• et

Kes aitab sul oma talenti müüa ja ettevõtet turundada?

“Inimestel ei tule enda talendi müümine hästi välja, mistõttu on agentide ja mänedžeride kaasamine ülioluline” on Marit Hohtokari, kes tegutseb Soome Loovisikute Agentide ja Mänedžeride Ühingus. Tema arvamus pole midagi uut, seda kurdavad paljud spetsialistid ja eksperdid, loovisikud, ettevõtjad, kes peavad oma oskusi pakkuma kliendile, tööandjale, saama tähelepanu meedialt või koostööpartneritelt.

Järjest rohkem ettevõtteid saab asutatud ühe inimese poolt, kes müüb nii oma oskusi, oskustega seotud tooteid ja teenuseid. Ka palgatöötaja on peamiselt oma oskuste pakkuja konkreetse organisatsiooni, missiooni saavutamiseks. Kasvanud on vabakutseliste arv, kes nii töö kõrvalt, kas hobi korras või nö täiskohaga oma teadmisi ja oskusi müüvad. Ta võib olla nii ajakirjanik, koolitaja, programmeerija, nõustaja, aga ka juht, geenitehnoloog või klienditeenindaja. Iseenda talendi müümine on pea kõigile keeruline ja tekitab vastakaid tundeid. Ühelt poolt ei ole see Eesti kultuuriruumis tavaline, teisalt, puudub oma talendi nägemiseks oskus ja kolmandaks – puudub oskus see selgelt, järjepidevalt ja toimivalt ära pakendada ja turundada.

Olenevalt inimese olukorrast ja eesmärgist (saada tööle vs saada kliente, leida oma unikaalsus vs leitud unikaalsus visuaali ja turundusmaterjali panna, suurendada sihtgrupi teadmist sinust vs tõsta kujunenud maine uuele tasemele) on oluline erinevatel etappidel rakendada erinevat tüüpi persoonibrändi kujundamise tegevusi. Järgnevalt selgitan lahti erinevate persoonibrändiga seotud rollide eesmärgid, aitamaks sul valida, millist eksperti sul parasjagu vaja on. Meie soov Agentuuris on suuta pakkuda sulle igal etapil nõu ja abi oma talendi avastamiseks, unikaalsuse sõnastamiseks ja selle visualiseerimiseks ja turunduslikult elluviimiseks. Pööran tähelepanu, et rollid on puhtalt meie Agentuuri valguses lahti seletatud ja ei pruugi kehtida teistes kontekstides.

Ekspertnõustaja, konsultant

Sul on küsimus kommunikatsiooni, visuaalse identiteedi, ettevõtte juhtimise, veebi või tööle kandideerimise osas – nõustaja vastab, annab soovitusi, mida siis pead ise vastavalt rakendama. Ekspertnõustaja ja konsultant annab nõu, kuidas ühte või teist spetsiifilist asja teha – kirjutada CV, luua turundusmaterjali, mida veebil muuta, millise blogimisstiiliga jätkata, millistele nüanssidele veel mõelda oma eneseesitluses. Nõustaja võib olla karjääri- või ettevõtlusnõu saamiseks, turundusteemadel soovituste andmiseks, aga ka konkreetsemalt visuaalse identiteedi ja kujundusküsimuste alal tagasiside ja nõuannete andja. Nõustajal endal on valdkonnateadmised ja praktilised kogemused.

Kuidas:

Võib olla konkreetne küsimus e-kirja teel, individuaalne nõustamine või nt juhtkonnaga nõustamine. Võib olla ühekordne või pika aja peale jaotatud kokkulepe.

Põhiline mure, mida aitab lahendada:

– Kuidas alustada uue töö otsimist?
– Millist kanalit kasutada oma oskuste esitlemiseks?
– Kas mu CV on selge ja atraktiivne? Mida teha, et oleks?
– Mu veebitekstid ei ole piisavalt head, kuidas neid paremaks kirjutada?
– Minu turundusmaterjalid on iganenud, kas ja kuidas peaksime ümber kujundame?
– Kuidas sõnastada, mis on minu teenuses erilist?
– Meie ettevõte on tegutsenud 10 aastat aga puudub kommunikatsiooniplaan. Kuidas alustada?

