• et

Iseenda juht saab olla nii eraettevõtjana kui ka palgatöötajana

Mida tähendab iseenda juhiks olemine?

Pea iga tööle kandideerijaga, kes soovib mult tagasisidet oma CV-le ja motivatsioonikirjale tuleb esile küsimus: Miks sa sinna üldse soovid tööle minna? Kas see tööandja valib sinu või valid sina tööandja? Mina eelistan viimast ise valida ja võin julgelt öelda, et selline tegevus, oma valikute ise tegemine ja selle järgi töö, kliendi või projekti valimine ja oma isikliku brändi kujundamine tagab suurema tõenäosuse õige klient ja töö saada. 

Olen tegutsenud ettevõtjana 5 aastat. Eelnes 6 aastat ja rohkemgi tegutsemist vabatahtlikuna, vabakutselisena ja palgatöötajana peamiselt avalikus või mittetulundussektoris. Alles samal aastal, kui asutasin oma ettevõtte, kus kandsin kõiki “mütse”, raamatupidajast, koristajaks, turundajaks ja teenusepakkujaks, sain väga intensiivse päris-elu-kursuse erasektoris. Läksin tööle jõudsalt kasvavasse IT firmasse, kus sain aru, kuidas eraettevõttes “asjad käivad”. See oli teistsugune äärmus, mis minule ei sobinud ja tegin otsuse, et oma ettevõttes kujundan oma reeglid.

Iga töö puhul, kuhu kandideerisin, käitusin tööd valides ja tööd tehes alati justkui ettevõtja ja juht – ma valisin, kuhu lähen, mis oskused mängu panen ja millise meeskonna ning klientide/sihtgrupiga tööd teen. Ainuke asi, mida ma ei osanud tookord valida ja arvestada oli organisatsiooni struktuuri ja tööstiili sobivus mulle ja minu isiklikele eelistustele. Kuna soovisin ühel hetkel kujundada välja täiesti oma isiklikku ideed ja nišši turunduses ja nõustamisäris, mida ei saanud enam palgatöötajana teha, pidin alustama tööd eraettevõtjana.

Kas olla ettevõtja, vabakutseline või palgatöötaja

Kes on kes? Alt leiad mõned definitsioonid, ettevõtja, vabakutselise ja palgatöötaja kohta. Igalühel on oma positiivsed pooled ja negatiivsed pooled – seda aga puhtalt tulenevalt valdkonnast ja sinu tööstiilist. Tänapäeval kombineeritakse järjest enam palgatööd, mis annab turvalise sissetuleku eraettevõtte pidamisega, mida arendatakse või hoitakse, et teha oma ekspertiisisttulevaid töid ja vabakutselise elu, mis võib olla nii professionaalse tööga seotud, aga ka hobi korras omandatud oskuste realiseerimiseks..

Üksikettevõtja ehk palgatöötajateta ettevõtja (eraettevõtja) on isik, kes tegeleb oma töö saaduse (teenuse või toote) müümisega ja kellel on selle valmistamiseks vajalikke tootmisvahendeid (ei ole tähtis, kas sellise üksikettevõtja tegevus on ametlikult registreeritud või mitte).

Vabakutselisteks nimetatakse neid, kellel on ilma kellegi juures palgal olemata mingi vaimse tegevusega seotud amet (nt kunstnik, kirjanik vms), millega ei kaasne oma ettevõtet (ruume, maad, seadmeid jne). Nemad sarnanevad kõige rohkem üksikettevõtjatega. Vabakutseline ei ole juhutööga leiba teeniv palgaline.

Palgatöötaja (k.a avalik teenistus), kelle töösuhe kestab vähemalt aasta – märgitakse isiku puhul, kes on hõivatud täis- või osaajatööga asutuse, ettevõtte või muu tööandja heaks ja kellele tasutakse kas rahas või natuuras. Siia rühma märgitakse palgatöötaja, kelle töösuhe tööandjaga on kestnud või tõenäoliselt kestab aasta või kauem. Ei ole tähtis, kas see töökoht on ametlikult registreeritud või mitte. Palgatöötajad on ka ohvitserid ja allohvitserid. Ka kirikuõpetaja on palgatöötaja.

