• et

Persoonibrändi koolitus väikeettevõtjatele ja vabakutselistele

Persoonibrändi koolitus väikeettevõtetele ja vabakutselistele

Osalejate arv: kuni 30 inimest
Koolituse maht: 1-päevane koolitus (6 ak/h + pausidele kuuluv aeg)
Koolitaja: Liisi Toom, persoonibrändi juurutaja ja eestkõneleja Eestis, persoonibrändi mudeli looja, ekspertide, ettevõtjate ja juhtide nõustaja ja kommunikatsioonijuhtimise konsultant. Juhtimis- ja kommunikatsioonialane kogemus alates 2004, tegutsenud nii avalikus, era- kui ka kolmandas sektoris, persoonibrändi teemal nõustaja ja koolitaja 2008. aastast. Persoonibrändi Agentuuri asutaja, konsultant ning persoonibrändi blogi pidaja. Avaldanud artikleid ja andnud intervjuusid Directoris, Turundusraadios, Postimehes, Eesti Päevalehes, Terevisioonis ja mujal. Pidanud koolitusi tuhandetele ettevõtjatele, vabakutselistele, tööotsijatele ja tudengitele (Tartu Ettevõtlusnädal, Swedbank, Eesti Haigekassa, MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Sa Kutsekoda / Europassi Keskus, SA Innove, jt), individuaalseid nõustamisi sadadele klientidele. Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi kommunikatsioonijuhtimises (2012), praegu täiendamas Tartu Ülikoolis psühholoogia bakalaureuse tasemel.
Tutvu Liisi Toomi tööalase tegevusega ja tema CV-ga.

Koolituse üldeesmärk ja taust

Väikeettevõtja tihtipeale on ise vastutav toote müügi ja turundundamise eest, aga on ise ka otseseks seoseks ja usalduse tekitajaks oma tootele. Persoonibrändi kujundamisega toetad efektiivsemalt oma ettevõtte mainekujundust, mis aitab klientidel kiiremini otsustada sinu kasuks. Persoonibränd hõlmab ettevõtja isikupära, oskusi (teenused-tooted), tegutsemisstiili ja selle esitlemist unikaalsel moel. Persoonibrändiga lood oma niši, lood selgema pakkumise, mis aitab pikemas plaanis sul kergemini teha ettevõtte turundustööd.

Antud koolituse eesmärk on tutvustada ettevõtja persoonibrändi olemust, kuidas seda oma oskuste, teenuste ja toodete müümisel ning maine kujundamisel kasutada saab. Lisaks üldisemale teadmisele persoonibrändist tutvustatakse erinevaid kättesaadavaid (soodsad, vähe aega kulutavad) turundustaktikaid aga ka kommunikatsioonikanaleid, mis võiksid olla igapäevaselt väikeettevõtja varustuses.

NB! Hetkel on toodud välja orienteeruv koolituskava. Konkreetse huvi korral ja osalejate profiilist lähtuvalt saab koolitust ümber kujundada. Koolitus viiakse läbi nii loenguna ja juhtumite analüüside kaudu (45%), praktiliste ülesannetega individuaalselt, paaris ja grupis (35%) ja aruteluna-küsimuste-vastuste vormis (20%).

Koolituspäeva sisu

I teema: Mis on persoonibränd? (2x45min)

 • Sissejuhatus
 • Terminoloogia ja taust (kommunikatsioon, turundus, maine, persoonibränd)
 • Oma persoonibrändi hindamine
 • Persoonibränd: nišš, kvaliteedigarantii ja müügiargument

II teema: Klientide kujundamine, veenmine (1x45min)

 • Sihtgrupi määramine ja kujundamine
 • Kliendisuhtlus mainekujundusvahendina
 • Soovituste küsimine

III teema: Turundustegevused, -materjalid ja –kanalid (2x45min)

 • Turunduskanalite ülevaade. Ettevõtja otsustamise kriteeriumid kanalite valikul
 • Mõjuv liftikõne (minust, ettevõttest, toote tutvustustekst
 • Võrgustikud ja kontaktide efektiivne kasutamine
 • Portfoolio / Tehtud tööde esitlemine
 • Visuaalne identiteet
 • Sisuturunduse / blogimise kasutamine

IV Kokkuvõte, tagasiside, lõpuarutelu (45min)

 • Koolitusest saadud olulisemad tööriistad
 • Kolm olulist sammu, millega tegeleda järgmisel kuul
 • Tagasiside koolitusele

Koolituse väljund:

 • osalejal on ülevaade persoonibrändist ning ta oskab hinnata, mida ta oma brändi kujundamiseks tegema peab;
 • osaleja tunneb persoonibrändi mudelit, oskab hinnata oma hetkeolukorda ning tunneb oma tööelu kujundamise vajaduse põhimõtteid tänapäeva tööturul;
 • osalejal on ülevaade võimalikest eneseturundusvahenditest ning ta oskab teha valikut just temale olulise turundusvahendi valimiseks;
 • osalejal on täpsem ülevaade 1-2 persoonibrändile olulisest turundustaktikast (eneseesitlustekst, blogi, meediasuhtlus või muu – valik tehakse koostöös kliendiga) ning ta oskab astuda esimesed sammud eneseturundamisel;
 • osaleja on motiveeritud ja teadlik oma persoonibrändi mõjust enda karjääri ja ettevõtte enda tingimustel kujundamiseks.

Koolituse peamine sihtgrupp:

 • eraettevõtjana, vabakutselisena tegutsevad isikud;
 • oma oskusi ja teadmisi teenusena pakkuvad isikud.

Koolitus sisaldab:

 • Koolituse osalejate nimekirjaga ja osalejatega tutvumine ja nende profiilist lähtuvalt koolituse kujundamine (kui koolitajale jagatakse osalejate registreerimisleht 2 nädalat enne koolitust).
 • Tellijaga sihtgrupi, teemade kooskõlastamist, vajadusel osade vahetamist sihtgrupile olulisemate fookuste vastu.
 • 6h koolitust, + peale koolitust 1 h kohapeal küsimustele vastamine.
 • Koolitusmaterjale (osaliselt digitaalselt, töölehed kohapealseks kasutamiseks).

Koolitus EI sisalda:

 • Koolitusruume.
 • Toitlustust.
 • Individuaalset nõustamist.

Lõpliku programmi koostame tellijaga, arvestades sisse võimalikud kohvipausid ja lõunapausi.

Koolituse läbiviimiseks vajalik tehnika: projektor, internetile juurdepääs, kõlarid/heli.

Koolituse hind:

Koolituse hind: 2100 eurot.
Koolituse sisu, sihtgrupi, osalejate arvu ja koolituse mahu muutudes võib muutuda ka hind.

Vaata teisi meie Liisi Toomi poolt pakutavate koolituste teemasid.