• et

Juht on alati (enda) brändijuht.

Kuidas mitte jääda kõige paremini hoitud saladuseks!

Sinu kui juhi “nägu” on ettevõtte visiitkaart

Iga ettevõtte asutaja ja juht on oma ettevõttes esimene brändi kujundaja. Tema juhtimisstiili, otsuste ja oma ettevõtte esindamisest kujuneb arusaam ettevõtte väärtustest, kultuurist ja sisust nii töötajatele kui klientidel. Nii juhil kui ettevõtjal, kes pakub oma toodet ja teenust on suurim turunduskohustus ja tema isikul suurim mõjuvõim kujundada arvamus brändi kohta ehk siis mida „teised räägivad sinust, kui sind ei ole ruumis“. Juba mitukümmend aastat on kehtinud arusaam igast isikust kui iseenda elu juhist. See mõtteviis on oluline, et kujundada just endale sobiv töö ja konkureerida töö ja ettevõtlusturul, mida paljud ka juba kasutavad. Turundusoskused aga on suuremas osas juhtidel ja ettevõtjatel puudu. Siin tulebki appi persoonibrändi kujundaja, kes pöörab olulistele seikadele tähelepanu. Millele tähelepanu pöörata, sellest lähemalt artiklis.

Persoonibränd oluline ettevõtluses ja juhtimises tulemuste saamiseks

Olen tegelenud persoonibrändi kujundamisega ettevõtjatele ja spetsialistidele raamatupidajatest, kunstnikest, kommunikatsioonispetsialistide ja restoranijuhtideni välja aastast 2008. Algselt kuulsin vastuseisu, et „minu töö räägib minu enda eest“ või et „ma ei taha müüa“. Eestlastele võõrastav mõtteviis on täna aga üsna normaalne – nii kuuleb igal pool, et me peame õppima end müüma. Ettevõtjad, kes pakuvad oma kätetööd ja teenuseid ise, olgu see siis väike elustiiliettevõtlus või nišitoode väiksematele või suurematele turgudel, on aru saanud professionaalse mainekujunduse ja eneseturunduse väärtusest uute klientide ja turul usaldusväärsuse saamiseks. Nüüd tulevad inimesed pigem murega, et „ma olen Eestis kõige kompetentsem selle valdkonna esindaja, kuid tuntud ja kliente tuleb juurde sellele, kes ei ole nii kompetentne“. Või et „ma olen juht/raamatupidaja/konsultant – kuidas ma teistest eristun?“, „oleme kvaliteetse tootega, tegutsenud mitu aastat, kuid keegi Eestist ega naaberriikidest ei tea meist midagi.“

Ilma teadliku aktiivse (isiku) mainekujunduse loomiseta võidki jääda kõige paremini hoitud saladuseks. Vähegi ambitsioonikam juht ja ettevõtja, kes soovib oma oskusi maailmaga jagada ja pakkuda midagi, mida turul on vaja, peab olema nähtav. Juhi ja ettevõtja isikliku mainekujundusega, tegelemine tagab:

1. suuremad võimalused professionaalses elus (uued pakkumised, kliendid) erinevatel elu etappidel,
2. paremad äritegemistingimused,
3. hinnaläbirääkimistel paremad argumendid,
4. suurem nähtavus oma ettevõttele,
5. õiged kliendid, kes vajavad sinu toodet või teenust,
6. täidetud isiklikud professionaalse elu eesmärgid ning
7. turvalisem tunne tuleviku ootamatuste ees (elukoha vahetus, koondamine, turu ja klientide vajaduste muutumine, muutunud eesmärgid, uued ametipakkumised).

Teadliku mainekujunduse peamine olulisus on fookuse tekkimine ja läbi selle eesmärkide tõenäolisem saavutamine. Just see on põhjus, miks paljud juhid ja ettevõtjad tulevad abi küsima: teha on palju, oskusi on ja kliente peaks ka olema, kuid kuskilt ei oska alustada, et potentsiaal kasutatud saaks. Nii on minu roll olla ühelt poolt peegliks ja kaardistajaks teisalt strateegiliste otsuste tegemistel toetada. Lisaks õpib ettevõtja ja juht minuga koostöös, kuidas kasutada mainekujundus- ja turundusvõtteid, et ise edaspidi vastutus endale võtta.

