• et

Liisi Toom: Kuidas teistest eristuda ja luua endast persoonibränd?

Liisi Toom on Tartu ülikoolis lõpetanud kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe (2012) ja aitab nüüd esitleda eraisikute, ettevõtete ja juhtide persoonibrände. Liisi on persoonibrändi kui inimese oskuste, huvide ja isikliku stiili leidmise ja ühendamise ning professionaalse tegevuse edukuse aluse eestkõneleja, koolitaja ja nõustaja. Selle elluviimiseks on asutatud Persoonibrändi Agentuur, mis on ainuke persoonibrändi terviklahenduse pakkuja Eestis.Ta on töötanud Eesti Rahva Muuseumis kommunikatsioonijuhina ja Eesti innovatiivseimas idufirmas ZeroTurnaround personali- ja kommunikatsioonijuhina.

Ülikooli ajal otsisin alati viise, kuidas üldaineid endale põnevamaks teha, kuidas integreerida oma huvid kohustuslike loengutega. Õppima ei peaks ju paberi, vaid selle pärast, et see sind huvitab ja sa soovid seda oma missiooni täitmisel kasutada. Keegi teine peale sinu ei saa aga teha õppimist ja tööd põnevaks ja enesekohaseks. Nii oligi, et rääkisin ära õppejõud, et saaksin kodutööd ja uuringud teha endale huvipakkuva nurga alt. Ja see toimis. Selline on enamiku meie generatsiooni (y!) inimeste mõtteviis – teha igal hetkel seda, millel on tähendus meile endale ja mis annab midagi uut maailmale.

Nii olen ka teinud oma professionaalsetes valikutes. Alates praktikakoha valimisest kuni praeguse loodud nišini ja uue ametinimetuseni – persoonibrändi nõustaja.

Töö otsimisel ja tööandja valiku kriteeriumiks on olnud minu enda

1) huvi valdkonna vastu;
2) teadmine oma oskustest, mida soovin rakendada;
3) isiklik visioon ning
4) tööandja, kuulajaskonna, kliendi tundmine.

Need neli punkti olid ja on siiani kõige olulisemad mistahes eduka, unikaalse ja mõjuva esitluse loomisel ja eelkõige oma isikliku niši loomisel, mis pakuks igapäevaseid väljakutseid ja rahuldust, et teed tööd, mida soovid. Lisaks üks salaaine, mis tuleb eelnevat nelja osa ühendades: julgus küsida seda, mida soovid.

Tee oma isikliku persoonibrändini

Persoonibränd on isiku oskustest, kogemustest, iseloomust, hoiakutest ja tema eneseväljendusest kujunenud kuvand selle kohta, kes ta on ja mida teeb. Olulist rolli mängib kirg valdkonna vastu, soov luua tähendust, pidevalt areneda.

Persoonibrändi kujundamine tähendab teadlikku valikut oma töös ja selle esitlemist. Kui tunned, et numbrid on sinu teema, võid valida näiteks finantsanalüüsi või raamatupidamise. Kui leiad, et soovid iseendale tööandja olla, asutad ettevõtte. Kust leida kliente? Vaata ringi, milliste inimestega meeldib sul olla, millistes organisatsioonides tegutsed või mis teema sind lisaks numbritele köidab.

Kui oled konsultant, siis sinu eriline stiil ja hobid võivad muidu sarnase koolitusmaterjali muuta atraktiivseks väga erinevatele inimestele. Mõelgem Indrek Saulile, tema Harley Davidsonile ja pikale kasvule, otsekohesele no-bull**** toonile. Või kui mõtled Anni Arrole ja Imre Kosele – mõlemad on ju kokad, aga nende isiklik stiil, eelistused ja valikud on väga erinevad – nii ka nende kliendid.

Persoonibrändiga tegelemine aitab sul

 1. leida see, mis sind teistest eristab ja teeb sind unikaalseks;
 2. kujundada teadlikult ja ise oma karjäär;
 3. olla selgelt nähtav soovitud tööandjale/kliendile/valdkonnas;
 4. olla usaldusväärne oma valdkonnas.

Bränd on see, mida teised sinu kohta ütlevad, kui sa toast lahkud. Persoonibränd on meil kõigil olemas – mõtle sellele, kuidas teised sind tutvustavad, milliste küsimustega sinu poole pöörduvad. Kas see on aga see, millega soovid tuntud ja leitav olla? Kuidas saaksid rohkem oma huve ja seda, mida tõeliselt teha soovid, ellu viia?

Tee oma isikliku persoonibrändini võib olla üsnagi tunnetuslik ja enamasti ei ole see teadlik tegevus – lihtsalt teed seda, mida oskad, ja nii, nagu õigeks pead. Aga seda saab ka teadlikult suunata ja võtta nii vastutus oma heaolu eest (sest niikuinii vastutad selle eest ise).

