• et

Kuidas olla edukas karjääris ja ettevõtluses? Persoonibrändi neli küsimust

Kuidas olla edukas karjääris ja ettevõtluses? Persoonibrändi neli küsimust

Professionaalne maine, selle eest hoolitsemine ja vastutuse võtmine tuleb kasuks enda karjääri ja ettevõtluse edukal juhtimiseks.
Bränd on see, mida sinust räägitakse siis, kui sa lahkud ruumist

– on tuntud ütlus. Kas sina tead, mida sinust räägitakse, kui sa ruumist lahkud? Kas usud, et seda on võimalik ise mõjutada? Usun, et sinu hea maine kujuneb (ise) kõige paremini siis, kui tunned iseennast, oma oskusi ja teed tööd, milles oled hea ja mis on sinu jaoks oluline.

Maailm on kiires muutumises. Samamoodi on seda ka tööturg – muutunud on ootused tööle ja töötajatele, ettevõtjatele, juhtidele ja teenusepakkujatele. Tööandjad vajavad spetsialiste, kes suudavad vastava ettevõtte eripärade järgi ümber kohaneda ning kellel on väga erilised oskuste kombinatsioonid. Teisalt – inimesed ise soovivad järjest rohkem tegeleda mitme oma oskuse ja huvialaga korraga ja teha seda omadel tingimustel. “Nüüd on aeg teha seda, mis mind õnnelikuks teeb” – on paljude mõte. Kahe osapoole vajadused on võimalik ühendada, kui seda tehakse teadlikult.

Persoonibrändi kujunemine algab teadlikult neljale põhiküsimusele vastamisest:

1. kes ma olen,
2. mida ma oskan ja teen,
3. kes on minu klient (ja millised on tema vajadused) ning lõpuks,
4. (kas ja) kuidas olen ma nähtav?
Unikaalsust ei pea välja leiutama, see on sinus olemas.

Eristuv ja unikaalne olemine ei ole midagi erilist. Ometi on seda endas raske näha. Inimesed lihtsalt ei usu, et nendes on miskit, mis neid loomulikul viisil eristab teistest ja annab lisaväärtust. Ja see pimedus iseenda võimete suhtes teebki oma unikaalsuse näitamise teistele raskeks, kui mitte võimatuks. Tõepoolest, kui oled käinud samas koolis, töötanud samas töökohas ja esitad need punktidena CV-s, siis ei pruugi eristumine välja tulla. Kui aga lisad samasse elulookirjeldusse või enesetutvustusse oma hobid, mõtteviisi, ootamatud kogemused, põhimõtted ning sinule olulised asjakohased saavutused, võib just neist saada sinu konkurentsieelis ja müügiargument, mis põhinevad FAKTIDEL. See ongi parim enese oskuste “müük”, mitte ainult suur enesekiitus, kui müük põhineb põhjendatud argumentidel.

Nii peaksid vaatama oma uusi väljakutseid just sellest valgusest:
Kes ma olen ja mida oskan oma valdkonnas kõige paremini või teistmoodi teha? Kui alustad analüüsi siit, siis on suurem tõenäosus leida oma nišš, olla autentsem ja leida lisaväljundeid, mis vastavad sinu huvidele ja vallandavad kire professionaalses tegevuses.
Kellele ma oma tööd teen?

Kui sa oled teadlik sellest, mis teeb sind eristuvaks persoonibrändiks, pead leidma ka sobiva partneri (potentsiaalne tööandja , klient või koostööpartner), kellele just sinu unikaalsus korda läheb ning õppima teda tundma.

Näiteks olles tööotsinguil, saad tegelikult juba kuulutusest teada, millise ettevõttega tegemist on. Tutvu tööandja brändiga, uuri veebilehelt ja ajakirjandusest lisa ning juba võidki teha mitmeid järeldusi, kas see on sinule sobiv koht. Seda mitte ainult oskuste järgi – sinu formaalsed oskused võivad olla kõik täidetud, kuid kas see sobib ka sinu tööstiiliga, sinu väärtustega? Kas sa töötaksid ettevõttes, mis tegeleb alkoholi müügiga? Ettevõttes, kus 90% töötajaid on sinust oluliselt nooremad või vastupidi, vanema generatsiooni esindajad? On see töökoht, kus on selge tööajaarvestus või vastupidi, kus töö käib 24h? Peale sellist analüüsi ja sellest tulenevat otsust kandideerida, ei ole sul tõenäoliselt raske ka oma elulookirjelduses ja motivatsioonikirjas näidata, et räägite ühte keelt ja olete samal lainel.

