• et

10 küsimust, mida enda kui brändi strateegiat luues küsida

Kas tundub, et ise tead, miks keegi peaks sinult teenust ostma, kuid keeruline on seda klientidele selgeks teha? Kas tunned, et sinu oskused on unikaalsed ja vajalikud, kuid raske on seda CVs ja motivatsioonikirjas väljendada? Kas sul on vahel raske valida õigeid sotsiaalmeedia kanaleid eneseturunduseks või seada laiemaid eesmärke? Järgnevalt mõned küsimused, mis toetavad enda kui brändi kujundamist ja aitavad sul ette valmistada enda eneseturundusplaani, mis on tööriistaks sinu eesmärkide elluviimiseks. Peale nende küsimuste lugemist võid alla laadida ka persoonibrändi ja eneseturunduse 6 kuu strateegia töölehe või tulema kohe persoonibrändi strateegia coachingule.

10 küsimust persoonibrändi plaani loomiseks

1. Kes ma olen?

Mis on minu kireks, ambitsiooniks ning mis on minu isikupära? Mõtle oma sügavamatele väärtustele, mille järgi teed igapäevaseid otsuseid ning mis toetavad sinu unikaalsust. Vahepeal on kasu ka enda elule tervikuna otsa vaadata, kas oled seal, kus soovid? Kas tegutsed oma põhimõtete järgi? Kas eraelu ja tööelu on tasakaalus?

2. Mida ma teed?

Mis on see oskus või teadmine, mille kaudu saad oma tööandjale, kliendile või partnerile väärtust luua, midagi, mis teistel ei ole või on sinu eriline oskus, midagi, mida soovid oma tööna teha ja mille eest on sul hea tunne ka raha küsida. Vaata läbi oma CV ja analüüsi, millised on sinu kogemused, spetsiifilisemad oskused, mida oled omandanud koolist või töö käigus, milliseid oskusi tööturul otsitaks ja millised on tulevikutöös vajalikud? Mõtle ka oma isikliku SWOT analüüsi tegemisele (tugevused-nõrkused, võimalused-takistused).

3. Mida ma müün?

Kõikidest oma kogemustest ja oskustest, mis on just see, mida saad edukalt pakkuda teenusena? Erista need tegevused, mida sa ei taha strateegiliselt müüa ja mille eest raha küsida, mida soovid jätta oma “puhketegevusteks”. Enamasti joonistub kahest-kolmest erinevast teamdisest-oskusest-kirest välja just sulle unikaalne väärtuspakkumine, millega saad konkurentsieelise tööle kandideerimisel (eeldades, et oled iseenda eelistest teadlik ning sama teadlikult valid ka KUHU kandideerida, mitte ei saada 100 CV-d suvalisse kohta). Mis on sinu huvitav ja unikaalne oskuste kombinatsioon, mida taga otsitakse? Mis on seega sinu teenus, millist tulemust pakud ja millist know-how-d pakud?

4. Kes on sinu sihtgrupp?

Oled sa tööle kandideerimas või oma ettevõtet loomas? Otsimas lisatööotsi, freelanceri projekte või soovid alustada sotsiaalse ettevõtlusega? Kas sinu sihtgrupp on sinuga sarnased inimesed? Inimesed, kes otsivad sinu poolt pakutud lahendusi või vajavad, et sa mingi konkreetse jupi ära teed? Suured ettevõtted või indiviidid, eraisikud? Kindel valdkond või abstraktne “kõik” (mis ei ole kunagi väga hea sihtgrupi definitsioon!).

5. Mis on sinu konkurentsieeliseks?

Mis eristab sind teistest ja mis joonistab välja just sulle omapärase teenuse ja oskustepaketi, mida tööandja ja kliendid vajavad ning sina soovid pakkuda? On see sinu ekspertiis, sinu maine, sinu tulemused, sinu hind ja asukoht, sinu võrgustik?

6. Miks peaks sind valima?

Vaadates kõiki eelmisi küsimusi, siis püüa vastata lühidalt, miks peaks sinu potentsiaalne klient või tööandja (SIHTGRUPP ehk positsioneerimine) valima just sind (sinu teenuse ehk oskuste väärtuspakkumine)? See on üks raskemaid vastuseid, mida formuleerida, seega võta aega ja otsi siit blogist ka juhendmaterjale liftikõne loomiseks.

7. Kuidas ma saan teha eneseturundust?

Mis on oluline sinu valdkonnas ja sinu sihtgrupile? Milline võiks olla sinu sisuturunduse strateegia? Kas blogida, esineda konverentsidel, luua kogukond või kandideerida kindlatele kohtadele? Luua avalik CV ja LinkedIn, tegeleda sotsiaalmeediaturundusega? Olla pigem ise nähtav või tõsta esile oma töö tulemusi? Mis kanaleid valida ja milliseid meediume (visuaal, kirjasõna, video, heli?) oma eneseturunduseks.

8. Kuidas saan oma võrgustikku suurendada?

Milliseid koostöid saan algatada, millistes projektides osaleda, millistel sündmustel käia? Kas saad kuidagi varasemaid tuttavaid ja koostööpartnereid ja suhteid nendega värskendada?

9. Kuidas ma saan teiste kogemust minuga suhtlemisel ja koostöötamisel parandada?

Kuidas arendan iseend ja oma oskusi, sealhulgas vaimset tervist ja oma vastupidavust stressile, kliendisuhtlust ja inimestest mõistmist ning empaatiat? Kuidas olen oma valdkonnas alati sammuke ees või  mida innovatiivset saan luua ja nii panna aluse laiematele muutustele ühiskonnas või oma valdkonnas?

10. Kuidas mõõdan enda brändi tugevust?

Milliste tööriistadega saan teada, kas minu eesmärgid täituvad ja kas minu kliendid saavad selle, mida nad ostavad? Millised on minu jaoks olulised mõõdikud? Kas piisab “Like-idest” või on vaja abstraktsemat tagasisidet? Kuidas seda regulaarselt kogun ja kuidas sellest lähtuvalt oma järgmisi samme planeerin ja ellu viin?

Mis tagab sinu kui brändi edu?

Kõikidele küsimustele vastates ja plaani koostades mõtle ka sellele, kuidas tagad oma tegevuses järjepidevuse, selguse ja sõnumi ühtluse. Just nendest tuleb sinu usaldusväärne maine ja kujuneb isiklik bränd. Kindlasti on endast kui brändist mõtlemine ka omamoodi mõttemaailma muutmine, seega ole valmis põhjalikuks tööks endaga. Kui vajad struktuuri ja süsteemi ning juhendamist, siis pöördu isiku brändi konsultandi poole.