• et

Tööandja bränd ja persoonibränd: Vastastikune austus tagab mõlemale parima tulemuse

TÄIENDATUD Helo Tamme kommentaariga!

Kuidas oma tööalast potentsiaali ellu viia

Rahuldustpakkuva ja tulemusliku töö tegemiseks (loe: oma potentsiaali, oskuste rakendamiseks) on vaja enamasti mitut osapoolt. SIND, kes sa tegutsed, kedagi, kes selle eest maksab või kes seda tulemust kasutab. Just seetõttu peaks töökeskkond ja nii tööandja-töötaja suhe kui ka ettevõtja/teenusepakkuja-kliendi suhe olema kahepoolselt toetav, austav ja mõistev. Nii ongi nii persoonibränd kui ka tööandja bränd omavahel seotud, kui need on loodud ausalt. Vastutus töö tähenduse ja tulemuste ees on mõlemal ja just sellest oma allolevas videos räägingi.

Tööandjad otsivad usaldusväärset ja ettevõtte eesmärke täitvat töötajat. Samavõrra otsivad inimesed ettevõtet, klienti või projekti, kus nad saavad oma isiklikke eesmärke täita. Kui me oleme selles osas ausad, saame hakata kahepoolselt kasulikku koostööd tegema. – Liisi Toom, persoonibrändide ja talentide arendaja

Mil viisil on tööandja bränd ja persoonibränd seotud?

Tööandjabränd on enamat kui atraktiivne reklaam ja ilusad lubadused

Mind on palju kutsutud rääkima organisatsiooni töötajatele persoonibrändist – enamasti teevad seda ettevõtted, kes pakuvad oma töötajatele sisukat ja neile sobivat tööd, mitte ei keskendu puhtalt masside meelitamisele ilusate reklaamidega. Julgus arendada oma töötajaid, lasta neid minna, kui koostöö ei ole kahepoolselt tulus ja olla aus oma ootustes ja pakkumises on uue generatsiooni jaoks sama oluline kui palk. Tuleviku juhid ja personalijuhid oskavad näha inimeses võimalusi ja potentsiaali. Nii ettevõtte tulemustele kui ka isiku tulemustele. Nii peab ka töötaja olema valmis selgelt nägema oma väärtust ja seda ka võimaliku tööandja kontekstis.

Koostöö kui tulemusliku värbamise ja kandideerimise märksõna

Me ei saa tänasel tööturul rääkida ei ainult organisatsiooni ega ainult töötaja vastutusest tulemuste ega heaaolu (tööõnne) eest. Mõlemal on vastutus tagada koostöö, mis võimaldaks luua midagi suurepärast ja teha seda naudinguga. Mida sina arvad? Kas oled nõus? Kuidas on lood sinu ettevõttes? Kuidas sina kui töötaja, väikeettevõtjast teenusepakkuja suhtud oma tööandjasse, klienti?
Teeme koos tööturu mõnusaks ja töö nauditavaks!

Usun, et nii ettevõte kui töötaja saavad oma eesmärke täita vaid siis, kui nad lähenevad oma tööle ja tööandjale/töötajale, pidades silmas neid kolme mõtet, millest videos räägingi.

Palun jaga, kui sulle need mõtted meeldivad ja need on abiks juhtimiskvaliteedi ja töökultuuri parendamisel.

Helo Tamme, ISS Uus-Meremaa personalijuht persoonibrändi ja tööandja brändi koostööst:

Ka eesti vanasõna ütleb, et tühi kott ei seisa püsti, seepärast on nii persooni- kui ka tööandja brändi puhul oluline nende autentsus, millele kuvandit üles ehitatakse. Tugev persoonibränd aitab omalt poolt kaasa ka tööandja brändile kuna aitab nii töötajaid kui ka kliente ligi meelitada ja hoida. Sama kehtib ka tugeva tööandja brändi puhul – see annab hoogu tugeva persoonibrändi identimiseks, loomiseks ja hoidmiseks, lisaks aitab see tugeva persoonibrändiga talente ligi meelitada. Seega võib järeldada, et organisatsioonid, kes soovivad edukad olla vajavad nii tugevat tööandja brändi kui ka tugeva persoonibrändiga talente.

Persoonibrändi ja tööandja brändi koolitus ja coaching

Oma töötajates persoonibrändi kujundamise toetamine on parimaid investeeringuid, mida tööandja saab teha. See tagab õige talendi värbamise, nende hoidmise vähemate kuludega (välised motivaatorid ei toimi nende puhul ja välised motivaatorid on need asjad, mis on kõige kulukamad, peale vale inimese värbamise) ning oma ettevõtte maine tõstmise tänu headele ekspertidele, keda õnnestub kaasata. Selleks on mul välja töötatud kaks koolitust:

a) Tööandja brändi ja persoonibrändi sidumise Fast TrackMõteviisi muutev kiirkoolitus, mis teeb must-valgeks tänapäeva eksperdi persoonibrändi kujundamise vajaduse ettevõtte vaatenurgast.

b) Persoonibrändi kujundamise Masterclass töötajatele. See meistriklass arvestab ettevõtte eripäradega ja annab nii baasteadmised, elutähtsad tööriistad ja motivatsioonilise tõuke töötajate soorituse tõstmiseks, nende unikaalsuse väljatoomiseks ja reaalsete sammude astumiseks KOOS. Läbi selle tõstab ettevõtja oma töötajate väärtust, kõneisiku staatust ja nii hoiab neid kauem enda juures ja toetab oma tööandja brändi kujunemist lisakuludeta.

c) Kui juhina, personalijuhina soovid mõista strateegiaid, mis aitavad sul juhtida oma talente ja ka ise areneda, siis pakun sulle efektiivset 1on1 coachingut. Juht on olulisim faktor hea talendi meelitamisel ja hoidmisel. Kas sina oled selline juht? Kuidas ise olla eeskujuks, kuidas kasutada oma brändi ettevõtte kasuks? Kuidas kujundada toetavat ettevõtte kultuuri?

Kõik koolitused saab teha ka kaug- ja videokoolitusena.

Koolitab: Liisi Toom, persoonibrändi maaletooja, tõestatud persoonibrändi kujundamise mudeli looja, strateegiline konsultant tippsooritajatele.

Küsi lisa liisi@persoonibrand.ee