• et

Tipptegija 3A reegel

Kõigis on soov olla mingis oskuses suurepärane. Meie aju tahab, et me võtaks aega ja pingutaksime ja saaksime iga päevaga kasvõi veidi paremaks. Et meid ka meie suurepärasuses märgatakse ja tunnustatakse. Et maagiliselt tuleksid tööpakkumised lauale ja saaksime tegeleda sellega, mida armastame.

Olen oma persoonibrändi strateegilise coachi karjääri jooksul töötanud koos paarisaja eksperdiga, oma valdkonna tõsise tegijaga. Ehtekunstnikest maalikunstnikeni, raamatupidajatest finantsnõustajate ja audiitoriteni. Enamasti on nad tegelenud oma valdkonnaga 10+ aastat ja loonud selgelt eristuva brändi, tööstiili ja oma nö käekirja oma töös. Mõni on olnud palgatöötaja, mõni ettevõtja, mõni mõlemat samal ajal. Jagan täna teiega kolme faktorit, mis minu arust on tipptegijate mõtteviisis teisiti, mis tagab neile selle maagilise USALDUSVÄÄRSUSE, pakkumised, unistuste töö ja parajad väljakutsed. Mida 3A reegel sisaldab? 3A reegel: Ausus, Avatus ja Austus.

Kuidas seda kasutada? Tutvu kolme reegliga ja mõtle: kus hetkel on minu takistused? Mis osas võiksin areneda ja miks? Kuidas aitaks see otsustada mul järgmise karjäärisammu üle? Kuidas personalijuhina võiksin seda kasutada oma tiimis? Kui vajad reflektsioonis abi, siis võta ühendust.

Miks 3A reegel?

Olen selle mudeli loonud, et igaüks saaks keskenduda tööle, mida ta armastab ning meeskonnad näeksid end partneritena ja tööandja-töötaja suhted oleks ühisele eesmärgile suunatud ja usalduslikud. Mida rohkem räägime tööandja brändist, persoonibrändist, seda rohkem võib kaduma minne kõige tähtsam: igaühe huvi on teha head tööd ja seda viisil ja kohas, kus ta saab end maksimaalselt rakendada. Nii on töötajale oluline võimalus palgatöötajana rakendada oma oskusi ja neid arendada. Tööandjale oluline oma organistsiooni eesmärke täita. Me saame teha head koostööd austades teineteise eesmärke, järgides seda 3A reeglit nii personalijuhtimises kui igaüks oma karjääri juhtimisel. Julgustan siin personalijuhte ja ettevõtte juhte ühendust võtma, et aidata seda oma tiimides rakendada.

Tipptegija 3A reegel töö tegemisel

Tipptegija 3A reegel. Koostanud Liisi Toom

AUSUS

Tipptegijad on ausad esmalt iseenda vastu. Nad teavad, milline on nende professionaalne arengutase, mida nad peavad arendama ja kus nad päriselt head on. Muidugi, on hetki, kus nad kahtlevad, on ebakindlad. Tihtipeale on ebakindlus ja kahtlused seotud kehva keskkonna ja inimestega nende ümber ja on kergesti muudetav coachingu kaudu, kus tuuakse välja FAKTID. Tipptegija küsib endalt tihti: 

??? Mis tasemel ma täna töötan (ABC level – küsi täpsustust)? Mille nimel ma (täna) töötan ja kus tahan olla 1-5-10 a pärast? Mida ma selleks tegema pean? Mida õppima, arendama? Kuhu näen oma valdkonda liikumas? Kas ma olen ikka piisavalt praktikat saanud oma oskustele?

NB! Ma ei mõtle siin enesekriitikat, mis halvab ja mis viib masendusse, vaid adekvaatset, konstruktiivset tähelepanemist enda oskuste kohta.

