• et

Persoonibränd – sinu edu tööriist

MEIE JÄLJED INTERNETIS. Pane oma nimi Google’i otsingusse ja vaata, mis välja tuleb. Just seda võib teha sinu võimalik tööandja või koostöö¬partner, enne kui otsustab sinuga kohtuda. Millised pildid ja andmed on sinust Facebookis? Millest kirjutad oma blogis? Või veel olulisem, mida räägivad sinust sinu sõbrad ja töö¬kaaslased?

Endale teadvustamata tegeleme iga päev enda brändi loomise ja tutvustamisega. On aeg teha seda teadlikult, et juhtida ise pilti, mis sinust tekib.

Tom Peters tuli 1997. aastal välja terminiga „persoonibränd“, “Bränd Mina” (Personal brand, brand YOU), mis võrdles inimese tegevust enda brändimisel ükskõik millise toote brändijuhtimisega. Ta leidis, et inimesed peaksid võtma eeskuju suurtelt brändidelt, et haarata kontroll oma karjääri – brändi nimega Mina üle, enda kätte.

Eeldades, et sinu bränd on tugev ja positiivne, saavutad kindla konkurentsieelise. Kui jääd tööl silma arenemisvõime¬lise ja osava töötajana, siis on šanss saada palga- või ameti¬kõrgendust suurem, kui sellel, kes ei ole millegagi silma paist¬nud.

Persoonibränd loob usaldust

Persoonibränd loob ka usaldust. Kui oled esinenud oma olulistele sihtgruppidele ja sinu artikleid ilmub olulistes valdkonna ajakirjades, siis jääb su nimi paratamatult silma ning tuntus hakkab end ise tootma ja taastootma. Sa oled nähtav kui valdkonna ekspert ja saadad endast välja selge sõnumi, kes sa oled, mida teed ja mis on sinu kompetentsivaldkonnad.

Kuidas alustada?

Esimene samm on mõelda endast teistmoodi: sa ei ole firma X „töötaja“, sa ei „kuulu“ eluaegselt ühelegi firmale. Sa ei ole defineeritud oma ametinimetuse kaudu ja sinu tegevus ei ole piiratud ametikirjeldusega.

Et hakata mõtlema oma lemmikbrändi juhiga sarnaselt, esita endale samu küsimusi kui brändijuhid EMT-s või Coca-Colas: Mis see on, mis minu toote teistest erinevaks teeb ja mis paneb minu ja kliendi ning koostööpartneri silmad särama?

Astu „kastist” välja ja mõtle, mis on see, mille üle sa kõige uhkem oled? Mille järgi tahad tuntud olla? Persoonibränd koosneb inimese oskustest, isikupärast ja sellest, kuidas inimene eelmainitut esitab. Persoonibränd teeb lihtsamaks valiku, kelle e-kirju esmalt lugeda, kelle blogi jälgida, keda usaldada konverentsil esinema või ükskõik, millist tööd tegema.

Esita küsimusi ja vasta neile

Uue brändi tutvustamiseks on ohtralt võimalusi. Blogi, vee¬bileht, sotsiaalsed võrgustikud, konverentsid. Kuid eelkõige tu¬leb mõelda sellele, kuidas käitu¬da, kui kohtud kellegagi esimest korda konverentsil või kuidas lävida oma kolleegidega?

Kas sind saab usaldada, et teed oma tööd õigeaegselt ära? Kas oled uues keskkonnas kiires¬ti kohanev? Kas leiad hämmas¬tavaid lahendusi ootamatutele probleemidele? Sinu bränd on sõltuv sellest, mida tahad öelda ja kuidas seda ütled. Unustada ei tohi järjepidevust, eripärade väljatoomist ja enese pidevat arendamist.

Sinu võimuses on näidata oma parimaid külgi just selles valdkonnas, milles oled tege¬likult hea. Seega kasuta seda targalt. Vali välja, mille poolest tahad olla tuntud ja levita oma sõnumit sobivates kanalites. Lähtuda tuleks aga põhimõttest — kui ma pole kindel, mida tahan öelda, siis jätan ütlema-ta. Luba vähem, anna rohkem, kuid alusta kohe!

See on esimene artikkel persoonibrändist Eesti meedias. Avaldatud Postimehes “Turundustrendid 2009” erilehes, 18. detsember 2008 (avaneb .pdf-is)