Põhjalik sihtgrupi analüüs, enese või oma pakkumise positsioneerimine, teeb eneseturunduse lihtsamaks. Sa ei pea ja ei olegi kõigile meeltmööda ja kättesaadav, nö masstoode, ka tööotsijana. Enda eristamine, tööandja väärtuste ja ootustega kattuvad huvid tagavad sulle kindlasti partneri tööandja või kliendi näol, kellega koos on tagatud mõlemapoolne rahulolu.
Kuidas end esitled – personaalne visuaalne identiteet

Eneseesitlus

Enese esitlemisel on olulised kaks poolt: kus ja milliseid kanaleid jälgib sinu sihtgrupp ning mil viisil end esitledes oled kõige selgem ja autentsem.

…Kindlasti loo oma Facebooki konto, hakka blogima ja käi messidel!… Ei, ei ole võimalik anda kõigile ühte nõuannet, KUIDAS olla oma persoonibrändiga nähtav. Kui sul on nišiturg, mis koosneb
traditsionaalsetest ärimeestest, kes ei ole kordagi Facebookis (või mistahes sotsiaalmeedia kanalis) käinud, siis miks peaksid oma aega seal raiskama? Kui sinu klient või koostööpartner on igapäevane Eesti Päevalehe lugeja, siis kus peaksid artikleid kirjutama? Kas oled kursis, millistes organisatsioonides su sihtgrupp on? Mida neile meeldib teha? Millise temperamendiga nad on? Milline on nende infovajadus?

Kas sa tead, millisel moel oled sina ise kõige selgem, autentsem ja veenvam?

Mitte kõigile ei sobi kirjutamine. Olgem ausad, on inimesi, kes ei ole kaamera-sõbralikud. Mõni inimene on suurepärane silmast-silma kohtumistel. Milline esitlemisviis on sulle kõige loomulikum? Professionaalne personaalne visuaalne identiteet saab alguse sinu iseloomust ja stiilist. Selle idee võtsin teada – tuntud Corporate Visual Identitist (CVI), mis tähendab ettevõtte bränd ja seda ümbritsevaid visuaalseid märke ja stiili, mis aitavad kliendil kiirelt ära tunda kindlat brändi, annab aimu tema pakkumisest, väärtustest ja lubadusest. See hõlmab nii logo, turundusmaterjale, aga ka kontori sisustust ja teeninduse stiili. Persoonibrändi puhul, ehk eksperdi, juhi või teenusepakkuja brändi loomisel on personaalne visuaalne identiteet sama oluline. Lisaks oma logole ja turundusmaterjalidele on oluliseks osaks see, mida sa ütled enda kohta (sinu liftikõne), millise pildi paned üles, kuidas suhtud ja käitud tööandja, kolleegide või klientidega, milliseid väärtusi esindad.

Järjest rohkem väikeettevõtjaid tegeleb persoonibrändiga teadlikult. Leian, et see on väga hea, sest see tähendab, et inimene ise on teadlik oma väärtusest, oma eristumisest ja
sellest, mida ja kuidas kliendile pakkuda. Tõenäosus klient või töö saada on seeläbi kordi suurem ja ressursikulu selle saamiseks väiksem.

Persoonibrändiga teadlikult tegutsedes saad ise aru, miks sul on (või ei ole) rahuldustpakkuv töökoht ja kliendid ja tead, kuidas soovitud eesmärgini jõuda.

Mainekuvandiga on juba see lugu, et kui teiste peades on sinu kohta arusaam tekkinud, on seda keeruline muuta. Meenuta ise kogemust, kus X-ettevõtte teenindaja oli üli-meeldiv või vastupidi, üli-negatiivne. Kuivõrd mõjutas see sinu järgmist ostukäitumist? Soovi sinna naaseda? Kui advokaat tegi suure vea ja sa kaotasid juhtumi või kui hambaarst tegi oma tööd suurepäraselt, oli meeldiv ja põhjustas vähe valu – kas võtaksid neilt taas teenust või valiksid uue teenusepakkuja? Kui kolleeg on pidevalt tööle hiljaks jäänud ja tööd tegemata jätnud, kas soovitaksid juhile, et sellele kolleegile peaks ametikõrgendust andma?

Mil viisil sina oma tööd teed? Oled sa tegelikult ka ekspert oma valdkonnas või tegelikult peaksid veel palju õppima? Kõige parem turundus on kvaliteetne töö inimesele, kes seda vajab, koos meeldiva ja austava kliendi (tööandja/kolleegide) suhtlusega. Alles siis on oluline, et oleksid leitav.

Kui tegeled eelneva nelja küsimusega ja oskad neile esmalt endale ja siis teistele selgelt vastata, siis usun, et edasine on ainult vormistamise küsimus. Oled võtnud vastutuse ja kontrolli oma heaolu, oma töö ja teenuse (sinu tööaeg on ka sinu teenus) kvaliteedi eest, enda kätte. Iga sinu valikuga, tegevusega kujunebki sinust tekkiv persoonibränd. Seega tee enda ja teiste jaoks head valikud!

Jäta oma kommentaar