• et

Avatud coachingu grupp Tartus

Suvi on hea aeg analüüsida, planeerida ja teha esimesed sammud oma karjääri või ettevõtlusteel, et septembris juba lanseerida uus ettevõtmine, kandideerida uuele töökohale või uue energiaga, suurema teadlikkusastmega ja rahulolevamana oma valitud töid ja tegemisi ellu viia.

Selleks, et aga selgust saada, fokusseerida ja end rajal hoida on väga hea olla seltskonnas, kus eesmärgid on samad, inimesed mõtlevad sarnaselt ja toetavad teineteise arengut, samme ja aitavad saavutada edu.

Enamasti olen tegelenud individuaalse nõustamise ja coachinguga, kuna see tagab kiiremini, personaalsemalt ja võimsamalt juhtide, ekspertide ja ettevõtjate arengutulemused. Kuna aga hiljuti tekkis nõudlus ja vajadus alustada grupiga coachingut Tallinnas ja näen, et see toimib, siis kutsun nüüd ka Tartus kokku grupi inimesi, kes soovivad suvega teha arenguhüpet oma professionaalses elus.

Grupicoaching võimaldab …

… läbi kaasmõtelate toe ja professionaalse juhendaja abiga kiiremini jõuda oma seatud eesmärgini.
… kaaslased aitavad hoida motivatsiooni ja anda nõu, tagasisidet, olla esimesed “katsealused”.
… juhendaja suunab, annab ülesandeid, tagasisidet ja vastab tekkivatele küsimustele, et protsessi käigus suund selge oleks.
… praktilised soovitused, näpunäited persoonibrändi kujundamisest, turundamisest.
… on soodsam, kui indviduaalne nõustamine.

Grupicoachingu rütm ja arengukiirus sõltub osalejatest. Suvecoachingut piiritleb suve kestvus, mistõttu alustame grupiga kohe, kui koos on 5 inimest. Kohtumisi toimub 8 + 1 individuaalne eelkohtumine/telefonivestlus ja 1 individuaalne nõustamine.
Üks coaching kestab grupi puhul maksimaalselt 2h, igalühel on kohtumisel garanteeritud, et saab jagada oma poolt tehtud samme, küsida küsimusi ja saada vastuseid just enda isiklikele küsimustele. Lisaks kogu gruppi huvitavad küsimused ja oskuste-teadmiste-ülesannete jagamine juhendaja poolt.
Grupi suurus on 5-7 inimest.

Coachingu fookus

Oma coachingus keskendun persoonibrändi mudeli ühele aspektile, kust edasi minna. Millisele, selle paneme kokku huvilistega. Enamasti on coachingule tulijad huvitatud kas oma valikute avastamisest tööturul või juba valitud valdkonnas nähtavuse saamisega seotud küsimustest. Seetõttu pakun välja kaks gruppi:

1. Inimesed, kes tunnevad, et on nagu hunt kriimsilmad, palju oskusi, aga ei oska veel valikut teha, millele keskenduda. Keskendume grupis oma isikupära avastamisele ja maksimaalselt oskuste kaardistamisele ning nendest lähtuvate võimalustega tutvumisele. Tulemuseks on valik, mis professiooniga, oskuste kombinatsiooniga edasi minna. Sisse pikime t–elustiili valikute põhimõtteid, kuidas tööelu kujundada seni, kuni veel otsitakse “oma”. Samuti ka vaadusel kandideerimise ja eneseesitluse teemasid. Vaatame pigem Kes ma olen ja mida oskan alasid persoonibrändi mudelist.
2. Inimesed, kes on valinud konkreetse valdkonna, aga vajaksid abi oma eripära sõnastamisel ja turundustegevustes, olgu see enda elustiili, huvide või sihtgrupi järgi. Mõtleme, kuhu ja kellele oma teenuseid / oskusi pakkuda ja kuidas veel rohkem teha seda, mida ise tahad – et töö oleks maksimaalselt meeldiv. Vaatame pigem juba sihtgrupp-toode/teenus esitlus teemasid persoonibrändi mudelist. Tulemuseks selge valik, kuidas sina eristud teistest ja kuidas see valik aitab sul oma tööd nautida ja jõuda oma klientide/tööandjani. Ehk siis oleks ka tulus.

Mõlema grupi puhul:

– saab tuge ja infot oma oskuste turundamiseks vajalike sammude tegemisel,
– toimib ajajuhtimine ja igaühe tegevuste planeerimine ja kontrollimine läbi koos prioriteetide seadmise ja isiku enda vastutuse võstmise.

LISAKS:

Loome kinnise grupi (Facebook) või meilinglisti, kus coachingu vahepeal saavad inimesed teineteist toetada, olla teineteise fännid ja ka kontrollisikud.
Võimalus teha minikoolitusi, kui kogu grupil on sarnaseid küsimusi eneseesitluse, töö leidmise, CV või liftikõne koostamise, blogimise, turunduse või muu kohta.

AEG:

Kohtumised toimuvad juuni – september 2016 kord nädalas – kord kahe nädala tagant. Täpne aeg lepitakse kokku kui grupp on koostatud.
Kõik osalejad peavad osalema kõikidel kordadel, et saada ise maksimaalselt kasu ja olla ka kohal teiste jaoks.

HIND:

Grupicoachingu hind:
– 300 EUR, tasudes kogu summa koheselt, enne coachingu algust.
– 350 EUR, tasudes kolmes osas, I – 150 EUR, II -100 EUR, III – 100 EUR.

Soovid osaleda grupicoachingus?


Osalemiseks palun saada kiri oma huviga liisi@persoonibrand.ee esimesel võimalusel.
Kirjas kirjuta kumb grupp sulle huvi pakub (vt üleval) ja miks. Kirjuta ka veidi endast, kes sa oled ja millega tegeled hetkel ning mis on sinu hetke takistus ja probleem, miks tunned, et vajad coachingut. Grupp alustab kohe, kui on kokku saadud 5 inimest sarnase eesmärgiga.

NB! Kui sa pole kindel, kas see on sulle või vajad hoopis individuaalset nõustamist, kirjuta ja leiame selguse.

ASUKOHT:

Tartus, Persoonibrändi Agentuuri kontor Riia 15b, V korrus.