• et

Usaldus avab uksed: kuidas isikliku brändiga edu saavutada

Mis tagab areneva ja eduka äri?

Kümme aastat ise ettevõtja olla ja töötada koos ettevõtjatega nende firma asutamisest, maine värskendamise, turundusstrateegiate loomise ja vahel ka pankrotist päästmise nimel on kinnitanud, et usaldus on tihtipeale edu tagatiseks. Tegelikult ei olegi vahet, kas sa oled palgatöötaja, ettevõtja, tippjuht või sportlane, usaldust on tänapäevamaailmas kõige rohkem vaja, et juhtida oma tingimustel elu. Just selleks olen oma töö kokku võtnud kahe unikaalse koolitusega. Esimene neist on persoonibränd ja usaldus -teemaline, teine konkreetselt turunduse ja ajaplaneerimisega seonduv. See on koolitus, kus omandad mõtteviisi ja kergelt kasutatavad tööriistad usalduse saamiseks läbi iseenda. Muud pole sul vaja. Olen selle koolituse vormi ära proovinud Tartu Ülikooli suvekoolis ja Tallinnas, kus kokku 90 tegijat lõid oma usalduse strateegia.

Usaldus algab sinust.

Kellele on mõeldud persoonibrändi koolitus: Usaldus avab uksed: kuidas isikliku brändiga edu saavutada?

Koolitus on kõigile, kes on valmis ise juhtima oma brändi, kes esindavad oma oskusi, oma firma tooteid, teenuseid või tegelevad ettevõtte juhtimise ja mainekujundusega. Samuti neile, kes peavad oluliseks usaldust, sisu ja väärtusi ning soovivad end esitleda autentselt, mitte kaotades aga nähtavust. Vastupidi – kuidas leida endale kohane viis olla oma valdkonna tuntuim ja hinnatuim esindaja. Kursus sobib ettevõtte juhile, esindustöötajale, personalijuhile, ekspertidele, kes peavad esindama iseennast ja oma tööd, vabakutselistele ja loomeinimestele.

Sina oled oma ameti esindaja! Loe sellest, kuidas kujuneb ameti maine

Persoonibrändi koolituse õpiväljundid

Koolitus kestab 6 akadeemilist tundi ja kombineerib kogemuslugusid, praktilisi näiteid ja ülesandeid, individuaalset tööd ja ka tööd paarilisega.

Koolituse läbinud õppija:

1. Mõistab, mis on isiku brändimine/persoonibränd.
2. Mõistab usalduse tähtsust mõjuisiku staatuse loomisel ja edu saavutamisel.
3. Mõistab, kuidas kujuneb mõjuisiku staatus.
4. Tunnetab persoonibrändi mudelit ja oskab seda kasutada oma nähtavuse kujundamiseks.
5. on arusaam enda (müüvatest) tugevustest ja eripäradest oma valdkonnas.
6. oskab persoonibrändi mudelit kasutada usalduse tõstmiseks oma sihtgrupis.
7. mõistab eneseturunduse eripärasid.

Enda maine juhtimine on kaasaja olulisim oskus

Tegelikult on täna kõige olulisem oskus end mõista, tunda ja efektiivselt analüüsida. Seegi on persoonibrändi oluline osa, mistõttu on koolitus just sulle, kui sul on vaja oma professionaalset tegevust mõtestada, et seda siis selgelt juhtida ja saavutada nii oma eesmärke. Loodan, et näen sind juba koolitusel 14. novembril, registreeru siin. Koolitusel saad tõendi, mida kasutada ka kutse taotlemisel.
Kui kuupäev ei sobi või on otse küsimusi, kirjuta liisi@persoonibrand.ee. Kui soovid liikuda oma brändi kujundamisega kiiremalt edasi, võta ühendust strateegiliseks coachinguks.