• et

Töö disainimine ja voog (flow)

Töö teadlik disainimine

Käisin hiljuti töö disainimise loengul, kus selgitati, mis see on ja milleks vaja. Mina alustan töö disainimist inimese ja tööandja valikutest: igaüks vastutab enda eest, et valiks töö, mis talle sobib ja tööandja peab valima töötaja, kellele on võimalikult vähe vaja kellasid ja vilesid, et ta naudiks oma tööd. Kirjutasin hiljuti töö kujundamisest ja persoonibrändi olulisusest. Loengu esineja alguspunkt on hetkest, kus inimene on tööl, aga suurema osa ajast ta on kas mitte kaasatud või isegi töötab vastu. Ehk siis ta ei naudi oma tööd, aga võiks.

„Palun vabandust, et sa töötama pead“

Oled kuulnud küsimust, et „Mida sa teeksid, kui sul oleks raha olemas – mis tööd, kas üldse?“. Õnnelikud on need, kes teeksid täpselt seda, mida nad hetkel teevad. Siiski on palk üks olulisi kriteeriume, mis paistab olevat motiveerivaks. Teatud tasemeni ongi – oma töö ja panuse eest tuleb saada väärilist tasu. Sellest edasi aga on raha ja materiaalsed väärtused suhteliselt mitte toimivad motivatsiooni allikad. Või kui töö on kehv, siis võime jõuda hetkeni, kus tuleb justkui vabandust paluda rahaga, et palun, tee ikka tööd. Nii kompenseerime justkui tasuga seda, et tööd ei ole meeldiv teha.

Usun aga, et ka sina tahad teha tööd, mis sulle meeldib? Mis esitab sulle väljakutseid ja laseb sul areneda. Minu igapäevane tegevus just sellele keskendubki, et toetada inimesi nende loomuliku tööalase voo tekitamisel.

Voog ehk flow ja selle saavutamine töö tegemisel

Voog ehk flow on kuum sõna tänapäeva töötajate engagementi ehk haaramise, kaasamise käsitluses. Voog on see tunne, et sa täielikult investeerid end oma tegevusse. Avastad mõne tunni pärast, et aeg on kiiresti läinud ja sa oled palju ära jõudnud teha ja tunned end imehästi. Tunned end nö tsoonis olevat (in the zone).
Millal sa viimati sellist tunnet tööd tehes tundsid?

Minu arust on oluline pöörata tähelepanu, et kui sa pead sundima end pidevalt „voogu“, siis ilmselt oled vale töökoha peal. Jah, on rutiinseid töid, eriti tootmises, kus su töö on väga rutiinne ja voosse minek võib aidata sul seda nautida rohkem. On aga ka inimesi, kes loomupäraselt naudivad rutiinseid töid, seega alati tuleks enne seda esimest sammu analüüsida. Kui sa üldiselt tegutsed valdkonnas ja ametialal, mida sa naudid, lihtsalt mingil perioodil või mõni töölõik on sinu jaoks ebamugav, igav või raske, siis võib voogu teadlikult minek olla suureks abiks.

Mis on flow ehk vooga seotud:


Eelduseks voo tekkimisel on töö keerukus, ressursid ja motivatsioon. Need annavad sisendi eesmärgiga tegevuseks, mis viivad „voogu“ ehk hasartsesse, fokusseeritud tunnetusega töösse. Tulemuseks naudingu tunne ja areng.

