• et

Detailse CV koostamise vajadus ja kuidas alustada

Detailne CV on sinu oskuste “varasalv”

Juba aastaid-aastaid tagasi lõin endale CV, mida ise kutsun “Grand CV”ks. See on hästi detailne, kõiki minu õppimisi, täiendkoolitusi, töökogemusi, projekte, lisaoskusi koondav dokument. Seal on lisaks täpsetele kuupäevadele ka kirjeldused: mis olid tööülesanded ja milliseid eriprojekte, lisategevusi ja -oskusi tööl rakendasin. Lisaks info minu hobide ja sealsete saavutuste kohta.

Olgem ausad, aja jooksul asjad ununevad ja tagantjärgi infot üles leida on ajakulukas ning üsna suure tõenäosusega sa ei leia vajalikku infot enam üles.

Miks detailset CV-d teha?

Suurem osa kliente, kes käivad minu juures oma uut karjääriteed otsimas, valmistuvad kandideerimiseks või mõtlevad, kuidas end esitleda, peavad tegema just selle, detailse CV ülesande läbi. Miks?

 1. Kogudes kõik info kokku, on selgelt näha, millele oled oma aega kasutanud.
 2. Loodud nimekiri näitab, milliseid oskusi, teadmisi oled omandanud (ja mitte ainult formaalhariduse kaudu)
 3. Vaadates ajaliselt, on näha, milline on sinu isiklikud põhimõtted, eelistused ja ka suutlikkus (kas sulle meeldib mitut asja korraga teha, kas sa oled pigem stabiilsem, kas jookseb läbi kindel juhiroll või pigeb korraldaja tüüp)
 4. Saad endale selgeks, mida tegelikult oskad ja mida mitte. “Tehtud” nimekiri ei valeta.
 5. Mõistad, et tegelikult polegi asi nii hull – on massi, kust valida tõestusmaterjale enesetutvustuse koostamiseks. On peamiselt kahte tüüpi kliente: need, kes usuvad, et neil puuduvad oskused (uue töö jaoks, et uskuda, et nad on head kandidaadid) või nad usuvad, et nad on suurepärased kandidaadid. Detailse CV järgi, kõrvutades seda soovitud unistusega (võib olla ka uus ettevõte, roll töökohal) näen ma suhteliselt kiiresti ära, mis on A-st (praegune situatsioon) B-ni (soovitud professionaalse tegevuse situatsioon) jõudmiseni veel vaja teha või kui kõik on olemas, siis mida saab kasutada ausa eneseturunduse ja enesekindluse saavutamiseks.
 6. Detailne CV aitab seada strateegiat enesearenguks.
 7. Detailne CV aitab valida märksõnad, mis iseloomustavad sinu oskustel põhinevad brändi, mida kasutada eneseturundustekstides, liftikõnes ning portfoolios.
 8. CVst ilmneb, mis on sinu tugevad ja nõrgad küljed ja saad konkreetselt kandideeritava koha järgi valida, mis aitaks neil otsuse teha sinu kasuks. Ning nentida ka, et seda või teist oskust ei ole, aga sa oled kogenud teatud rolli kasutajana (näiteks).

Oluline on mõista, et detailne CV ei ole sobilik täies mahus ühelegi tööandjale saatmiseks ega kliendile näitamiseks. See CV on oluline varasalv, kust vajadusel võtta fakte, mida näidata, et tõestada oma kompetentsi või miks mitte karjäärikannapööret tehes saada ideid, mida ja kuhu veel võiks kandideerida ning millist elukutset omandada.

Kuidas koostada detailset CV-d?

Võta juba olemasolev CV või allpool leiad soovituse, kust leida CV malle. Pea meeles, et detailne CV on dokument, mis hõlmab võimalikult palju andmeid ja detaile sinu tööalase ja enesetäiendustegevuste kohta erinevates valdkondades. Eesmärk on kaardistada andmed, et vajadusel sealt teha valik juba konkreetsema eesmärgiga CV-ks. Vormistus ei ole oluline.

CV koostamisel kirjuta üles andmed:

 • Isiklik informatsioon – nimi, sünniaeg, kontaktandmed, sh personaalne veebileht, ajaveeb, kui on.
 • Tööalane kogemus – kus, mis ajaperioodil töötasid, mis ametikohal ja mis olid tööülesanded. Sealhulgas too välja, kui oli ka eriülesandeid või projekte. Lisa tulemused ja tunnustused, mis said.
 • Haridus – kus, mis ajaperioodil ja mida õppisid. Kui oli õppeaineid või uurimistöid, mis sulle olid eriti tähtsad, too need välja.
 • Koolitused – erialased ja ka huvialakoolitused, seminarid, nende ajaperiood. Ära unusta lisada ka täiesti valdkonnaväliseid koolitusi, sinu hobiga seonduvad koolitused, mida oled läbinud.
 • Artiklid, blogid. Kas oled kirjutanud, jaganud ekspertkommentaare? Kirjuta üles, kus ja kunas.
 • Esinemine. Kas koolitajana, kogemusesinejana, juhina meeskonnale? Kõik esinemised on olulised.
 • Hobid. Kui sul on olnud erinevaid hobisid, spordialasid, lugemine, kunst, lisa ka need ning mis tasemel, kas oled teinud midagi müügiks, kaua oled tegutsenud.
 • Konkurssidel osalemine (ja võitmine). Olgu see oma-ala konkurss või mõni avalik (fotokonkurss, kodu kauniks konkurss, esseevõistlus) konkurss, kus oled osalenud.
 • Online webinarid, koolitused, Youtube-ist õpitu. Tänapäeval saab palju huvitavat õppida veebist ja on suur võimalus, et oled nende kanalite kaudu õppinud väga palju uusi asju. Kasvõi seda, kuidas neid kanaleid kasutada ja kust saada informatsiooni.
 • Muud tegevused – vabatahtlik tegevus, liikmelisus organisatsioonides, infokanalid (portaalid, blogid), mida igapäevaselt uurid, võrgustikud, kus osaled.
 • Lisainformatsioon – keeled, arvutiprogrammid, jmt.

 

Kui näed, et mõnes alapeatükis on liiga palju infot (nt koolitused või enda esinemised), võid luua eraldi dokumendi vastavalt vajadusele. Minul näiteks on eraldi loodud dokument osaletud seminaride, koolituste ja konverentside kohta, sest mingi periood käisin iga nädal rahvusvahelistel koolitustel ja neid sai tõesti liiga palju.

Kust saada CV koostamiseks malle

Et oma esialgne, põhiline CV võimalikult informatiivne enda jaoks teha, võid vaadata, mida on küsitud Europassi CV-s ja LinkedIn-is.

Aeg eneseesitluseks?

Järgmine kord kui pead tegema valiku tööandja, kliendi või oma veebilehel teatud CV andmete esitlemiseks, pead lihtsalt tagasi pöörduma oma detailse CV poole, valima vajalik info ja koostama lihtne, korrektne ja asjakohane CV. Mida esitleda CVs, on oluline oma soovitud elustiili ja professionaalse arengu kujundamiseks. Valiku tegemiseks saad küsida coachingut, kirjuta liisi@persoonibrand.ee.