 

Ilma teadliku aktiivse (isiku) mainekujunduse loomiseta võidki jääda kõige paremini hoitud saladuseks.

 

Käsitlen persoonibrändi neljast peamisest vaatenurgast:

1. Isik ise. Kes on juht oma iseloomu, väärtuste ja elustiiliga? Kuidas see aitab eristuda ja tuua turule midagi uut? Kuidas see aitab leida ühtsusetunnet kliendiga? Oled sa otsekohese ütlemise või uutmoodi tegutsemisega? Esitad sa väljakutseid oma meeskonnale või lased igal ühel olla ja leida oma tee, toetades neid empaatiliselt selle juures? Oled sa kiire või aeglane? Suurte maailmavallutamise plaanidega või tasa-ja-targu kohalikul juuretasandil tegutseja? Kõik see määrab, millisesse ettevõttesse sa sobid, millised projekte juhtima ning milline kuvand on ka sinu ettevõttel.
2. Olulised oskused. Mis oskus, funktsionaalsus, teadmine on just sul ja sinu poolt pakutavatel teenustel? Millised erinevad tööalased, aga ka hobi ja eraelu teadmised ja oskused võimaldavad luua unikaalse niši toote või teenuse? Just see on koht, kust saab luua palju müügiargumente.
3. Töö- ja ettevõtlusturg. Mida turg vajab ja otsib? Milline turg on just sinu isikupärale, oskuste kombinatsioonile sobiv? Kas pead keskkonda vahetama või selle just looma? See mängib rolli turundussõnumite loomises.
4. Mainekujundus ja turundustegevus. Kas sul on vajalikud oskused ja seatud eesmärgid? Kas esitled järjepidevalt ja olulistes kanalites? Kas valitud tegevused vastavad ettevõtte ambitsioonidele? Kas keskenduda müügile või mainekujundusele? Kas ja kuidas sind leitakse ja kuivõrd teatakse, mis teenust ja toodet sinu käest osta saab?

Kõik need neli osa tuleb läbi vaadata ja ära kaardistada. Keskenduda tuleb aga sellele, mis antud hetkel oluline on ja kõige rohkem soovitud tulemusteni võib viia.

Iga juht peab oskama elementaarseid isiku mainekujundusvõtteid

See on väike ülevaade sellest, millele üks ettevõtja ja juht tähelepanu peaks pöörama, kui tema tegevuses on oluline teistele nähtav olemine ja läbi selle oma toodete teenuste pakkumine ja müük või soov olla avatud uuteks väljakutseteks. Suurem osa ettevõtjatest ja juhtidest on tugevad ühes või teises osas: kindlad juhtimisoskused, teadmised nišist, kuid oskused seda esitleda on tihtipeale kesised või ei taheta sellega tegeleda, kuna „kõik teavad ju“ või „me laseme tööl ise enda eest rääkida“. Väikeettevõtjana ja juhina aga on mainekujundusoskused hädavajalikud nii enda arenguks, professionaalseks eduks kui ka oma ettevõtte toimimiseks.

*

Liisi Toom on Eestis persoonibrändi kujundamise juurutaja, ettevõtjate, juhtide ja spetsialistide personaalne mainekujundaja juba aastast 2008 ning konsulteerib ja juhendab kliente asutatud Persoonibrändi Agentuuris. Varasemalt tegutsenud kommunikatsioonijuhina Eesti Rahva Muuseumis ning HR ja kommunikatsioonijuhina ZeroTurnaroundis, juhi erinevaid ülesandeid pidanud mitmes mittetulundusprojektis ja –ühingus. Omandanud kommunikatsioonijuhi magistrikraadi (2012), omandamas psühholoogia bakalaureust Tartu Ülikoolis. Ta blogib juhtimise, ettevõtluse ja turunduse teemadel www.persoonibrand.ee.

 

Artikkel kirjutatud Liisi Toomi poolt, ilmus detsembris 2016, Eesti Tööstus-Kaubanduskoja ajakirjas.