• et
 • en

Strateegiline juhtimiskommunikatsioon

Strateegiline juhtimiskommunikatsioon

Tulemuste saavutamiseks tuleb teada, kuhu suundutakse. Olgu see oma karjääri planeerimiseks, eksperdina enda teenuste turundamiseks, organisatsiooni mainekujunduse parendamiseks või konkretse sündmuse korraldamiseks, sisuturunduse planeerimiseks, toote turule toomiseks. Anname tagasisidet olemasolevale kommunikatsiooniplaanile, juhendame selle koostamist, aitame luua võimalustega sobiva strateegilist juhtimiskommunikatsiooni. Lisaks vajadusel koolitame kommunikatsioonistrateegia koostamises meeskonda ja juhtkonda, coachime neid ise olema parimad kommunikatsioonijuhid, kirjutame strateegia selle valmis ja aitame selle elluviimisega.

Kommunikatsioon muutlikes oludes

 Kommunikatsioonijuhtimine on võtmetegevus kriisiolukorras ja muutuste elluviimises nii ettevõtjale, kes alles asutab oma firmat kui suurtele ja pika ajalooga brändidele, avalikus ja kolmandas sektoris tegutsevatele organisatsioonidele. Eriti oluline on asjakohane strateegiline juhtimiskommunikatsioon missiooniga organisatsioonidele, kus muuta tuleb hoiakuid, väärtusi ja käitumist. Kui sul ei õnnestu efektiivselt kommunikeerida, siis oled raisanud raha ja aega ning tulemusi pole näha.

Iga ettevõte vajab kommunikatsioonispetsialisti abi

Kuid mitte iga ettevõte ei pea täiskohaga spetsialisti palkama. Piisab ka mõnest nõustamisest, regulaarsest spetsialistipoolsest juhendamisest, strateegiaplaani ühisest koostamisest või koolitusest võmeisikutele (juhid, valdkonna siseeksperdid, kõneisikud). Siin soovimegi olla sinu kõrval, anda oma ekspertteadmisi ja teostada erinevaid kommunikatsiooni ja turundusega seotud strateegiaid, mis aitavad sul kiiremini, selgemini ja oskuslikumalt edasi minna. Mida me teeme?

 • Juhendame meeskonna juhte, tegevjuhte ja teisi olulisi isikuid kommunikatsiooni ja turunduse elluviimisel.
 • Analüüsime olemasolevat organisatsiooni kommunikatsiooni ja turundust ning anname otsekohest ja praktilist tagasisidet, kuidas strateegiat efektiivistada või luua.
 • Kirjutame kommunikatsioonistrateegia ja viime ellu erinevates valdkondades:
  • käitumusliku muutuse saamiseks sihtgrupis
  • värbamiseks
  • meediasuhete loomiseks ja hoidmiseks
  • sotsiaalmeediakanalite loomine ja haldamine
  • sündmuse turundamiseks
  • sisuturunduse planeerimine ja haldamine
  • isikliku mainekujunduse planeerimiseks (kunstnikud, eksperdid, koolitajad)
  • toote, teenuse või organisatsiooni lanseerimisega seotud plaanide kommunikeeiumine
 • Strateegiiste turundusmaterjalide, meenete ja infokandjate planeerimine.
 • Meediamonitooring ja selles nõustamine.
 • Sisekommunikatsiooni planeerimine.
 • Kampaaniad.
 • Kommunikatsioonijuhtimise ja turundusalased koolitused meeskonnale. Individuaalsed nõustamised.
 • Juhi persoonibrändi kujundamine. Valdkonna ekspertide kõneisiku coaching. Mõlemat organisatsiooni missiooni vaatenurgast.

Mis on sinu ettevõttes nõrgeim koht antud hetkel? Mis pidurdab sinu missiooni ja brändisõnumi selget saatmist? Vajad enda mõtetele peegeldust või juhendamist? Hea meelega aitame suuremates ja väiksemates projektides oma kogemuste ja teadmistega.

Mõned meie tehtud tööd ja kliendid:

 • Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi psühholoogilise kriisiabi kommunikatsioonistrateegia toetamine koroonakriisi valguses. aprill – august 2020.
 • Kommunikatsiooni ja turunduse hetkeolukorra kaardistamine, turundusplaani koostamine ja elluviimine, sh meediasuhted, koostööd, sotsiaalmeedia, visuaalne disain, reklaamid ja sisuturundus. Juhi nõustamine ja koolitamine iseseisvalt tegutsevaks turunduse elluviijaks ettevõttes. Klient: Scheeli Restoran, Tallinna vanalinnas (2015-2016).
 • Kommunikatsioonistrateegia hetkesituatsiooni kaardistamine ja juhtmeeskonna individuaalne nõustamine 20 aastase tegevusajalooga maaklerifirmas Raid ja Ko (2015).
 • Liikmeskonna rahulolu-uuring ja tagasiside organisatsiooni tegevusele, Norra-Eesti Kaubanduskoda (2012 ja 2015)
 • Kommunikatsioonistrateegia loomine ja elluviimine, sh sisuturundus, sotsiaalmeedia, meediasuhtluse kasutamine, sündmusturundustegevused, MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing, “Terve karjäär” teemanädal (2014, 2015)
 • Sündmuse strateegia loomine, turundustegevuste planeerimine ja indviduaalne nõustamine, SA Kutsekoda / Europassi Keskus, seminar karjäärispetsialistidele.
 • Värbamistegevuste ja sisekommunikatsiooni toimimise analüüs ja tagasiside, individuaalne nõustamine, finantssektoris.
 • Kommunikatsioonijuhtimise strateegia loomise koolitus, SA Innove, MTÜ Õpetajate Koostöökoda.
 • In-house tegevus ZeroTurnaroundis ja Eesti Rahva Muuseumis, jt.