• et

Persoonibränding – Sinu isiklik teejuht maine kujundamisel

Tänapäeva tööelu on juba liikunud selles suunas, et mitte tööandja ei vali ainult inimest, vaid inimene valib tööandjat. Mida eneseteadlikumad on inimesed, seda enam oskavad nad väärtustada oma isiklikku oskuste- ja teadmistepagasit ning valivad, kelle jaoks ja millistel tingimustel soovivad ennast ning oma teadmisi ja oskusi pakkuda.
Selleks, et teadlikult juhtida oma tööelu, on enda persooni välja selgitamine ja oma võimaluste kaardistamine esmatähtis. Eestis on selle jaoks olemas teenusepakkuja Liisi Toom, kes aitab tegeleda inimesel isikliku brändi kujundamise ja esitlemisega. Kirjutab Teily Allas, ajakirjas “Oled Sa …”

Persoonibrändi juurutaja ja eestvedaja Eestis on Liisi Toom, kes on ühtlasi ainuke persoonibrändi terviklahenduse pakkuja, eestkõneleja, nõustaja ja koolitaja. Persoonibrändi kujundamisel sai Liisi inspiratsiooni Tom Peters’lt, kes juba 1997. aastal tuli välja terminiga „personal branding“ ehk „persoonibränd“. Selleks, et paremini mõsta, mis asi on bränd nimega Mina, on heaks näiteks mõelda korra sellistele brändide nagu Coca-Cola või BMW ja sellele, kuidas nende brändi kujundatakse. Kui tooted saavad olla brändid, siis seda saad olla ka sina. Ehk see tähendab, sina ise oledki bränd, kes omab kontrolli enda karjääri ja välise kuvandi üle.

Liisi Toom on tegutsenud alates 2008. aastast persoonibrändialase nõustamisega ja on kokku pannud kompaktse teenuse, mis aitab inimestel avastada, luua ja hoida oma isiklikku brändi. Persoonibränding on üles ehitanud neljale tugisambale. Liisi rõhutab, et küsimused on prioriteetide järjekorras ja et vaatamata tavaarvamusele, ei saa välimise poolega tegelema hakata enne sisu, ehk iseenda kaardistamist. Küsimused on:
1. Mida sa oskad?
2. Kes sa oled?
3. Mida maailmas vaja on?
4. Kus ja kuidas oled nähtav?

pba mudel

Esimesed kaks küsimust on suunatud sissepoole, mis uurivad, milline on inimese talent, oskused, teadmised, haridus, kogemused, hobid, väärused, iseloom, omadused, hoiakud, isiklik eesmärk, kirg jne. Teisiti öeldes, selgub siin iga inimese unikaalne osa, mis on sümbioos tema teadmistest, oskustest, kogemustest ja isikust.

Teised kaks küsimust on suunatud inimese välisele poolele. Kui on teada, mida sa oskad ja kes sa oled, siis on vaja astuda samm edasi ja uurida, kellele seda vaja oleks, kus või mil viisil enda pagasit pakkuda? Siin on oluline olla enda vastu aus ja vastata ka küsimustele, mida ja kuidas sa teha tahad? Näiteks, kas soovid kodus teha tööd, töötada väiksemas või suuremas ettevõttes või alustada ettevõtlusega ning kas hetkel on oluline eesmärk finantsiline turvatunne või isiklik töörahulolu ja eneseväljendus?
Neljas ehk teine väljapoole suunatud küsimus keskendub sellele, kuidas ennast esitleda. Kui on selge, kes sa oled, mida sa oskad ja kelle seda vaja on, siis tuleb vaadata, kus ja kuidas seda esitleda? Milliseid turunduskanaleid saaks selleks kasutada? „Tööle kandideerijad saavad siin abi CV ja motivatsioonikirja kirjutamises. Ettevõtjad näiteks visuaalse identiteedi loomises, visiitkaardi tegemises ja strateegilise turundusplaani loomises,“ sõnab Liisi. Lisaks võib kasutada veel sotsiaalmeedia kanaleid, blogi pidada või näiteks artikleid kirjutada või hoopis võrgustikku laiendada.
Kokkuvõtlikult aitab Persoonibrändi Agentuur kaasa sellele, et tõsta inimese teadmist iseendast ja seda faktipõhiselt, andes seeläbi enesekindlust ja teadliku suunda tööelus, mida ta saaks edukalt ära kasutada kandideerimisel või oma ideede ellu rakendamisel ettevõtjana.

Kellele on mõeldud persoonibränding?