Vabadus on suhteline

Eraettevõtja ehk inimese, kes ise oma tööd juhib, eeliseks peetakse võimalust teha tööd siis, kui ta ise soovib, teha valikut, MILLEGA ta tegeleb ja võimalust kujundada oma elustiili. Ehk siis VABADUST oma tööd määrata ja kujundada. Ühelt poolt on kõik õige, aga kas mitte valides, kus sa töötad, kellele töötad, mis ametis ja millise ajagraafiku järgi, ei tee sa sama valikut? See on sinu valikuvabadus.

Samamoodi oled sa eraettevõtjana ja üksikettevõtjana sõltuv kliendi soovidest – klient muutub sinu tööandjaks. Nii tuleb nii üksikettevõtjana kui ka palgatöötajana teglikult ise olla oma elu juht, aegsasti teha õige valik ja otsustada, millist tüüpi töö sulle sobib, millises asutuses. Nii oled sa ettevõtja ka formaalselt palgatöötaja staatuses.

Mida teha, et olla oma elu juht, eraettevõtjana või palgatöötajana

All on mõningad nõuanded, mida olen andnud paljudele ettevõtjatele, vabakutselistele ja oma valdkonna spetsialistidele, kes soovivad sammukese edasi liikuda, selgemalt oma valdkonda (endale) esitleda ja tõesti teha seda, mis talle meeldib. Osaliselt on see kainestav, sest kõik ei tule kohe ja kiirelt kätte, iga elu on erinev, iga valdkond nõuab erinevat lähenemist, seega on ka nõuanded üldistavad. Konkreetsemaks nõuandeks ja juhendamiseks oma töö ja brändi kujundamise alal, võta minuga ühendust.

 • Loo ise oma ametikirjeldus. Alusta sellest, et valid kolm oskust või teadmist, mida kindlasti soovid oma töös kasutada. Selleks võib olla keeleoskus, juhtimisoskus, teadmine mingi valdkonna toimimisest, huvi spordi vastu ja palju muud. Mida unikaalsemad ja eripärasemad, seda parem on luua eristuvat persoonibrändi.
 • Otsusta, mis on sinu jaoks prioriteetne (eraelu, karjäär, pere, hobid). Kui sulle on hetkel oluline saavutada majanduslik kindlus ja tegeleda tööga, siis tähendab see suuremat ajakulu tööle. Kui sul on oluline pere, siis pead leidma lahenduse, kuidas vähema ajaga saada piisavalt tulusid või olma loovam lisatulude tekitamisel.
 • Otsusta, kui suure osa päevast/kuust/aastast soovid tööd teha. See määrab ära ka selle, kui palju peaksid teenima tööajaga, et muud elu ära “toita”.
 • Otsusta, kus sa soovid tööd teha: suur ettevõte, väike ettevõte, avalik sektor, erasektor, kodust, kohvikust, kontorist. Milline keskkond on sinu tööstiiliga kõige sobivam? Kas eelistad meeskonda või individuaalset vastutust?
 • Otsusta, kas soovid ise planeerida oma töö eesmärke ja sisu või soovid, et see sulle ette antakse ja sina viid ellu oma töölõigu
 • Otsusta, milliste inimestega soovid oma tööaega veeta: millised peaksid olema su kliendid ja kaastöötajad või partnerid. Alates vanusest kuni väärtusteni välja.

Eks neid otsuseid tehes satud paljude valikute ette. Siin aitavad sõbrad ja lähedased, kes on valmis konstruktiivset tagasisidet andma, kaasata võid ka juhendaja ehk coachi, kes kiiremini aitab sul sinus endas ja sinu valikutes selgust saada ja saab nõustada sind oma tööalaste valikute tegemisel.

Kui keegi teine ei paku …

… sellist töökohta, nagu sa soovid, või sul on hea idee oma ettevõtteks, siis alusta sellega ise. Eraettevõtjaks olemisel aga pead arvestama (PS: see on minu kogemuse järgi):

 • Vastutus sinu edul ja ebaedul lasub sinul.
 • Täna tegemata töö võib tähendada homset ilma kliendita.
 • Sina oled oma töö nägu ja visiitkaart ja vastupidi. Kui töö on kehv, siis kaob kliendi usaldus, kui kliendil puudub usaldus sinu vastu, siis ei saa sa seda tööd endale ning uudis levib ka järgmistele võimalikele klientidele.
 • Sa pead tegelema mitme valdkonnaga samaaegselt. Isegi kui sul puudub kogemus müügitöös, raamatupidamises, kontorihalduses, klienditöös, siis seni kuni oled solopreneur ehk üksikettevõtja, pead sa olema nö kokk-koristaja ja teenindaja ühes isikus.
 • Sa pead olema väga hea enesemotiveerija ja enese ja meeskonna inspireerija.

Kuidas siis iseenda juhina edu* saavutada?

* “edu” tähendab igaühele midagi erinevat – see võib olla emotsionaalne saavutus, füüsiline heaolu, elustiil, millest oled unistanud. Kõige lihtsam on seletada edu kui selle saavutamist, mida sa soovid. Mis on edu kriteerium sulle? Millal tead, et oled saavutanud edu?

 • Usalda iseennast.
 • Ole kindel, et valitud valdkond sind huvitab, aga alati ole valmis arenema ja muutma suunda, kui tunned, et midagi on vaja muuta.
 • Ole järjepidev, aga paindlik. Järjepidevus tekitab usaldust, paindlikkus võimaldab sul pakkuda paremaid lahendusi.
 • Kaasa meeskond ja partnerid, kellega mõistate teineteist sõna pealt ja kes katavad sinu puudusi.
 • Kaasa esimesel võimalusel spetsialist, kes aitab kõrvaltvaatajana luua strateegia ja turundus. Esmalt võib selleks olla ka sinu hea ja otsekohene sõber.
 • Õpi. Õpi.Õpi. Kõige kohta. Ettevõtjana pead oskama ka olla hea klient erinevatele teenusepakkujatele, tarnijatele ja oma töötajatele hea juht. Selleks peab sul tekkima kasvõi minimaalne teadmine väga paljudest valdkondadest.
 • Alusta, kui sul on kõrvale pandud vähemalt kuue kuu raha või kui sul on oma tööaeg (tasustatud) broneeritud järgmiseks 3-6 kuuks.
 • Vali oma kliente. Selleks sa ju eraettevõtjaks hakkasidki, et teha seda, mida soovid ja nendega, kellega soovid. Ära võta kliente, kes muutuvad vihatud ülemusteks ja kes soovivad teenuseid, mida sa ei oska või ei saa pakkuda. See mõjub hilisematele sissetulekutele negatiivselt.
 • Jää oma liistude juurde, tee, mida lubad ja luba, mida saad teha.

Seda, kus sa oled oma hetkesituatsioonis võid uurida persoonibrändi auditi abil. Auditist olen kujundanud nelja-osalise küsimustiku, mis aitab sul selgust saada sinu isikupärast, oskustest, kliendist ja eneseesitluse hetkeseisust valitud valdkonnas. Lisainfoks kirjuta liisi@persoonibrand.ee

do what you want_TK_Liisi Toom

Kuidas sulle tundub, kas oled nõus minu väidetega? Kas sa usud, et on võimalik ise valida oma elustiili järgi tööd ja seda ise juhtida? Milliseid nõuandeid lisaksid?

Päisefoto: Arp Karm

Jäta oma kommentaar