• et
 • en

Koolitamine

Koolitamine

Koolitame persoonibrändi, tööelu disainimise, karjäärivalikute, eneseturunduse, kommunikatsioonijuhtimise ja eesmärkide seadmise ning soorituse elluviimise (performance coaching) teemadel. Meie fookus on alati sisu praktilisel kasutamisel, mistõttu eelistame kitsaid teemasid – CV koostamisest, portfoolio loomise, enesetutvustustekstini ning sisu-, sündmusturunduse, mainekujunduse ja strateegiate koostamiseni, sekka psühholoogilisi teemasid nagu enesekindlus, enesetakistus, töö-elu tasakaal, läbipõlemine. Koolitus võib olla nii paari-tunnine kui ka mitmepäevane. Teeme ka seminare, töötubasid ja inspireerivaid kõnesid, et suurem hulk inimesi saaks ideid oma unistuste leidmiseks ja praktilisi tööriistu nende elluviimiseks.

Persoonibrändi Agentuur on registreeritud täiskasvanute koolitajana Haridus- ja Teadusministeeriumis (majandusteate nr. 171437)

Jaanika Aasa, peaspetsialist, Innove, õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

 

Liisi Toom viis läbi 2-päevase persoonibrändi koolituse „Õpetaja – hariduse kõneisik“ programmis osalejatele. Koolitus oli suurepärane! Liisi on väga põhjalik ning otsekohene ning tema loodud persoonibrändi mudel loob vajaliku terviku ja tugeva vundamendi, mille peale isiklikku persoonibrändi luua. Liisi on esinejana väga särav ja inspireeriv ning teda on kerge kuulata. Ta oskab väga hästi osalejaid kaasata ning teoreetilise info ning praktiliste ülesannete osakaal oli koolitusel kenasti paigas.

Jäin koolitusega väga rahule. Kui mõtled, keda kutsuda persoonibrändi teemadel koolitama, siis Liisi on kindlasti õige valik! – Jaanika Aasa, SA Innove; Teenus: 2-päevane persoonibrändi kujundamise koolitus kõneisikutele. Aasta: 2017

Külli Post, Töötukassa

Soovisime karjääriinfo spetsialistidele tutvustada kaasaegseid eneseturunduse võimalusi meie klientide tööotsingu protsessi toetamiseks. Rätsepatööna meie töötajate vajaduste jaoks loodud „Eneseturunduse“ koolitus oli kahepäevane ning koosnes nii teoreetiliste kui ka praktiliste oskuste omandamisest. Koolitus õnnestus suurepäraselt, mõjus inspireerivana ja on väga kasulik teadmine kõikidele inimestele, eelkõige neile, kes on uue töö otsingul ja/või planeerivad oma ettevõtte turundustegevustega teadlikumalt tegeleda. Kindlasti on koolitus värskendav, osaleja silmaringi ja võimalusi avardav, sest Liisi poolt õpetatud eneseturundamise meetodid võimaldavad teadlikul kasutamisel saavutada edu ükskõik, millises valdkonnas.

Liisi on koolitajana professionaal, kelle jaoks on oluline töö kvaliteet, kes teeb tööd, mis talle endale eneseteostust pakub. Liisi on oma töös väga põhjalik, piisavalt paindlik kliendi soovide ärakuulamisel ja arvestamisel. Liisi on koolitajana nii osalejatega kui tellijaga suhtlemisel vahetu ja aus, teemade käsitlemisel professionaalne. Tema lai silmaring ja pikaajaline kogemus muudavad koolituspäevad osalejate jaoks huvitavaks ja praktilised harjutused innustavad Persoonibrändi Agentuuri Mudeli meetodeid edaspidiselt praktiseerima. – Külli Post, karjääriteenuste peaspetsialist, Eesti Töötukassa. „Eneseturunduse“ koolitusel tellija esindaja, aprill – mai 2017.