Liisi kirjeldab, et „Persoonibränding ehk isikliku mainekujunduse teenus sobib neile inimestele, kes tahavad teadlikumalt suunata oma jõudu selleks, et nad töötavad just nende asjadega, mida oskavad, mida tahavad teha ja mis pakub neile naudingut. Jõuda nii öelda uuele tasemele.“ Enamasti töötab Liisi inimestega, kes on teadlikumad, ehk neil on varasem kogemus tööalaselt olemas ja on kust valida.
Nendeks on inimesed, kes soovivad teadlikult suunata oma karjääri, olgu see ettevõtte sees edasi liikumine, töö või valdkonna vahetus, või kes põhitöö kõrvalt soovivad hakata tegutsema ettevõtlusega ja tulla teadlikul oma toote või teenusega turule. „Rohkesti on teenust hakanud kasutama juhid, kes vajavad kõrvaltvaataja pilku, et jõuda uuele tasemele,“ lisab Liisi. Kuna Liisi taust on organisatsiooni kommunikatsioonijuhtimises, siis tegutseb ta ka ettevõtetega, kes on juba mõna aega turul tegutsenud , et restruktureerida turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ja nii sisse tuua uut hingamist ja särtsu.

Persoonibrändingu ajaline mõõde

Liisi sõnul on inimesed ja nende eesmärgid erinevad ning vastavalt sellele, mida inimene teha tahab ja otsustab, kujuneb teenuse ajaline kestvus ja tegevused. Kohtumisi on võimalik kombineerida silmast silma kohtumiste, e-maili, telefoni kui Skype vahendusel ja nii juhendamisest kuni selleni, et persoonibrändi konsultant aitab ka turundustegevused ellu viia.
Vahel piisab ka ühest või kahest kohtumisest. Näiteks kui kohtumise eel ei ole inimesel konkreetset eesmärki, siis kõigepealt kaardistatakse ära, mida on seni tehtud, millised oleksid võimalused ning inimese enda huvid edaspidiseks. Saades tagasiside konsultandilt, võib see osutuda piisavaks, et inimene saab edukalt iseseisvalt jätkata. „Oluline on võimestada inimest ja anda talle vajalikud tööriistad, mitte teha teda konsultandist sõltuvaks,“ sõnab Liisi.
Kui aga inimene on otsustanud, et midagi tahab muuta või midagi peab muutuma, siis võib teenuse kestvus olla 4-6 kuud või isegi kuni aasta. Sel juhul on teenus kombineeritud kohtumistest ja iseseisvast tegevusest, konsultatsioonist, coachingust. Samuti turundustegevustest nagu enesetutvustuse kirjutamine või enda nähtavuse turundusplaani paikapanek ja elluviimine. Näiteks soovitakse mingil alal oma ettevõtlusega alustada kas 100%-selt või põhitöö kõrvalt. Ajaline kestvus sõltubki siin paljuski sellest, milliseid lisateenuseid soovitakse. Kas näiteks LinkedIni kohendamist, portfooliot, enesetutvustuse teksti koostamist, veebilehe loomist, logo või muid kommunikatsiooni teenuseid.

„Kui aga inimene on väga konkreetne ja tegus, siis võib ka 2 kuuga jõuda soovitud tulemuseni, kust inimene saab ise tasa ja targu edasi liikuda,“ lisab Liisi.

Mis vahe on karjäärinõustamisel ja persoonibrändi kujundamisel?

Vahe karjäärinõustamise ja persoonibrändingul on see, et kui klient on jõudnud teadmiseni, millega ta tahab tegeleda, siis keskendutakse sellele, kuidas ennast, enda teadmisi ja oskusi parimal viisil tutvustada ehk turustada.
„Persoonibrändiga alustades enamasti siiski tegeletakse ka karjäärinõustamisele omase isiku kaardistamise ja sellest lähtuvate otsuste tegemisega, “ ilma selleta ei saa, sõnab Liisi ning lisab, et „Eriline on just oma unikaalsuse määramine ja selle nähtavaks tegemise protsess.“ Selleks, et saavutada tööalast edu, on vaja teada, kuidas olla nähtav ja kuidas ennast brändina kuvada ja just sellega Liisi tegelebki.

Millist väärtust loob persoonibrändiga tegelemine inimese jaoks, kes tuleb konsultatsioonile?

Selgus, fokuseeritus, võimalused ja vastutus on põhilised neli väärtust, mida on kliendid tagasisidena öelnud.
Selgus ja fokuseeritus – kui kõrvalt inimene vaatab ja seletab ümber selle, kes sa oled, mida oskad, siis inimene saab ise ka teadlikumaks ja mõnes mõttes kinnitust sellele, mida ta juba ise teab.
Võimalused – kui inimene on enda jaoks lahti sõnastanud, kes ta on ning mida ta oskab, siis saab ta juurde valiku võimalused, kellele ja kuidas seda esitleda. Samuti oskab professionaalne konsultant näha rohkem võimalusi inimese potentsiaali rakendamiseks ja suudab nii avada uusi uksi.
Vastutus – inimesed peavad võtma enda tööelu (sh isikliku elu) vastutuse enda kätte. Oluline on nii aja planeerimine, kui teadlikult asjadega tegelemine. Konsultandi roll on avada silmad, luu tööpind ja anda tööriistad aga reaalsed tegevused peab inimene ise ära tegema.

Tutvu Persoonibrändi Agentuuri pakutavate teenustega, jälgi Facebooki lehte, et olla uudistega kursis. Aega nõustamisele saab broneerida läbi e-maili liisi@persoonibrand.ee.