Juhendaja ehk coach

Juhendaja ei ütle kuidas asjad on, vaid aitab sul endal leida sinus endas olevad vastused. Coach aitab esitada küsimusi, mis aitavad sul jõuda selgusele, avastada kitsaskohti ning leida lahendusi, mis aitaks soovitud eesmärgini jõuda – või seda ka seada. Seejärel saad plaanida vajalikud tegevused ning neid siis ise või koos juhendaja või konsultandiga ellu viia. Juhendaja jälgib, peegeldab, on kriitiline sõber, kes aitab sinu potentsiaali avastada ja arendada. Persoonibrändi ja ettevõtluse puhul võib kombineerida nõustamisega, sest on asju, kus ettevõtjal piisab juhendamisest, kuid ta võib vajada ka väga konkreetset nõu KUIDAS siis turunduses üht või teist teha.

Kuidas:

Kokku lepitud kindel tegevusperiood, mille jooksul on võimalik konkreetseid tulemusi saavutada. Konkreetsemate küsimuste puhul võib piisata ka ühest-kahest individuaalsest sessioonist.

Põhiline mure, mida aitab lahendada:

– Soovin oma ettevõted arendada nii juhtimise kui turunduse osas, kas saate seda protsessi toetada?
– Olen lanseerimas oma uut ettevõtet, vajan kedagi, kellega protsess läbi rääkida ja kes toetaks selle elluviimisel.
– Ma ei tea, kuidas karjääris edasi minna? Kas saate aidata ja juhendada?
– Mul on vaja tõsta oma nähtavuse kvaliteeti järgmise aasta jooksul, et saada uusi kliente, kas suunate mind sel teel?
– Soovin rohkem oma oskusi rakendada, kuidas seda teha?
– Kuidas luua positiivseid harjumusi?
– Kuidas oma meeskond toimima panna?
– Kuidas ma saan saavutada XXX?
– Mul on vaja teha tähtis otsus oma elustiili / töö osas, aga ei oska, kas saate aidata?
– Vajan kedagi, kes torgiks, et oma eesmärgid tehtud saaksin.

Spetsialist, turundustöö elluviija

Spetsialist, olgu ta visuaalse identiteedi kujundaja, sotsiaalmeedia turundaja, brändingu või meediaspetsialist aitab sul konkreetset eneseesitlusmaterjali, CV, Facebooki, blogi või muud turundusküsimuseprojekti ellu viia vastavalt sinu poolt seatud eesmärkidele ja sihtgruppidele. Kaasa teda siis, kui sul on kindel idee või vajadus, aga sul puuduvad oskused või soov ise sellega tegeleda. Kui nõustaja annab nõu ja sa saad oma turundusprojekti ise ellu viia, juhendaja aitab ja suunab sind õigeid valikuid tegema, siis siin viib spetsialist selle ka ellu. Projekt võib olla ühekordne ja lühiajaline – nt logo kujundamine, veebi ülesseadmine, ettevõtte lanseerimise planeerimine, pressiteate kirjutamine ja levitamine, aga ka pikaajalisem: Facebooki haldamine, konverentsi turunduse korraldamine, sinu persoonibrändi kõikide materjalide kaardistamine ja korrastamine, rahulolu-uuring ja selle analüüs.

Kuidas:

Spetsialistile saad esitada oma konkreetse päringu ja soovi tööks, annad infot sihtgrupi, sõnumi ja oma toote kohta ja spetsialist tegutseb selle põhjal edasi. Kokku lepitakse töö tähtaeg, tegevused ja tulemused. Lõppsõna ja strateegiline jäme ots on sinul.

Põhiline mure, mida aitab lahendada:

– visuaalse identiteeti loomine,
– veebilehe, turundusmaterjalide tekstide koostamine ja ümber kirjutamine,
– ettevõttebrändingu materjalide koostamine, kujundamine trükkimine,
– turunduskampaania sündmusele, tootele, teenusele, isikule,
– sotsiaalmeedia kanalite haldamine,
– koostööpartnerite leidmine, haldamine,
– pressiteadete, blogipostituste, artiklite, uudiskirja koostadamine, edastamine
– CV, portfoolio, profiilipildi loomine.

