• et

cv, tööintervjuu, oskuste kaardistamine, portfoolio

Portfoolio – viis, kuidas esitada oma oskusi

Kui oled tööle kandideerimas, otsimas koostööpartnereid või soovid tutvustada oma ettevõtet ja oskusi võimalikule kliendile, tuleb abiks, kui sul on ette näidata esinduslik portfoolio.

Hea portfoolio annab üheaegselt ülevaate sinu/ettevõtte kogemustest ja võimetest ning tutvustab laiemaid väärtusi, mida oma tööga väljendad, viisi, kuidas oma tööd teed. Lühidalt: portfoolio aitab teistel otsustada, kas nad soovivad sinuga koostööd teha, sind värvata, sinu teenuseid kasutada.

Kuidas aga oma oskusi kõige efektiivsemalt esitada? Millist meediumit kasutama peaksid?

Portfoolio algab oskuste kaardistamisest

Nagu varasemas portfoolio loomise postituses välja toodud sai, on oma oskuste kaardistamine esimene samm, mida teha tuleks. Teada saada, millised oskused ja varasemad kogemused sinu pädevusi enim esindavad, on aga alles portfoolio koostamise algus. Selleks on soovitav pidevalt oma CV-d värskena hoida, kirjutada üles osaletud koolitused, andmed tehtud tööde ja nende tulemuste kohta.

Järgmise sammuna tuleks läbi mõelda, mis kanali kaudu saaksid kõige paremini oma oskusi esitada. Selleks, et saaksid kanalit valima hakata, tee selgeks, millise oskuskategooria alla sinu pädevused kuuluvad. On selleks:

 • sisu- ja tekstitootmine (oled ajakirjanik, kirjanik, pressiesindaja, muu kirjutamisega seotud amet)
 • visuaali loomine (oled rõivadisainer, illustraator, aga näiteks sinu tööd tulemus on visuaalselt kerge näidata – kokk, tisler, jne)
 • suhtlemine või esinemine (koolitaja, nõustaja, jurist, muud ametid, mis seotud teistega suhtlemisel, õpetamisel, juhendamisel)
 • statistika analüüs või kalkuleerimine (tegutsed numbritega, kus töö tulemus on aruanne, analüüs)
 • projekti- või meeskonna juhtimine (üldised ametid, kus sinu töö tulemuseks võib olla kogu meeskonna hea toimimine, eesmärkide saavutamine, uue projekti elluviimine)
 • vms?

Kindlasti ei kuulu ükski töö ja oskus vaid ühe ainsa kategooria alla, vaid on segu mitmest. Siiski kallutab töö iseloom rakendatavaid oskusi enam ühe kui teise kategooria poolele. Või kui soovid ise saada ühes kategoorias rohkem uusi töid, siis on oluline just seda osa rohkem näidata.

Toimetajate tekstilist korrektsust ei asenda ilusad pildid tema säravatest silmadest, niisamuti nagu klienditeenindaja siiras naeratus ei tule sõnades sama ehedalt välja kui videoesitluses. Vastavalt oskuskategooriate eripäradele tuleks valida neile sobivaim esitluskanal. Järgnevalt vaatame konkreetsemalt kategooriate kaupa portfoolio loomise võimalusi. Kui sul on vaja abi sihtgrupi valikuga või ka oma portfoolio fookuse seadmisega, siis soovitame esmalt nõustamisele tulla. Nii saame sind kiiremini juhendada.

Õige meediumi valik eneseesitluses on juba suur võit.

Pilt ja visuaalselt esitletavad oskused

Visuaalsete tööde esitlusest on ehk kõige lihtsam aru saada. Nii disainerite, arhitektide kui ka näiteks juuksurite töö tulemusi saab näha ja hinnata visuaalselt, seega on pildiliste portfooliote koostamine nende alade puhul kindlasti õigustatud valik. Iseküsimus on see, kas vormistada esitlus digitaalselt kodulehena või blogina, trükkida see brožüüriks või raamatuks või panna kokku video showreel. See oleneb juba täpsemast portfoolio eesmärgist ja sihtrühma spetsiifikast. Milline iganes ei ole ka lõplik esitluskanal, on esteetiliselt kvaliteetse visuaalmaterjali olemasolu oluline. Sama oluline on ka nende komplektse esitluse kujundamine. Vaata näiteks fotograaf Lee Jeffries portfooliot

Kujundades visuaalile põhinevat portfooliot, vaata üle:

 1. Kas sul on olemas kvaliteetsed pildid oma parimatest töödest?
 2. Kas neis piltidest saab kokku panna visuaalse terviku, või vajavad need töötlemist/ üle pildistamist?
 3. Lisaks mõtle, millisel kujul neid esitleda sooviksid ja kas vajad selle teostamiseks lisa abi ekspertidelt? Nt kas oskad ise panna kokku slaidishow, ühelehelise flaieri või kasvõi albumi-laadse portfoolio paberil?

