• et

Töötuba: Professionaali eneseanalüüs ja eneseesitlus

Mis: Töötuba inimestega töötavatele spetsialistidele
Kunas: 25. september 2019
Kus: Tartus
Läbiviijad: Anna Gramberg, Liisi Toom
Registreerimine: lehe lõpus.

Professionaali eneseanalüüs ja eneseesitlus

Kutsume sind, karjäärispetsialist, nõustaja, personalijuht, koolitaja, treener – inimestega töötaja, eneseanalüüsi ja eneseesitluse töötuppa Tartus 25. septembril 9.00 – 12.00. 3h jooksul saad selgemaks iseendast kui professionaalist ja seda koos teiste oma ala spetsialistidega. Saad läbi sorteerida oma kogemuste sahtlid, välja kaevata varjul olnud oskused ja pakkida need uuesti kokku värskendatud portfoolioks, mida kasutada enda kui professionaali kompetentsuse mõtestamiseks.

Töötoas keskendume:

Töötuba on jaotatud kahte ossa. Esimeses osas saad teadlikumaks, millistele väärtustele põhined oma igapäeva töös ja kaardistad varasematest kogemustest saadud kompetentse, et selgemalt määratleda enda kui spetsialisti võtmeoskused. Töötoa teises osas loome selle põhjal enesetutvustuse, paneme paika sinu professionaalse portfoolio põhimõtted ning vaatleme, kuidas mõistetavalt kommunikeerida oma teenust nii kliendile, tööandjale kui ka meediale.

Töötuba sobib hästi neile, kes

 • töötavad inimeste ja nende arendamisega;
 • tunnevad, et eneseteadlikkus aitab neil teha oma tööd paremini;
 • peavad oskama oma kompetentse esile tooma;
 • peavad enda teenuseid tutvustama ja tegema teavitustööd; 
 • on taotlemas kutset (karjäärispetsialist, personalijuht, koolitaja, treener, jt).

ENESEANALÜÜS (Anna Gramberg)

Eneseteadlikkus professionaalina
Sisu:

 • Minu kui professionaali alustalad – millest lähtun ja millele toetun oma töös? 
 • Mis mõjutab inimestega töötavat spetsialisti tema töös, millest enda osas teadlik olla? 
 • Minu kui spetsialisti kompetentsid – kuidas oma erinevatest kogemustest märgata ja esile tuua oma töös vajalikke oskusi,  kust tulevad minu kompetentsid?

Tulemus:

 • Mõistab, miks on spetsialistina oluline olla teadlik oma professionaalsest maailmavaatest.  
 • Oskab välja tuua põhimõtted/väärtused, millest lähtub oma professionaalses tegevuses.
 • Oskab seostada erinevaid kogemusi oma tööalaste kompetentsidega, kirjeldada olemasolevaid professionaalseid oskusi.   

 

ENESEESITLUS (Liisi Toom)

Professionaali oskus oma tööst rääkida
Sisu:

 • Spetsialisti roll ja vajalikud oskused teenusest teavitamises. Kommunikatsiooniteooriad, teavitustöö “checklist” ja turundus.
 • Millest räägib minu professionaalne portfoolio? Kuidas sõnastada enda kompetentsid ja ametialane tegevus selgelt, haaravalt ja lähtudes minu isiklikust visioonist?
 • Liftikõne ehk enesetutvustusteksti koostamine ja praktika.
 • Minu turunduskanalid: kuidas valida ja kasutada endale sobivaimat turunduskanalit, arvestades kliendi ja ameti eripäradega.
 • Kiirplaan oma ametialase kommunikatsiooni edendamiseks. Loome praktilised sammud, millega tõstad enda kui karjäärinõustaja nähtavust läbi oma tugevuste ja teenuse selge esitlemise.

Tulemus:

 • On teadlik sellest, kuidas rääkida endast kui professionaalist.
 • On loodud väärtuspõhine enesetutvustus portfoolio, võrgustikukohtumiste, jm. tarbeks.
 • Mõistab, mida tähendab persoonibränd, kõneisik ja kuidas toimib kommunikatsiooniteooria.
 • Tunneb olulisi kommunikatsioonikanaleid, kus oma teenuseid kliendile tutvustada.

Oluline info

 • Töötuba on praktiline. Võta kaasa oma küsimused, soovikorral seni tehtud eneseanalüüsid, portfoolio, CV ning ole valmis asja kallale asuma! 
 • Töötoas on 8 osalejat ning 2 koolitajat. See annab sulle võimaluse saada professionaalset, ausat ja abistavat tagasisidet ja soovitusi.
 • Osalenud saavad soovikorral tõendi osalemise kohta.
 • Töötuba toimub Tartus. 


Hea oma valdkonna professionaal teeb oma südameasjaks iseenda ja oma töö regulaarse analüüsi ning on valmis seda selgelt tutvustama ka teistele. See töötuba on just selleks!

Töötuba viivad läbi:

Anna Gramberg, vabakutseline karjäärispetsialist, karjäärinõustaja tase 6 kutse, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu juhatuse liige ja

Liisi Toom, kommunikatsioonijuhtimise ja persoonibrändi konsultant, Persoonibrändi Agentuuri asutaja, psühholoogiliste oskuste treener.

 

Registreeri töötuppa