Oluline on tagasiside, aga mitte niivõrd teistelt, kuivõrd töö enda tulemustest saadav tagasiside tegevuse edusammudele. Mis on oluline on see, et tegelikult väline kiitus enam siin ei loe: mägironijale ei pea ütlema, et ta tegi vea, ta tunneb seda kohe, kui nt astus üle kaljuääre või oma käitumisega algatas lumelaviini või vale riietuse tõttu külmuvad näpud ära. Nii saab ta kohe tagasisidet, mida saab ehk kohe ka parandada. Kui ka meie saame oma tööle pidevalt tagasisidet, siis see annab motivatsiooni, satume hasarti, mis omakorda tõmbab käima ja ühel hetkel avastad, et oled investeerinud end täielikult oma töösse. Isegi kui väliselt on olnud ebamugav (väsimus, füüsiliselt oli raske), siis nauding on saadud ja ka areng – sa oled leidnud uusi lahendusi, astunud sammukese jälle edasi.
Pidevalt tuleb aga lisada keerukust – motivatsioon langeb, kui töö on ületamatult keeruline ja kui ta on ka liiga lihtne ja muutub rutiinseks. Sel juhul kasvad voost välja – ei teki naudingut ja sealt ei teki motivatsiooni. Nii lahkuvadki inimesed töölt, vaatamata heale palgale.

Voo mõju:

1. Tippsooritus. Voos olevad inimesed saavutavad paremaid tulemusi.
2. Heaolu. Kui naudid oma tööd, siis tunned ka heaolu.
3. Haaratus. Voos olemine haarab sind täienisti, aitab fokusseerida tegevusele, mis parasjagu käsil.

 

Mis mõjutab voo tekkimist?

Olen oma klientidele alati öelnud, et kui on valitud õige töö, siis on oluline pöörata ka tähelepanu välistele asjadele ja ka oma sisemistele hinnangutele.

Sind mõjutab:
1. Keskkond. Vali keskkond, kus sul on hea tööd teha, olgu see kohvik, rahulik nurk, kus keegi ei sega. Võib-olla teatud tööülesanded on sulle sobivam teha mürarikkas keskkonnas, mõnda tööd pead tegema aga täielikus vaikuses.
2. Töökorraldus. Vaata, kas sulle sobib see, et sinu töö on korraldatud nii, et sa pead seda teatud ajal tegema? Võib-olla on sinu praegune aeg ebasobiv ja ei aita kaasa inspiratsiooni tekkimisele?
3. Meelelaad. Kogemused toimuvad meie enda peas, seega tegelikkuses ei ole vahet, mis väljas toimub. Mõned inimesed oskavad mõelda iga töö põnevaks, teised näevad ka heas töös ainult halba.

Kui sul on parasjagu käsil igav aga aeganõudev töö, siis mõtle näiteks eesmärk olulisemaks: kas sa laod telliskive ritta või ehitad katedraali? Võib-olla on mõistlik luua raskusastmed ja levelid, mida siis „püüda“. Näiteks kirjutada otsustada, et kirjutad iga päev 1h, kui kirjutad 2h, võid lubada midagi head endale. Võib-olla pead hoopis panema endale väiksema eesmärgi ja seda ületama, nii tekitad endale ka eduelamuse, mis motiveerib järgmine kord veel rohkem tegema või vähemalt tundma end hästi tehtud töö üle.

Tõeline voo tekitaja: Teadvusta ja loo oma tegevusega tähendust

Paljuski on „töö ebameeldivus“ kinni aga peas. Kaua ühte ja sama tööd teinud inimesed ei oska enam seda nautida, sest ei tunne, et nad ise arenevad või ei ole töö olnud nende teadvustatud valik ega midagi, millega saavad oma potentsiaali rakendada. Sel juhul on „voo“ mehaaniline tekitamine ajutine plaaster. Mitu korda on minu nõustamiskliendid avastanud ainult peale ühte tundi, mida nad peavad tegema, et voog ja nauding tööst ise end presenteeriks. Või leiavad võimaluse ise kujundada oma tööelu nii, et keskkond, töökorraldus ja nende endi meelelaad toetavad voo tekkimist ja tõelist rahulolu tehtud tööst.

Voo loomulik tekkimine on minu arvates kõige aluseks. Kui soovid nõu ja analüüsi, mida oma elus muuta, et oma tööd nautida või leida tööd, kus on voog kerge tulema, siis broneeri aeg nõustamiseks liisi@persoonibrand.ee.

Lõpetuseks veel ka Tedx video flow loojast, Mihaly Csikszentmihalyiga “Flow, the secret to happiness”: