• et

Selged eesmärgid tagavad parema tulemuse turunduses

Õigest eesmärgist lähtuv eneseturundus toob saalid täis õigeid inimesi. Hea eneseturundus vale eesmärgiga, aga võib tuua saali täis valesid inimesi. Segane turundus aga jätab saalid tühjaks.

Eneseturundus ja eesmärgid

Kui oleme klienti nõustamas, turundusmaterjale, olgu see CV, logo või blogi loomas, siis esimene küsimus on eesmärgi kohta – MIKS seda vaja on. Teine on kellele see suunatud on. Alles seejärel saab alustada otsast ning anda head nõu ja teha hea tulemusega tööd. Segaste eesmärkidega saab teha vaid mitte-toimivaid asju.

Eneseesitlusega tegeleme igaüks, iga hetk. See on konkreetne tegevus – valik riideid, vestlus konverentsilaua taga, motivatsioonikiri tööandjale. Eneseturundus on aga komplekt tegevusi, mis on ühe selge eesmärgi nimel valitud – olgu see tööle kandideerimine, oma ettevõttega alustamine või klientide saamine.

Selleks et üks või teine MÕJUKS ja saaksid seda, mida soovid, on sul vaja mõista oma eesmärki, teada, mis tulemusi sa tegelikult ootad nii konkreetsest esitlusest kui terviklukust turundustegevustest.

Et mõista eneseesitluse ja eneseturunduse eesmärkide vahet, toon näite:
Konkreetse kliendiga suheldes sa juba võid teada, et ta soovib sinult konkreetset teenust. Sul on valmis vastavad materjalid, soovitused, näidised konkreetse teenuse tutvustamiseks. Kohtumisel esitled sa end ja oma ettevõtet ja selgitad, kas ja mida sa pakud just talle.

Sinu veebileht, varasemad soovitused ja nähtavus kui kliendid sind otsivad annavad neile enne sinuga kohtumist aimu, mida (orienteeruvalt või konkreetselt – oleneb turunduse selgusest – sinult küsida). Neid kanaleid ja turundustegevusi võivad näha väga erinevad inimesed. Eesmärk on saada sinu profiiliga tutvujaid päringut või koostööd pakkuma. Visuaalne identiteet, portfoolio, veebileht ja sinu isiklik suhtlemisstiil on sinu esitluse ja turunduse väljundid.

Seega eneseesitlus on suunatum, kitsam, turundus aga laiem ja üldisem (kuigi siiski eesmärgipärane)

Neli eneseturunduse eesmärki

Alljärgnevalt toon välja neli põhilist eesmärki, miks inimesed end esitlevad. Iga puhul toon välja selle sisu, võimalikud väljundid ja kuidas vaadata sihtgruppe. Sinul võib olla kombinatsioon mitmest eesmärgist või eesmärk, mida ei ole siin välja toodud. Allaolev kaardistus aitab sul aga kindlasti teha valikud oma eneseturunduse planeerimiseks, sihtgruppide analüüsimiseks ja strateegilisemaks tegevuseks – ja hinnata, kas seda üldse on vaja nii põhjalikult teha.
Seda, milline väljund millise oskustekategooria jaoks sobivaim on, võib lugeda oskuste portfoolio postitusest.

1. Soov kaardistada ja jälgida enda arengut.

Sisu:
Soov kaardistada, aga ka jagada oma kogemust, tööprotsessi, teadmisi, oskusi ja mõtteid. See võib olla lihtsalt kronoloogiline, jälje jätmine või süstematiseeritud tegevus. Võib olla vaid endale, privaatne kaardistus või avalik, et ka teised sellest kasu ja inspiratsiooni saaks. Loovad inimesed vajavad tagasisidet ning aja jooksul asjad ju ununevad ning kaovad. Nt võib see olla blogi sinu reisidest, enda jaoks kokku kogutud tööde mustandid või vihik, kus on kokku kogutud artikli mõtted ja esialgsed või lõpetatud tekstid.