Ausus on tipptegijatel ka teiste vastu. Nad ütlevad ei, kui tööpakkumine ei ole mõlemale poolele sobiv, kui nad teavad, et klienditöö ei ole see, milles nemad parimad on või mida nad teeksid tipptasemel. Nad võivad töö vastu võtta, aga annavad kindlasti märku, kuidas nad asjale lähenevad, mis on nende kahtlused ja ettepanekud. Mäletan enda kogemusest, et olen tööpakkumisel öelnud tööandjale, et minu roll saab olema just SEE ja ma näen, et mulle on siin tööd 6 kuud. Eksperdid mõistavad oma valdkonna eripärasid ja näevad üsna kiiresti, kas ja kus neist kasu on ja kui kauaks.

AVATUS

Töömaailm on muutlik ja me teame vähe, mis on tähtis kümne aasta pärast. Nii on tipptegijad küll keskendunud oma valdkonnale, aga alati avatud õppima juurde, täiendama end ja mõtlevad, kuidas erinevaid maailma nö kokku tuua. See on suurepärane oskus olla fokusseeritud ja samas grammhaaval oma fookusesse väliselt ebakohaseid asju tuua. Minu puhul oli see psühholoogia tugev sidumine persoonibrändiga, et inimene, kellega ma töötan tunneks end hästi, et ta näeks enda identiteedi tähtsust oma edus ja oskaks kasutada motivatsiooni, eesmärgistamist ja eneseregulatsiooni oma unistuste saavutamisel.

Ellujäämine ja ekstreemne oskustebaasi ehitamine. Avatud olles oled sa oluliselt vastupidavam kriisiolukordades. Kui sul on võime keskenduda ja õppida, siis sa suudad seda teha kiiremini ka eriolukordades, sest se eon nö siisejuurdunud harjumus, mitte midagi, mida sa pead hakkama õppima. Nii on tipptegijad suurepärased muutuste juhid.

AUSTUS

Mäletan aega IT ettevõttes ZeroTurnaround. Ma ei olnud varem näinud nii motiveeritud, huvitatud ja austavaid spetsialiste, kes tõsiselt tegid kõik, et mõista koodis (java arendajad) toimuvat. Neil oli suur austus oma töö vastu ja selle parimal viisil tegemise vastu. Kontoridraamad ei küündinud nendeni, sest see polnud tähtis. Tegeleti tööga. Ja nii olen näinud ka teisi, oma valdkonna eksperte tegutsemas. Ei ole tähtis, kes millist palka saab või kas on tasuta kohukest. Austus ja tähelepanu on tööl. Mis veel olulisem, austus oli ka kõigi vastu, kes tegid sama tähelepanuga oma tööd. Puudus häbi oma väljakutsete jagamise üle, kaasati erinevaid eksperte ja püüti koos, ühiselt, tiimina vastuseni jõuda. Eesmärk oli ühelt poolt leida lahendus ja õppida sellest. Saada teada, kuidas asjad töötavad. Kõik muu oli ebaoluline. usun, et meil kõigil on mingi teema, kus me tahame tõsiselt keskenduda ja vaadata oma tööd kui kõige väärtuslikumat protsessi, mille juures meil on au olla.

Just need kolm mõtteviisi, reeglit teevad tipptegijatest usaldusväärsed eksperdid, keda soovitakse oma tiimi, keda kutsutakse intervjuudele ja kes saavad ise oma reegleid kujundada. Hea uudis on see, et igaühes on tipptegija olemas. See võtab vaid aega, pingutust ja valmisolekut areneda. Mõnikord on vaja, et keegi kõrvalt toetaks tippsooritaja mõtteviisi juurutamisel.

Mõnikord on vaja taastada meie enesekindlus, et saaksime tagasi tööle keskenduda. Mõnikord on vaja teha restart oma mõtteviisile ja näha väljakutsetes ja läbikukkumistes põnevust ja õppimiskohta. Mõnikord on vaja öelda ei ja luua oma rada endale sobiva karjääritee kujundamiseks. Kui need kolm reeglit puslena kokku saavad on kergem teha otsuseid ja valida tööalaseid väljakutseid, mida tahad. Siis on ka sul argumendid, millega see töö endale kindlustada.

Jõudu sulle sellel teel!

Performance coach Liisi Toom