• et

resilience coach vaimse tugevuse kujundamiseks

Vaimselt tugevat uut aastat!

Viimased kaks aastat ootamatuid kriise on õpetanud meile kõigile, et iseenda vaimne vastupidavus on treenitav ja on oluline teema töökeskkonas, isiklikes väljakutsetes ja juhtimises. Sotsiaalsed suhted, tähenduslikkus ja oskus vaimselt ümber häälestuda on kolm elementi vaimse tugevuse kujundamisel. Oskus leida rõõmu, näha inimesi enda kõrval, lubada endal ja teistel tunda tugevaid tundeid ja liikuda edasi, seda kõike tahan soovida uueks aastaks. Oled sa siis juht, üksikettevõtja või oma teed otsiv inimene.

Minu soov on jätkata järgmisel aastal resilience coachinguga tiimides ja individuaalselt, aidates muuta töökeskkond tegutsemist toetavaks, toetada juhte oma inimeste mõistmises ja hoidmises ning eksperte, tippsooritajaid treenida nende isiklike väljakutsete elluviimisel läbi vaimse tugevuse ja oma “miksi” leidmisel. See on minu jaoks väga tähenduslik teema ja võimalus mõjutada mõjuisikuid.

Me oleme kõik mõjuisikud, meie valikud midagi teha või tegemata jätta mõjutavad. Loodan, et uuel aastal saad valida elutervema, loodust ja loomi säästvama ja ennast ja oma lähedasi hoidva eluviisi. Ainuüksi see valik, see tähendus toetab vaimset tugevust.

Kauneid viimaseid 2022. aasta päevi!
Olen olemas,
Liisi Toom
resilience & performance coach