• et

Miks peaksid (jah, sina!) oskama oma karjääri planeerida?

Karjääriplaneerimisoskamatus takistab sind tegemast õigeid valikuid

Kas sa leiad, et sul pole “karjääri”. Või et sul puudub juurdepääs karjäärinõustamisele, mis aitaks teha otsuseid oma elu ja tööelu paremaks korraldamiseks ning näha võimalusi teha tööd, mis pakub neile endile rahuldust? Ja seda oma tingimustel. Oskus teha igapäevaseid valikuid – õppimises, eraelus, tööelus, juhtimises on see, mis on määrav rahuldustpakkuva eneseteostuse saamisel. Karjääriplaneerimisoskus ja- nõu selles on suureks-suureks abiks.

Vähesed tööandjad julgevad tagada oma töötajatele karjäärinõustamist ja reaalselt toetada neid oma valikute tegemisel, mõistmata, et just see

 • motiveeriks töötajaid,
 • aitaks tööandjal ja töötajal leida just need töölõigud ja oskused, mis mõlemale poolele kasulikud on
 • tugevdaks töötaja lojaalsust ettevõtte vastu.

Teisalt ei julge palgatöötajad karjäärinõustamisele mõelda, sest

 • “mis karjäär mul on, ma ei taha ju olla juhtivtöötaja?” ning
 • äkki tööandja mõtleb, et ma soovin ära minna ja vallandab mu
 • midagi niikuinii ei muutu,
 • või ollakse lihtsalt mugav.

See kahepoolne müütide hoidmine mõjutab nii praeguseid töötajaid, kes on ületöötanud, kes ei näe kaugemat sihti ja ei oska soovida ja küsida endale on ka oskustele ja huvidele vastavat tööd ja elu. Selle sama suhtumise annavad nad edasi oma sõpradele, lastele, kolleegidele.

Karjäär on meil kõigil – kellel on see horisontaalselt arenev, kellel tippu pürgiv, aga see on meil kõigil olemas. Oluline on ise vastutus võtta, leida viis oma elu kujundada teadlikumalt ja olla pidevalt arenguvalmis.

Nõiaringist saab pääseda

Eestis on juba näiteid, kuidas suurettevõtted pakuvad oma töötajatele karjäärinõustamist ja abi valikute tegemisel, Ericsson Eesti, Swedbank on vaid mõned nimed. Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga korraldasime täiskasvanutele karjääriplaneerimisnädala “Terve karjäär”, kus saab omandada karjääriplaneerimise oskusi. Samuti on sellest aastast Töötukassas võimalik ka töötavatel täiskasvanutel saada karjäärinõustamist. Loomulikult saab lugeda erinevaid praktilis ettevõtluse ja tooalaste valikute ja professionaalse kuvandi postitusi persoonibrändi blogist. Ka Persoonibrändi Agentuur pakub karjäärinõustamise ja juhi tööalase juhendamise teenust. Kui sul on tõsine soov, siis abi leiab nii tasulist kui tasuta, veebist, päriselust, sündmuse ja ifomaterjalidena.

Minu arust on väga oluline, et sina kui töötav, aktiivne, end väärtustav isik mõistaksid ja saaksid inspiratsiooni tervislikult ja TERVIKLIKULT oma elule ja karjäärile mõtlema. Ning oskusi, kuidas läbi liikumise, enesejuhtimise, teadlike valikute jõuda rikastava karjäärini.

Karjääriplaneerimise kasutegureid on palju

Persoonibräni kujundamise üks osa on oma elu ja karjääri planeerimine omadel tingimustel. Soovime jõuda selle sõnumiga igasse Eesti maakonda ja seal elavate ja töötavate inimeste ja organisatsioonide juhtideni. Nende kahe osapoole koostöös saab toetada tervema Eesti tööturu kujunemist.

Kui sa oled juht – mõtle, kuidas sa saad aidata iseennast ja oma meeskonda suurema eneseteostuseni.
Kui sa oled töötaja, ettevõtja – mõtle, mida saad täna teha, et sul oleks homme valikuid ja saavutaksid elustiili, mida soovid elada.

Teadlik karjääriplaneerimine annab sulle

 • Suurema enesteadlikkuse.
 • Selge pildi, millised on sinu valikud.
 • Arusaamise, mida pead tegema järgmisena (otsus ja valikud), et saavutada kaugem eesmärk: minema täiendõppesse, vahetama vadlkonda, kandideerima targemalt.
 • Kandideerimisalased teadmised, mida tähele panna.
 • Julgustuse tegudeks.
 • Karjääri, mis arvestab sinu soovide, potentsiaali ja võimalustega.
 • Meeskonna, kus õiged inimesed teevad õigeid asju.

Kus sina praegu karjäärinõu vajaksid?

Jäta oma kommentaar