• et

Portfoolio Pinterestis teeb sinu oskused nähtavaks

Sotsiaalmeedia kanal Pinterest on hea vahend sinu oskuste, huvide, ekspervaldkonna ja tehtud tööde portfoolio loomiseks. Nii oled oma järgmisel tööle kandideerimisel edukam ning sul on lihtsam näidata kliendile oma oskusi ja ekspertiisi.

Enese turundamisel on kõige olulisem reaalse töö tegemine. Uue kliendi poole pöördudes, töövestlusele minnes või enese kuvandi loomisel on hea, kui need tööd on visuaalsel kujul olemas. CV koostamine annab kiire faktilise ülevaate, portfoolio aga annab visuaalse ülevaate tulemustest.

Miks luua portfoolio?

Kuigi ajalooliselt on portfoolio olnud kunstnike, fotograafide ja teiste loominguliste elukutsete vahendiks eelkõige oma töö ja enda esitluseks, siis kasvava ekspertoskuste, kitsaste spetsialiseerumiste ja persoonibrändi kujunduse valguses on portfoolio hea ja oluline vahend kõigile eluvaldkonna esindajale. Kindlasti annab portfoolio lisaväärtust sinu tekstipõhisele CV-le ja nagu teada, pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. E-portfoolio loomine annab aga võimaluse muuta portfoolio dünaamilisemaks ning anda terviklikumat pilti sinust, sinu valdkonnast ning huvidest.

Mil viisil portfooliot luua?

Portfoolio võib olla paberil – näiteks turundajatel väljaprindid tehtud kampaaniatest koos graafikutega, kujundajatel näidised tehtud brändidest, disainist, kas siis pildi kujul või näiteks kui on kujundatud toode, siis see (kui on võimalik), kirjutajatel loodud tekstinäited. E-portfooliot võib aga kergelt luua nii slaididena või ka piltidena. Pildid saab omakorda üles laadida kas oma sotsiaalmeediakanalitesse nagu Facebooki või Pinteresti.

Portfoolio sisu peaks olema selge, mõtestatud ja ka omapärane. Esitada tuleks parimaid või olulisemaid töid. Tavapärase portfoolio miinuseks on tema ühekülgsus – sisaldab portfoolio ainult sinu professionaalseid saavutusi ning kõik sinu lisa ekspert-teadmised ei tule sellise portfoolio puhul välja. Samuti on see sihitud suhteliselt kitsale ringile või lausa otseturunduseks potentsiaalsele kliendile. Kasutades portfoolio tegemiseks Pinteresti, saad aga mugavalt luua portfoolio, mis on ühtaegu konkreetsele sihtgrupile suunatud, samas võimaldab lisada osasid, mis annavad aimu sinu teistest oskustest ja hobidest ning annab võimaluse olla nähtav ja jagada oma ekspertteadmisi läbi erinevate teiste artiklite “pinnimise”.

Mida portfoolio sisaldama peaks

Professionaalne portfoolio peab sisaldama sinu tehtud töid, reaalseid saavutus, läbiviidud projekte, huvitavamaid lahendusi, mis annavad aimu sinu persoonibrändi neljast aspektist:
– mida sa oled teinud;
– milline on sinu tegevuse tulem;
– milline on sinu stiil, “käekiri”, unikaalsus ja stiil;
– kellele sa oled oma töid teinud.

Pinterest võimalused atraktiivse portfoolio koostamiseks

Visit Persoonibrändi Agentuur / Personal Branding Agency’s profile on Pinterest.

Pinterest on veebipõhine rakendus ja sotsiaalkeskkond, kus saad “koguda ja organiseerida asju, mida sa armastad”. Pinterestis saad ülesse laadida pildid ehk “pins” (e.k. nööpnõelaga piltide seina peale kinnitamise idee) hetkedest, inimestest, asjadest, kohtadest ning organiseerida need omakorda online tahvliteks (ing.k boards), eraldi kollektsiooniks, millel on oma pealkiri ja ühtne teema. “Pin”ida saad ka erinevaid artikleid, videosid, mida leiad veebist, teistelt lehtedelt, aga ka näiteks oma blogist. Just see on funktsioon, mis on kasulik oma valdkonnainfo levitamiseks ning oma ekspertteadmisest ja huvidest teadvustamiseks teistele.

Pinteresti positiivsed küljed persoonibrändi ja oma portfoolio loomisel

Esiteks. On vahe, kas sa lood üldist fooni oma persoonibrändile või lood konkreetset portfooliot. Portfoolio minu jaoks on Pinteresti mõistes üks konkreetne tahvel (board), persoonibränd aga kõik need boardid ehk tahvlid kokku. Kui võtta, et persoonibränd on kogum sinu iseloomust, huvialadest, minevikus tehtust ja tulevikus planeeritavast, oskustest, teadmistest ja selle kõige esitlusest, siis Pinterst lubab väljendada kõiki neid pooli ilma teineteist segamata. Oma professionaalset poolt saad saata eraldi lingina, kui vaja, samas on võimalik tutvuda ka sinu teiste pooltega.

Teiseks. Pinteresti kui sotsiaalmeedia mõte on võimaldada inimestel leida asju lõbusal ja visuaalsel viisil. On oluline, et sinu tahvlid oleks organiseeritud selgelt, arusaadavalt ja loogiliselt. Iga tahvel peaks jutustama oma lugu, olema ühe eesmärgi päralt, ühe teema päralt. Näiteks “Konverentsi X kujundused”, “Nõuanded projektide kirjutamiseks”, “Kaunid kohad Eestis”, “Sukeldumispoe Hai tootevalik”, jne., jne. Loodud tahvlisse/tahvlitesse hakkad lisama konkreetseid pilte, artikleid ja videosid, mis haakuvad teemaga.

Kolmandaks. Tahvlit ja “pin”-e saab levitada sotsiaalmeedias ja toetada enda veebis leitavust. Teised kasutajad saavad neid oma tahvlitele lisada ning klikkida “Like” nupul ja nii sinu kogutud teadmist edasi jagada ja levitada. Siin on näiteks minu persoonibrändi ja karjäärijuhtimise “pin”-id. Pinterestis artiklite ja piltide leitavamaks muutmiseks kasuta “Pin”-i kirjeldudes märksõnu koos #-ga. Loe rohkem kuidas oma “pin”-id nähtavaks teha kasutades Pinteresti.

Pinteresti kasutegurid enda ja oma tööde esitlusel:

  • selgus sinu persoonibrändist,
  • visuaalsus,
  • jagatavus erinevates sotsiaalmeedia kanalites ja lingina portfoolio saatmine,
  • kõikide sinu huvide nähtavus, mis laseb a) sind leida erinevatel sihtgruppidel ilma segaduseta, b) annab võimaluse sinu jälgijatel või HR-inimestel panna kokku võimalikud kombinatsioonid, mida sinu oskustega töötaja võiks ära teha.

Kokkuvõtteks portfoolio loomisest Pinterestis

Pinteresti turundamisel kasutades on oluline ehitada üles oma bränd, leida oma nišš ning saada järgijaid. Selleks on sul vaja aktiivselt panna üles huvitavaid ja omapäraseid pilte, nupukesi, artikleid just sinule olulis(t)el teema(de)l. Pinterest portfoolio on hea nii oma professionaalse, tehtud tööde kaardistamiseks kui ka sinu (erinevate) ekspertteadmiste ja valdkonna teavitamiseks.

Vaata ka persoonibrändi Pinterest lehte. Kas sul on juba oma portfoolio olemas? Mil viisil oled oma oskusi seni esitlenud?