Persoonibrändi kujundaja, kommunikatsioonijuht

Ka: Strateegiline suhtekorraldaja ja turundaja, mänedžer, agent

Suhtekorraldaja ja turundaja on meie mõistes sarnane agendiga/mänedžeriga. Viimased on tuntud spordi, aga ka kunstnike valdkonnas. Suhtekorraldaja tegeleb enamasti ettevõtetes juhtimise tugisüsteemina, aidates teha olulisi valikuid ning kahepoolset dialoogi (ettevõte-sihtgrupp-ettevõte) arendades läbi erinevate turunduse või kommuikatsioonialaste tegevuste. Tänases maalmas on aga ka juhid, palgatöötajad justkui “vabad agendid”, kelle oskusi tuleb nähtavaks teha ja kommunikeerida ning vastupidi, artistid ja vabakutselised on omaette “ettevõtted”. Selline koostöö nõuab kindlasti pikaajalisemat suhet, sinu suhtekorraldaja on sinu igapäevane strateegia-alane nõustaja ja jälgib ja toetab igatepidi sinu ettevõtmist. Tema õlul on tervikpilt sinu plaanidest, eesmärkidest, turundusest. Kombineerib nii juhendaja, nõustaja kui spetsialisti rollid, kaasab ja tellib teisi teenuseid ekspertdielt ja alati jälgib, et kommunikatsioon oleks selge, eesmärgipärane ja ühtlane. Ta võib täita promootori ja agendi tavapäraseid ülesandeid: otsida sponsoreid, koostööpartnereid ja kliente, aga võib olla vaid sinu strateegialane nõustaja ja juhendaj. Tema käes on kogu info sinu tegevuse kohta ja on valmis sinust rääkima, kaasama ja soovitama sind uutele kanalitele ja projektidele, vastab jooksvalt sinu erinevatele juhtimis- ja kommunikatsioonialastele küsimustele, olgu see seotud toodete valiku, ajakirjaniku küsimustele vastamise või järgmise sündmuse planeerimisega.

Tagab laiema ja pikaajalise mainekujunduse, aitab luua ja seada visiooni, valida kanaleid, põhjalikum ja sisukam töö.

Põhiline mure, mida aitab lahendada:

– vajad igapäevast nõustamist ja tuge kommunikatsiooni ja oma ettevõtte või persoonibrändi juhendamisel,
– kõneleb sinu nimel meedia, koostööpartnerite ja klientidega,
– haldab sinu kommunikatsiooni (sotsiaalmeedia, esitlustekstid, nähtavus),
– aitab seada ettevõtte juhtimisstrateegiat ja seda ellu viia või kaasata eksperte, kes seda teeb,
– aitab seada ettevõtte brändistrateegiat ja seda ellu viia,
– jälgib igakülgset ettevõtte kommunikatsiooni, nii sise kui väliskommunikatsiooni, värbamist,
– hoiab häid suhteid nii klientide, koostööpartnerite ja tarnijatega, teeb selleks ettepanekuid,
– tegeleb brändimaterjalide kujundamise, valiku ja tellimise eest.

Kuidas:

Kokkulepe sõlmitakse kas kogu kommunikatsiooni haldamise, perioodi või konkreetse kommunikatsioonikanali strateegilise haldamise peale. Suhtekorraldaja aitab teha strateegilisi otsuseid ja annab ka igapäevaselt märku, kui tekib võimalust klienti nähtavale tuua. Pikaajalisem koostöö (enamasti mitte alla 6 kuu, pigem 1 aasta).

Kellele on vaja millist persoonibrändi kujundaja abi?

Kui sa oled tööturule sisenemas, karjäärikannapööret tegemas või uue oskusega turule sisenemas, siis läheb esmalt sul vaja juhendajat, kes aitab paika panna eesmärgid ja toetab sinu otsuse tegemist, mis julgustaks sind valitud teed kindlameelselt järgima. Edasi on sul vaja nõustajat, kes teeb soovitusi just sinu valdkonna ja ka sinu isikust tulenevate turundustegevuste, alates CV koostamisest kuni blogipidamise ja portfoolioni, valikul. Seejärel on sul vaja spetsialisti, kujundajat, fotograafi, kes aitab vajalikud esitlusmaterjalid luua, seda kindlasti kui oled otsustanud luua ettevõtte ja vajad uut logo ja teenuseid tutvustavaid materjale. Kui oled oma tegemistega jõudnud teatud tasemele, kus soovid suures osas keskenduda oma ekspertiisile või juhtimisele, siis on aeg anda turundustegevused isiklikule kommunikatsioonijuhile või kaasta ta juhendaja, coachina ning nõustajana, et ise või oma meeskonnas saada välist pilku, mis aitab ettevõtet ja meeskonda edasi arendada, jõuda laiema sihtgrupini ning tugevdada oma brändi avalikkuses laiemalt või valitud nišis.

Seega, oled sa alustav või tegutsev blogija, mitu aastat tegutseva restorani juht, finantsanalüütik, hunt kriimsilm saja ametiga – persoonibrändi kujundamisest saad erinevatel etappidel, erinevates töölõikudes kindlasti abi, et lihtsamini edasi liikuda ja nautida oma tööd.

Ootame sinuga koostööd! Tutvu persoonibrändi ja kommunikatsioonijuhtimise teenustega.