on sinu tänased vajadused kui ka mõeldes tulevikku. Uuri ka, kuidas toetada persoonibrändiga finantsvabadust?

 

Lugesin raamatut suurepärases VegMachinis, mis on Tartu loodussõbralikuma köögiga koht ja väikeettevõte, kellelt eeskuju võtta.

Mikroäri, elustiiliettevõtlus või töö – mida miks ja kuidas teed?

Soovitan Jarvise raamatut julgelt lugeda, et natuke muuta oma mõtteviisi edukusest ja kasvust. Võib-olla hakkame rohkem kuulma mikroettevõtjatest ja äridest, kes julgelt alustavad valdkonnas, mille turg on ette teada piiratud või mis eeldab turundust, kus kutsud vähem tarbima. Reet Aus on hea näide, kuidas ta ei võta osa Musta Reede müügist, sest see ei lähe kokku tema väärtustega, on neid, kes teadlikult loovad kestvaid asju, isegi kui see tähendab, et klient ei pea iga aasta uut toodet ostma. Kuidas sellist äri luua ja kujundada oma väärtustest lähtuv elustiil, tule persoonibrändi strateegilisele konsultatsioonile.