Eesmärk:
… ei ole kellelegi midagi pakkuda, vaid ise areneda ja peegeldada oma tegevusi. Kaardistada, hoida meeles ja õigel hetkel analüüsida ja teha otsuseid. Mõned tööandjad ja kliendid soovivadki saada näiteid ka mustanditest, seega see on hea võimalus näidata protsessi. Samuti on see midagi sarnast detailse CV-ga – kogutud andmed tagavad, et vajadusel oskad olulised faktid välja tuua. Arenguportfoolio võib olla üheks väljundiks, sellega saad ise tööd teha karjääriotsuste langetamiseks ja edasise täienduskoolituse valimiseks.

Sihtgrupp:
Eelkõige sina ise. See on sinu jaoks oluline, et lisaks oma arengu ja saavutuse nägemisele saaksid hea tunde. Vajadusel saad küsida tagasisidet oma valdkonna proffidelt või persoonibrändi- ja karjäärinõustajalt. Sihtgrupiks võib lisaks sinule endale olla sell juhul sinu lähedased, valdkonna juhendaja või kolleeg, sõber, kes annab tagasisidet ja aitab sul reflekteerida loodu tähendust. Arenguportfoolio võib olla aluseks karjäärivalikutele, suunatud eneseesitlustekstile ja turundusmaterjalidele, aidates sul sealt teha valikut, mis on olulisem näidata konkreetses esitluses.

2. Mainekujundus, brändi terviklik kujundamine

Sisu:
Sinu eneseturunduse sisuks on värskendatud visuaalne identiteet, olgu see uus või vana logo uuendus, selge ja korrastatud professionaalne CV ja LinkedIn. Võibolla otsustad avaldada oma blogi, et laiemale publikule oma mõtteid, seisukohti ja juhtumeid tutvustada. Võid otsustada avaldada arvamust ajalehes või spetsiaalsetes meediaväljaannetes ning osaleda debattidel. Nad võivad olla ettevõttes kõneisikud või valdkonna eksperdid. See ag atähendab, et enam ei saa lubada, et veebileht LinkedIn on lohakas ja ebaprofessionaalne ning profiilifoto on labane. Eneseesitluse ja -turunduse sisuks on ka soov oma kogemused koondada portfoolioks, nii iseendale kui ka teistele tutvumiseks – mida olen teinud ja mis tulemusega.

Eesmärk:
Teine põhieesmärk on mainekujundus, oma professionaalse kuvandi ja reputatsiooni hoidmine ja edendamine, selle tugevam ja selgem juurutamine. Sealhulgas enda tuntuse tasa ja targu tõstmine ning olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele oma selge “pakkumise tegemine.
Selle eesmärgiga tulevad enamasti aastatepikkuse kogemusega eksperdid, juhid ja ettevõtjad, kunstnikud. Nad on juba tuntud ja loodud on, enamasti ilma suurema planeerimiseta, oma bränd. See aga tähendab, et sinult oodatakse kindlat taset lisaks sinu tööle ka sinu eneseesitluses ja valitud turunduskanalites. Persoonibrändi kujundamine ja parem eneseturunduse planeerimine aitab sul seega tõsta veel tase kõrgemale. Juhtidel ja palgatöötajatel on läbi sinu eneseesitluse (sõnavõtud meedias, blogimine, korras LinkedIn) võimalik tõsta oma väärtust ja olla avatud erinevatele pakkumistele ja võimalustele.

Sihtgrupp
Kui eesmärgiks on oma isikukuvandi hoidmine ja arendamine, siis sinu turunduse sihtgrupiks on praegused ja tulevased kliendid, tööandjad, koostööpartnerid. Aga ka ajakirjanikud. Sinu aktiivne avalik tegevus võib olla suureks posiiivseks tõukeks ka praegusele tööandjale, kes näeb väärtust selles, et sa oled hinnatud ka väljaspool tööd. Ilmselt tunned oma kliente väga hästi, seega on oluline mõelda, mida VEEL saad nendele pakkuda, mis nende jaoks tõstaks sinu usaldusväärsust või annaks neile midagi lisaks sinu teenusele? Mis aitaks neil sind soovitada? Mida veel sinult küsida?