Koolitusteemad

 • “Mis on (performance) coaching?” koolitus juhtidele sooritust toetava keskkonna loomiseks ja ühise sõnavara ning arengumõtteviisi kujundamiseks enda elus ja oma organisatsioonis. 2-6ak
 • Vaimse vastupidavuse kujundamine individuaalselt/organisatsioonis” 2-12 ak + coaching. Unikaalne koolitus ebanormaalsetel aegadel vaimse tervise säilitamiseks, vaimse tugevuse kasvatamiseks ja edukalt töösooritusega jätkamiseks.
 • “Motivatsioon ja treener kui juht” 6ak koolitus treenerikutse taotlejatele, kohandatava ka juhtidele, mõistmaks juhi rolli ja tööriistu meeskonna motivatsiooni kujundamisel.
 • “Emotsioonid ja eesmärgid” psühholoogiliste oskuste koolitus 4ak
 • Persoonibrändi kujundamine eksperdile, juhile, kõneisikule” 2-päevane käed-külge-koolitus neile, kes on oma tegevusvaldkonna valinud ning soovivad leida oma sõnumit, seada visiooni ning saada põhjalik ülevaade võimalustest enda nime ja oskuste turundamiseks ning läbi selle saada mõjuvõimu oma sihtgrupis. Sobib kollektiivile (kinnisvaramaaklerid, õpetajad, personaaltreenerid), oma valdkonna ekspertidele, loovisikutele (teadlased, kunstnikud, muusikud) ning spetsialistidele (kommunikatsioonijuhid, müügiisikud) ja loomulikult suurema organisatsiooni või oma ettevõtte juhtidele.
 • Persoonibrändi audit: tunne iseennast, ole tuntud“ 1 tunnine motivatsiooni ja inspiratsiooni andev loeng, mida saab soovi korral teha kuni 2-päevaseks koolituseks. Kaardistab kõik persoonibrändi neli tahku, mille järel saab teha otsuseid, mis aitaksid suunata isiklikku turundust soovitud mahus. Soovitav juurde lisada individuaalne nõustamine.
 • Sinu isiklik mainekujundusprojekt” 1 tund motivatsioonikõne, võib kombineerida töötoaga, mis võib olla kas paari tunnine ja keskendub ühele persoonibrändi neljast küsimusest või 2-päevane, kus grupp läbib kõik küsimused. Suunatud end veel otsivatele, valdkonnas esimesi sammu tegevatele inimestele.
 • Kuidas oma brändiga tööd leida” suunatud kas a) tööotsijatele b) konkreetselt klientide otsijatele. Kuidas valitud nišis leida ja ise tekitada endale tööd?
 • “Mis on persoonibränd?” võimalik tellida nii avalikuks esinemiseks suurtele gruppidele kui ka väga spetsiifiliselt vikestele meeskondadele, kelle üksikisiku kuvand on oluline teenuste ja toodete mainekujunuduses ja müügis või kui on oluline tõsta meeskonnaliikmete eneseteadlikkust ja rahulolu tööst.
 • Tervist, kes sa oled?” 1-4 tunnine, tööle kandideerijatele, koolitajatele, üksikettevõtjatele, kes pakuvad oma teenust. Aitab leida vastuse küsimusele, kuidas ennast esitleda selgelt ja nii, et võimalik tööandja, klient mõistaks kiirelt, kas sinu pakutav on talle. Aitab planeerida ka esitlust, valida sihtgruppi ja mõista, mis on liftikõne, kuidas valmistada ette oma esitlustekste (blogis enesetutvustus, motivatsioonikiri, jt)
 • Miks ma sinult ostma peaksin?” 1 – 4 tunnine töötuba. Sihtgrupiks ettevõtte ja organisatsiooni juhid, müügiesindajad, turundajad, sekretärid – kõik, kes tegelevad igapäevaselt oma ettevõtte, toote-teenuse pakkumise, esindamisega ja soovivad selgemalt osata pakkumise unikaalsust välja tuua.
 • Kuidas ennast positsioneerida?”, 1 – 4 tunnine koolitus. Osaleja enda teenuse, pakkumise või oma tööalase positsioneeringu kaardistamiseks.
 • “Persoonibränd organisatsioonis” 2-päevane koolitus organisatsiooni ühele osakonnale, juhivale meeskonnale, kus fookus on iga liikme enda persoonibrändi analüüs, teistelt tagasiside saamine ja kooskõlastamine ootustega tema töölõikude osas.
 • Strateegiline kommunikatsioonijuhtimine” 2-päevane koolitus ettevõtte, mittetulundusühingu või avaliku sektori juhtivale meeskonnale, uute plaanide tegemiseks, kommunikatsiooni strateegia ühtlustamiseks.
 • “Portfoolio – oska näidata oskusi” min 4 tundi kestev koolitus koos kodutööga, kaardistamaks osaleja olemasolevaid oskusi, teha valik olulisematest, anda mõista, mis on portfoolio, mis kujul seda luua saab ja kuidas erinevate valdkonna esindajad seda kasutada saaks.
 • Bränd nimega Sina. Eneseturundus kui vahend oma tööelu disainimiseks” 1,5h kiirkoolitus sellest, kuidas teadlikult valida tööandjat, klienti läbi oma unikaalsete huvide ja oskuste, mis aitab sind eristada ja end mõjuvalt esitleda ja nii ise tõsta tõenäosust, et sinu elustiil ja töö vastab sinu unistustele.

Liisi Toom koolitust persoonibrändi andmas

Lisainfo koolituste kohta:

 • 1 – 4 tunniste töötubade puhul on lühem teemast ülevaate andmiseks, pikem konkreetsemate sammude astumiseks.
 • Enamasti on soovitav lisada koolitusele individuaalne tagasiside ja/või nõustamine koolitajalt.

 

Meie kliendid on: Eesti Töötukassa, Swedbank, Tartu Ülikool, Hispaania-Eesti Kaubanduskoda, Uus Maa kinnisvarabüroo, SA Innove, SA Kutsekoda / Europassi Keskus, Tartu Linnavalitsus / Tartu Ettevõtlusnädal, “Terve karjäär” teemanädal / Eesti Karjäärinõustajate Ühing, Eesti Haigekassa, Raid ja KO kinnisvara, JCI Estonia, Noored Liidrid,  Tartu Kutsehariduskeskus, jpt.

Vaata ka Liisi Toom esinemist teemal “Persoonibrändi audit”

Tagasiside Liisi Toomile

Siiri Põldar

 

“Liisi on väga inspireeriv esineja, kes kuulajad esimestega lausetega kohe kaasa tõmbab ja kaasa mõtlema paneb. Ta on lektor, kes ärgitab vaidlema ja küsima hoides pinget viimse slaidini. Mind köitis Liisi oskus vajutada oma kuulajates nuppudele, mis tekitas tunde kohe peale loengu lõppu elu- ja mõtteviisi muutmisega alustada. Liisil on hea auditooriumi tunnetus ja ta oskab leida kiirelt ühise keele väga erinevate inimtüüpidega. Loengumaterjalid on praktilised ja põnevad.” – Siiri Põldar, Antalis AS (osaleja persoonibrändi auditi loengul, märts 2015)