Kümme küsimust, millele mõelda oma persoonibrändi ja oma esitlemist ette valmistades

 1. Mis sind huvitab? Mis sind tegelikult, tõeliselt huvitab? See peaks olema esimene kriteerium töö ja projekti valikul. Miks? Sest kui sul on huvi, siis sa oled pühendunum ja avatum.
 2. Mis on sinu oskused ja teadmised, mida ühendades tuleks välja sinu unikaalsus. Mis eristab sind teistest? Võid küll õppida koos sadade ja tuhandete teistega juurat, majandust, meditsiini, kirjandust, kuid mis oli see üks kõrvalaine, see üks (või rohkem) lisahobi, väliskoolitus, kus omandasid midagi, mida teised ei ole omandanud.
 3. Kuidas sa asju teed? Milline iseloom sul on, millised põhimõtted sul on? Mõnele meeldib, kui temaga suheldakse otsekoheselt, teisele meeldib pikk ettevalmistus, tundmaõppimine. Mõni arst räägib põhjalikult, mida ta teeb, teine tegutseb ja vaikib. Mil viisil sina tööd teed ja end esitled? See mõjutab, millist tüüpi inimesi ja töökeskkonda sa enda juurde tõmbad.
 4. Mis on sinu sõnum? Mida tahad öelda? Iga suhtlus on info edasiandmine. Kas sinu sõnum on selge? Kas sa ise tead, mida suhtlusest ootad? Kas vestluspartner ka saab aru?
 5. Mida soovid, et inimene pärast sinu esitlust teeks, mõtleks, tunneks, teaks? Mis sinu esitluses (sinu veebileht, ettekanne) selleni viib?
 6. Kes on sinu vestluspartner, sinu blogi jälgija, klient või võimalik tööandja? Mida tema ootab ja vajab? Me ei ela vaakumis ja see, et sina soovid midagi teha, ei tähenda, et kohe on olemas kliendid ja sobiv tööandja, projekt. Vahepeal tähendab see pikaajalist planeerimist, ootamist, eeltööd ja eelkõige tähendab see oma “teenuse” kujundamisel sihtgrupiga arvestamist.
 7. Mis kanal on sinu esinemisstiilile ja eksperditeadmiste esitlemiseks kõige sobivam? Mõni on hea esineja, mõni kirjutab hästi, mõni on hea videokaamera ees. Mis on sinu esitlusstiil, mis aitab sul olla selge, enesekindel, veenev?
 8. Kus klient seda tõenäoliselt näeb ja sellele tähelepanu pöörab? Kui pakud oma teenust, sh oma aega tööandjale, siis kus on need kohad, kus ta sind näeks? Sind leiaks ja sinuga kokku puutuks? Milliste märksõnadega ta sinu teenust otsib? Kellelt sinusuguse inimese leidmiseks nõu küsib? Milliseid kanaleid uurib (sotsiaalmeedia, foorumid, võrgustikud, tööportaalid, LinkedIn)? Kus ta käib?
 9. Portfoolio. “If you’ve done it, it ain’t braggin’” on Texase vanasõna. Kui sul on oma tööde kohta tõendusmaterjali ja oskad seda kasutada, siis see on faktide esitamine, mitte kiitlemine. Seega alusta oma portfoolio koostamist täna, vaata oma saavutusi positiivse kriitikaga ja sõnasta need tõendusmaterjaliks (mitte et “ülesanne oli juhtida projekti”, vaid mida tegid ja mis tulemusega). Esita näiteid oma kogemusest, pilte, materjale – asju, mis visualiseerivad sõnu.
 10. Ühtlane ja autentne esitlus igas kanalis. Kui juba teadlikult persoonibrändiga tegeled, siis ole selles järjepidev – kasuta sama pilti erinevates kanalites, jälgi, et info, mida enda kohta jagad, on õige ja ühesugune. Loomulikult tuleb arvestada kanali eripärasid, kuid üldjoontes tuleks hoida äratuntavat joont. Ja mis veel tähtsam – veebis, paberil, portfoolios esitletu peaks ühtima ka sellega, kes sa tegelikult oled ja vastupidi.

Persoonibrändi kujundamine (selle teadlikult kujuneda laskmine) ja ka selle juhtimine organisatsioonis on kasvav trend, sest elame ajastul, kus üksikisik ja tema rahulolu sellega, mida teeb, on järjest olulisem. Meil on rohkem võimalusi eneseteostuseks ning ka organisatsioonid (ja kliendid!) mõistavad, et ennast teostav inimene on pühendunum ja selle võrra panustab rohkem, mis viib paremate tulemusteni. Olen tegelenud persoonibrändi kui ekspertide, juhtide ja ettevõtjate professionaalse kuvandi kujundamise ja sellest teadlikkuse tõstmisega viimased seitse aastat. See oli minu jaoks loomulik valik. Nähes enda peal, kuidas persoonibrändi mudel toimib töö otsingul ja selle saamisel ja hiljem oma ettevõtte planeerimisel ja klientide saamisel, ei olnud enam teist teed kui seda ka teistele soovitada.

Kui kuuled kedagi ütlemas, et “olen kokk/kirjanik/reisijuht viimased 5/10/15 aastat, sest ma oskan seda lihtsalt kõige paremini/see huvitab mind” (Maris Lauri, Aivar Ruukel, loe ka teiste oma valdkonna esindajate persoonilugusid, keda meedias ikka ja jälle näha on), siis see ongi SEE.

“Mul ei ole erilist talenti. Olen kirglikult uudishimulik”– Albert Einstein

Soovin seda ka sulle – tunne huvi, arene ja ole avatud võimalustele, mis klapivad just sinu põnevate, erinevate, unikaalsete külgedega. Ja las esmalt rääkigu sinu tegevus ja alles siis kujundatud portfoolio, LinkedIn ja muud vahendid, et need, kes otsivad just sinu oskustega inimest, leiaks tee sinuni. Nii saad luua oma oskustega tähendust ja jääd tahes-tahtmata silma oma säraga.

Avaldatud: Tartu Ülikooli vilistlasblogis, 6. mai 2015

Jäta oma kommentaar