3. Klientide saamine

Sisu:
Sel puhul on eneseesitluses suurem rõhk otseturundusel ja müügil, aktiivsem ja konkreetsem esitlus näiteks veebis (kampaania, viide – vaata teenust siin). Olenevalt teenusest ja tootest võid kavandada e-kirja turundust või valida muud sulle sobivad kanalid (kunstnikel messid, ajakirjanikel uute lugude pakkumine sobivasse kanalisse, jne), turundusmaterjalid. Olemas peab olema selge müügitekst enda või teenuse/toote kohta, imagopildid, soovitused teistelt klientidelt ja tootenäidised. Oluline on oma turunduses lähtuda sellest, et kliendile on võimalikult selge, kuidas ta saab sinu toodet osta.

Eesmärk:
Sul [ettevõttel, organisatsioonil] on teenus, oskus, mida pakud teenusena või sinu ettevõte pakub mingit toodet. Sinu eesmärk on keskenduda pigem uute klientide saamisele, tagada, et sinu toote või teenuse kohta on piisavalt jaolulist infot, mis aitaks ja suunaks klienti sind valima. Kliendiks võib olla ka näiteks uued liikmed, osalejad mingil sündmusel või mingi kampaania raames inimeste “ostu” juhtimine. Turunduse eesmärk on esitleda piisavalt argumente ja eristuda teistest teenusepakkujatest või silma paista kindlale sihtgrupile.

Sihtgrupp:
Antud juhul on oluline, et tunned väga täpselt oma sihtgruppi, kes sinu teenust või toodet ostab. Mida nad ootavad sinu pakutavast tootest? Kes nad on, kui kiiresti käib otsus, mis hinda on nad valmis maksma, millised on nende käitumisharjumused?

4. Tööalaste pakkumiste saamine või kandideerimine

Sisu:

Eneseesitluse sisuks on värske CV, tööde portfoolio, enesetutvustustekst ning teadlikult kujundatud sotsiaalmeedia esindatus ja/või blogi ja veebileht. Sul on olemas kogemused ja oskused, et kandideerida või plaanid teha karjääri kannapööret ning sinu esitlus ja turunduskanalite valik peab näitama sinu pädevust antud valdkonnas. Lisaks on oluline näidata oma huve ja eripärasid, mis tõmbaks ligi huvitavaid koostööpakkumisi või projekte just sinu soovidest lähtuvalt.

Eesmärk:
Eesmärk eneseesitlusel ja turundusel on lihtne: saada konkreetne töö läbi kandideerimise. Samuti enda kui eksperdi, valdkonna tegija nähtavuse tõstmine, et saada uusi projekte ja tulevikus ilma suurema müümistööta juba olla piisavalt usaldusväärne mingi töö või projektipakkumise saamiseks.

Sihtgrupp:
Siin on kaks võimalust: a) sa oled valinud konkreetse ettevõtte, kuhu soovid kandideerida – sel juhul pead õppima seda organisatsiooni, kultuuri ja nende inimesi tundma. Kui aga soovid ise kujundada tuleviku tööandjat, ehk siis olla avatud, siis soovitan endale paberile panna, millist tööstiili, asukohast, töökellaaegade ja kolleegideni välja, soovid. Nii hakkad tasapisi nägema võimalusi just sellistes ettevõtetes. Loomulikult ei tohi unustada siin oma valdkonna ja sellest tingitud eripärasid ja ootuseid.

Vale eesmärgi nimel end esitledes võib juhtuda kõige hullem asi – sa võid selle saada. Või kui eesmärk on valesti seatud, kulutad liiga palju aega ja ettevalmistust ja tulemused saavad olema kehvad, isegi kui turundus ja esitlus ise on suurepärased.

Milline on sinu praegune eesmärk? Kas vajad uusi kliente, tasemetõusu oma esitluses või plaanid pikemalt oma karjääri ette? Mõtle see läbi, kui vajad nõu, küsi seda. Kui eesmärk selge, tee oma valik ja vii see järjepidevalt, enesekindlalt ellu.

Jäta oma kommentaar