Tagasiside meie klientidelt näitab, et eksperdi kasutamine portfoolio loomisel aitab näha oma töid neutraalses valguses, kujundaja näeb suuremat tervikut ja oskab hinnata eesmärki-kanali ja loodud sisu nii, et lõpp-portfoolio on mõjusam ja professionaalsem.

Tekst

Kui aga töö sisu eeldab visuaali asemel pigem sisutootmist ja kirjutamise oskust, on õigemaks meediumiks tekstiline esitlus. Tänapäeval laialt kasutatud variant on näiteks blogi pidamine. Ühelt poolt aitab blogimine saada ülevaate oma arengust, samas on see hea vahend demonstreerimaks oma sõnaosavust, grammatilist korrektsust ja ka tutvustamaks endale huvipakkuvaid teemasid. Blogimine on populaarne nii kokandusvaldkonnas, reisiajakirjanike, koolitajate kui ka sportlaste hulgas, andes järjepidevalt ülevaadet nende uutest saavutustest. Tekstilise portfoolio koostamine tuleb kasuks ka korporatiividele, kes saavad selle abil oma tulevasi kliente koostööks eelhäälestada ja ettevõtte tegemisi sügavuti tutvustada, luues nii hea suhte oma kliendiga.

Sisulisi ja tekstilisi oskusi võib ka koondada publikatsioonide nimestikuna. Enda koostatud artiklite, tegemisi kajastavate publikatsioonide kokkukogumine ehk meedia kuvandi koostamine või näiteks projekti kokkuvõtete kirjutamine võib samuti olla suurepäraseks portfoolioks. Hea on esitleda ka oma tööde järelmonitooringu tulemusi, ehk näidata tagasidesid ja anda statistilist ülevaadet otsestest ja kaudsetest tulemitest. Tekstilist, nii nagu ka pildilist portfooliot võib luua lisaks blogile ja digi-nimestikuna ka Pinteresti ja LinkedIni abil. Võid tutvuda ka Persoonirändi Agentuuri Pinterestiga.

Ka kirjaliku esitluse juures tasuks visuaali ja pildilist materjali silmas pidada. Tekstide küljendamine aitab parandada nende loetavust, selekteerida sihtgruppe ja tekitada terviklikumat muljet kirjutaja kvaliteedistandarditest. Samuti aitavad pildilised illustratsioonid lisada tekstidele elu, kuid siinjuures tuleb olla ettevaatlik, et pildid sinu põhikanalilt – tekstilt, liialt tähelepanu endale ei tõmbaks. Paljud professionaalsed blogijad, kirjanikud kasutavad juba kujundaja abi, et luua selgesti eristuv bränd ja enda tekste toetav visuaalne identiteet.

Kujundades tekstidele põhinevat portfooliot, vaata üle:

 1. Millised ülevaateid sul oma parimatest töödest juba olemas on?
 2. Kas peaksid ise tekste juurde looma (blogi pidama, kokkuvõtteid koostama)? Kas vajad selleks lisa abi ekspertidelt?
 3. Millisel kujul ja mis kanalis oma tekste esitama peaks (illustreeriva materjali leidmine, sotsiaalmeedia võimalused jne), et need jõuaksid sihtgrupini?
 4. Kas sinu tekstid on korrektsed? Räägid teemadest, mida lubad? Sinu teadmised valdkonnast on tasemel?

Uuri kindlasti ka sisuturunduse mõistet ja kui vaja, siis küsi meilt abi tekstilise portfoolio koostamisel.

