• et

LinkedIn – CV ja tööalaste kontaktide võrgustik

LinkedIn – äri- ja tööalaste kontaktide võrgustik

LinkedIn-Logo-2C
Minu esimene kokkupuude LinkedIn-iga oli aastal 2005 (LinkedIn on asutatud 2002. aastal), kui kuulsin sellest kui võrgustikuloomise vahendist töö ja äripartnerite leidmiseks Soome IT-projektide projektijuhilt. Aegaselt, kuid kindlalt on LinkedIn saamas populaarsust ka Eestis. Maailmas on 300 000 000 + LinkedIn-i registreeritud kasutajat, nende hulgas kõik Fortune 500 ettevõtete juhid. Portaali kaudu tehakse arvukalt otsinguid professionaalide leidmiseks, ettevõtted kasutavad LinkedIn-i oma kuvandi loomiseks ja talentide leidmiseks, muutes selle oluliseks kanaliks töö- ja äripartnerite otsingutel üle maailma.

LinkedIni populaarsus kasvab

Kui veel 8 aastat tagasi oli eestlaste arv LinkedIn-is 100 ringis, siis täna annab minu otsing vasteks kuskil 20 000 inimest (see ei ole kindlasti lõplik arv). Oma kogemusest võin öelda, et LinkedIn-il on kasutegureid nii tööpakkumistele avatud oleval inimesel, konsultandil, ettevõtjal, kes otsib kas Eestis või maailmas laiemalt kliente ja koostööpartnereid ning oma sündmuse, teenuse või organisatsiooni mainekujunduseks. Eksportijatest rääkimata, seda kinnitab LinkedIn-i kasutajate arv erinevates riikides.
Inimesed teevad koostööd inimestega. Seetõttu on oma persoonibrändi kujundamine ja võrgustiku suurendamine läbi LinkedIn-i suurepärane võimalus.

Miks luua profiil ja portfoolio LinkedIn portaalis?

1. Lihtsasti loodav asjalik online CV vorm, mida on kerge muuta ning täiendada.
2. LinkedIn-i loodud CV-d võid valida, kas teed avalikuks või peidad. Kui jätad avalikuks, siis on veebiotsingutes leitav, tehes sind nähtavaks neile, kes otsivad sinu oskustega ja taustaga töötajat, esinejat, koostööpartnerit. LinkedIn-i kasutatakse ka tausta uurimiseks.
3. Sinu veebipõhine portfoolio – saad kohandada tekstilist töökohakirjeldust piltide, slaididega tehtud töödest, viidetega või üleslaetud pdf-iga saadud diplomite ja sertifikaatidega.
4. Referentsid, soovitajad, tagasiside – LinkedIn-i kaudu saad küsida ja avalikustada klientide ja (endiste) tööandjate, koostööpartnerite tagasisidet sinule ja sinu tehtud töödele.
5. Märksõnad oma oskustest ja valdkonnast – sinuga varem kokkupuutunud inimesed saavad anda oma “kinnituse” ehk endorsmenti sinu oskustele. Mis ameti esindaja võiks olla alloleva oskuste komplekti omanik?
6. Rahvusvahelised kontaktid – kui tunned huvi oma toote või teenuse eksportimisele või tööle välismaal, siis on võimalus leida otsekontakte, kelle poole päringutega pöörduda.
7. Olla nähtav oma huvide ja valdkonnas – kui soovid kaasa rääkida ja diskussiooni tekitada mõnes konkreetsemas valdkonnas, siis selleks annab võimaluse gruppides kaasarääkimine. Oma seisukohtade ja tegevuse tutvustamiseks saad kas teiste algatatud diskussioone kommenteerida, jagada oma blogipostitusi või muud olulist informatsiooni.
8. Võimalus luua oma ekspertvaldkonda, ettevõtet või sündust kajastav grupp, kuhu koondada sulle oluline sihtgrupp.
9. LinkedIn-i on sisse ehitatud kirjasaatmisvõimalus olemasolevatele kontaktidele (mitte-kontaktidele kirja saatmiseks on vaja tasulist kontot). Nii saad oma kontaktidele saata infot töökoha vahetusest, spetsialisti otsimisest või saata oma partnerotsingu.
10. Usaldusväärsus – avalikus CV-s on suhteliselt keeruline tuua valefakte ilma, et seda tähele pannaks. Kui ka lisatud on soovitused, siis annab see usaldusväärsust juurde.

LinkedIn kasutamise boonus

LinkedIn nõuab erinevalt näiteks Twitteris ja Facebookis nähtaval olemisest suhteliselt vähe aega. Profiili loomine on ühekordne tegevus, muutuste korral saad kiirelt lisada uusi töökohti, kokkuvõtteid, jne. Dialoogi kujundamine ja võrgustiku aktiivsena hoidmine eeldab muidugi rohkem tegutsemist, kuid kindlasti mitte iga oma liigutuse kajastamist ja liigselt pildil olemist – see võib pigem vastupidiselt mõjuda.

Soovitused LinkedIn profiili loomiseks

• Enne ükskõik, millise portfoolio või profiili loomist pane enda jaoks paika, kellele see on suunatud ning sellest lähtuvalt vali oskused, töökohad ja huvid, mida esitleda ning mis väljendaks sinu enda eripärasid, professionaalsust ja tööalast soovi (milliseid pakkujaid soovid, et sinu profiil kõnetaks?).
• Loo liftikõne ehk lühike tekst, mis vastab küsimustele “kes sa oled?”, “mida sa teed?”, “kellele sa seda teed?” ja “miks just sina?”. Liftikõne koostamisest võid lugeda siit.
• Mõtle läbi märksõnad, mille järgi sind või sinu valdkonna esindajat võidakse otsida ning kasuta neid enda tutvustuslauses, kokkuvõtvas tekstis ja ka töökirjeldustes.
• Kasuta oma profiili linki e-kirja signatuuris, visiitkaardil ning tööle kandideerides kasuta LinkedIn CV printimise võimalust.

Kõige keerulisem osa LinkedIn-i puhul on enamasti sobivate töökohtade, täpsete, lühikeste ja haaravate eneseesitluste kirjutamine. Võta selleks aega, küsi abi ja tagasisidet tuttavatelt või tule konsultatsioonile. Kui need on selged, siis ülejäänud on lihtsalt täitmise vaev.

Kas sul on LinkedIn profiil olemas? Milline on sinu tagasiside selle võrgustiku olulisusest töö- ja äritegevuses? Või kasutad mõnda muud võrgustikku partnerite, töö või töötajate leidmiseks?

Jäta oma kommentaar