• et

Poliitilise rolli täitmine Maris Lauri näitel

Alustasin septembris 2015 Tartu Ülikoolis psühholoogiaõpinguid. Muuhulgas tuleb erinevaid kodutöid teha, mida nagu ikka, ühendan oma igapäevase töö ja huvialaga – isikuturundus, persoonibränd ja ametialased valikud ja tegevused. Siin esimene kodutöö (loeng: Inimene ja ühiskond), mille valisin avaldada, kuna see on teema, mida ühelt poolt pole väga palju kajastanud – poliitiku roll ja brändimine, teisalt, kuigi töö on poliitiku vaatenurgast, kehtib see iga valdkonna kohta. Kolmandaks – mulle tõesti meeldib, kuidas Maris Lauri on liikunud ja mul on hea meel, et saan lõpuks ka midagi temast avalikult kirjutada. Loodan, et see on talle ka ok. Head lugemist, küsimused ja kommentaarid alla kommentaaridesse või liisi@persoonibrand.ee

Poliitilise rolli täitmine Maris Lauri näitel

Maris Lauri

Maris Lauri

Dahl (348) kirjutas artiklis “Mis on poliitika?”, et kui hulk inimesi jagab umbes samasuguseid ootusi teatud olukordades käitumise suhtes, nimetatakse seda rollideks. Nii on tekkinud arusaam poliitikutest, õpetajatest, ärimeestest, emadest ja teistest rollidest ka meie kõigi peades. Olgu nad seotud meie isikliku kogemuse või ühiskonnas mõjutatud seisukohtadega, vastavalt sellele on ka meie arusaam rollist ja kas ta on “hea” või “halb”.

Iga inimene väljendab nö isiklikku brändi, “persoonibrändi”, mille termini käis välja juhtimistegelane Tom Peters 1997. aastal Fast Company artiklis “The Brand Called You”. See tähistab tema arvates inimese ülesannet eristuda läbi oma oskuste, isikupära ja selle esitlemise, et saavutada konkurentsieelis. Poliitiku puhul on eristumine oluline nii ametikoha saamiseks, oma või erakonna eesmärkide läbisurumiseks ja ka peale poliitikuna tegutsemist järgmiste tööde saamiseks. Seega persoonibränd täna hõlmab inimese kõiki rolle ja sellest tekkinud kuvandit sihtgruppide silmis.

Valisin antud analüüsiks Maris Lauri, kelle poliitikukarjäär on olnud väga lühike ja hiljutine, kuid kelle poliitikuks saamise lugu (meediat jälgides), aga on ehe näide samm-sammult läbi usaldusväärse tegevuse redelil tõusmist. Just usaldusväärsus, tema varasem aastatepikkue valdkonnas silmapaistvus ja oskus keerulist teemat lihtsalt selgitada on tema eripärad, nii oskuste vaatenurgast kui ka isikupärased omadused, mis tõid ta poliitikupinki. Maris Lauri on tegutsenud majandusanalüüsiga 1993. aastast. Oma tuntuse kui usaldusväärne analüütik on ta saanud Hansapangas/Swedbangas töötades (1998-2011). Peale tööd Swedbangas asutas oma ettevõtte, jätkas blogimist isiklikul veebilehel, intervjuude andmist ja sõnavõtmist meedias. 2014. aastal astus Reformierakonda, 2014.aasta 3. novembrist kuni 9. aprillini 2015 oli rahandusminister. 2. märtsil 2015 valiti ta Riigikokku. Seal on ta hetkel ka majanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige (Maris Lauri veebileht).

Minu arvates on ta ehe näide ärateenitud usalduse kasutamist poliitikukarjääris. “Nagu mainitud, kõikidele veenjatele on oluline olla nähtud usaldusväärsena ja see on eriti oluline poliitikutele, kuna nemad on alatised veenjad,” kirjutavad Combs ja Keller (328). Maris Lauri ministriks valimist toetas kindlasti varasemalt teenitud renomee kui valdkonnatundja, pikaajaline praktiku roll ning aktiivne ja positiivse kuvandiga valdkonna ekspert.

Leian, et enamasti täidetakse poliitikute rolli ühtemoodi – püütakse täita antud lubadusi ja samal ajal hoida oma erakonna renomeed heal tasemel. Vältimatu on ka oma eelistuste kaasamine oma töö tegemisse (eriti nähtav ajakirjanikutöös, kus tähelepanu saavad need lood, millega ajakirjanikul on oma suhe, tuttavad). Lauri roll ministrina oli lüiajaline, mistõttu suuri muudatusi ametis teha ei saanud. Samas on tema järjepidevalt ühe valdkonnaga seotud minevik ja tulevik, mida toetab hea esitlusoskus (kirjalik ja suuline), kindlasti mõjutanud pigem majandusanalüütiku rolli kuvandit – muidu keerukas valdkond on suudetud lihtsaks teha ja Laurist on kujunenud analüütiku võrdkuju, kelle poole pöörduda.

Leian, et rolli täitja valib rolli võtmisega ka käitumisenormid. Kui üldiselt on teada, mida ministrilt oodatakse – kodanike, partei, riigi poolt, siis lisada saab vaid oma ekspertiisist ja isikust tulenevaid elemente. Kui ta oleks kauem ministritoolis olnud, siis usun, et üldsuse arusaam Rahandusministeeriumi tegevusvaldkonnast oleks oluliselt tõusnud. Seda tänu Lauri isikususe, neutraalse praktiku kuvandi ja varasemale heale kontaktile ajakirjandusega.

Olen seega nõus lausega: “Olla president on niisama palju erinevaid võimalusi,” kinnitab Nelson Polsby, “nagu on olemas inimesi, kes oleksid nõus seda amaetikohta täitma.” (Dahl, 349). Nii toob iga inimene (poliitiku)ametisse oma isikupära ja teadmised ja tal on võimalus väiksemaid ja suuremaid rollimuudatusi sisse tuua. See, kui suured need on, sõltuvad ajast, inimesest ja rollist.

Kasutatud kirjandus

Combs, David J. Y., Keller, Peggy S. Politicians and Trustworthiness: Acting Contrary to Self-Interest Enhances Trustworthiness. University of Kentucky, Basic And Applied Social Psychology, 2010, 32:328–339

Dahl, Robert A. Mis on poliitika? Akadeemia nr 2, 1992, lk. 337-352

Lauri, Maris http://marislauri.ee/minust/ Maris Lauri veebileht.

Peters, Tom. http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you, Fast Company, 1997.

Maris Lauri foto, Reformierakonna veebileht, http://www.reform.ee/riigikogu-valimised-2015-kandidaat/maris-lauri

Jäta oma kommentaar