Video

Mõningate oskuste esitlemise puhul jääb aga tekstist ja staatilisest pildist väheks. Kui pilt suudab öelda rohkem kui tuhat sõna, siis heliga liikuv pilt suudab veel enam. Näiteks on esinejate ja teenindussfääri töötajate puhul olulisel kohal sotsiaalsed oskused ja kehakeele kasutamine. Selle parimaks esitluskanaliks on kindlasti video. Kui David kirjutab oma CVsse, et on töötanud 13 aastat Slovenija Postis postiljonina, ei annaks see edasi tema tööoskusi ja motivatsiooni sama efektiivselt kui näiteks järgnev lühidokumentaal ühest tema tööpäevast:

Rääkimata siis lauljatest ja näitlejatest, kelle töövahendiks ongi nende keha, hääl ja väljendusviis.

Filmi ja pisi-reklaami, dokumentaali on mõistlik koostada ka mõningate ürituste ja suuremate projektide kokkuvõtteks. Nii saab videosse koondada tekstilisi infot, graafikuid, animatsioone kui ka dokumenteeritud kaadreid ja intervjuusid. Ka visuaalkunstnikud võivad staatilise pildi asemel oma töödeesitluse videona teha. Video puhul tasub aga meeles pidada, et see on meedium, mis nõuab vaatajalt alati kindla aja. Statistiliste andmete edastuse puhul poleks videoesitlus seega väga õigustatud.

Video peale võid mõelda ka kui soovid teistsugust toetusvahendit eneseesitluse, liftikõne või CV- juurde. Hästi koostatud, sisuliselt läbi mõeldud ja tehniliselt professionaalselt tehtud eneseesitlusvideo on kindlasti väga mõjus vahend saamaks töö, mida soovid või tekitamaks usaldust sinu vastu.

Dünaamiline kombo

Mõningate valdkondade puhul on ühe konkreetse kategooria ja kanali juurde jäämine liialt kitsendav. Vajalik on erinevate meediumite ühendamine. Selleks vast kõige paindlikum lahendus on kodulehe loomine, kuhu on võimalik endale sobival viisil kõikide oma oskuste väljundid kokku koondada. Alternatiivina kodulehele on ka mõne sotsiaalmeedia portaali oma konto loomine. (Pinterest, Facebook, LinkedIn, Flickr, Youtube jne). Samuti võib kombineerida oma tööde näited slaidshowle, mis kas iseseisvalt või koos personaalse esitlusega annavad illustreeriva ülevaate isiku/ettevõtte oskustest.

Üheks heaks näiteks, mille visuaali ja tehnilise lahenduse teostuses meil rõõm kaasa lüüa oli, on aktiivse ühiskonna projektidega tegeleva PiNA organisatsiooni kodulehekülg. Põhjaliku sisu koondamise tagajärjel sai kokku pandud terviklik ülevaade organisatsiooni läbi viidud projektidest, nende meedikuvandist, toodetud materjalidest ja meeskonna tutvustusest. Selgelt struktureeritud ja visuaalselt terviklikult esitletud kodulehekülg annab kiirelt ülevaate organisatsiooni võimetest ja senistest ning tulevatest ettevõtmistest – see ongi portfoolio!

Visuaali näide PiNA projektide loendist lehelt pina.si

Ühe organisatsiooni portfoolio veebis

Ühe organisatsiooni portfoolio veebis

 

Esinduslik portfoolio oluliste oskuste välja toomiseks õige meediumi kaudu võiks iga eksperdi, tööle kandideerija või oma karjääri kujundava ja professionaalse ettevõtte pagasis mitte üksnes olemas olla vaid ka järjepidevalt täieneda. Portfoolio on oluline eneseturunduskanal, kui see on avalikult veebis nähtavaks ning kindel eelise andja, kui võtad selle kaasa kliendikohtumisele või tööintervjuule. Rääkimata endale tekkinud selgest pildist, mida sa oskad, mida pead veel arendama ja mida sa saad ka tõestada, et oskad.

Kui vajad abi oma portfoolio koostamisel nii sisuliselt kui vormiliselt, küsi julgelt abi Persoonibrändi meeskonnalt. Saame aidata nii portfoolio terviku loomisel kui ka üksikutes osades nõustamise, fotode pildistamise, tekstide kirjutamise ja videote tegemisega. Uuri meie teenuseid siin.

Kas sul on juba portfoolio olemas? Mis oli kõige kergem või kõige raskem selle loomisel? Kas portfoolio on sulle eeliseid juba toonud?

 

Jäta oma kommentaar