• et

Kui tunned oma oskusi, avardad oma karjäärivõimalusi

Valikuvõimalused elus ja karjääris tekivad oma oskuste nägemisest

Eduka karjääriplaneerimise ning enda kui valdkonna spetsialisti esilemise aluseks on oma iseloomu, elustiili, unistuste ning eelkõige oskuste tundmine. Meie “unikaalsus” kujuneb tänu igaühe põnevatele oskuste kombinatsioonile, mis läbimõeldult ja selgelt esitletuna annavad konkurentsieelise nii tööle kandideerides kui ka oma teenuse või toote kliendile esitlemisel. Vaadates oma kogemusi teadlikult, saad teha just selliseid karjäärivalikuid, mis sulle sobivad. Selles postituses vaatame, kuidas näha oma igapäeva tegevustes neid oskusi, mis esmapilgul tabamatuks jäävad ning kuidas neid kirja panna.

Oskuseid võib lahterdada mitmeti: näiteks võib neid kutsuda tehnilisteks (raamatupidamine, mehhaanika, disain), ülekantavateks (meeskonnatöö, klienditeenindus, organiseerimine) või isiklikeks (usaldusväärne, kiire õppija, talud stressiolukordi) oskusteks.

Sina oled vastutav selle eest, et saaksid teha seda, mis sobib sinu elustiili ja oskustega

Karjääriplaneerimine on elukestev teadlik õppimine ja valikute tegemine oma karjääri kujundamisel, mille oluliseks osaks on elukutsevalik. Karjäär ise hõlmab endas lisaks elukutsevalikule eneseharimist, astumist tööellu, eneseteostust, aga ka pensionile jäämist. Oma karjääriplaneerimise eest vastutav oled just sina ise.

Karjääriplaneerimiseks vajaliku oskuste, hobide, elustiili ning unistuste analüüsi tegemine annab sulle järgmised teadmised iseendast:

 •  millised on sinu huvid, oskused ja teadmised, mis just sind köidavad, milles oled eriti hea ja millega soovid tegeleda tööna;
 • millises elukutses edasi liikuda, milles omandada kutse või saada diplom, end täiendada;
 •  millisesse ettevõttesse kandideerida, milline töökoht vastaks sinu oskustele, väärtustele ja elustiilile;
 •  kas teha valik ettevõtluse või palgatöö suunas;
 •  kas ja milliseid professionaalsed või personaalsed oskused ja teadmised pead lisaks omandama, et leida oma kitsam nišš;
 •  mida ja kuidas kirjutada oma CV-sse, portfooliosse ja kuidas end selgelt esitleda;
 •  millised on sinu tegelikud võimed, mis omakorda annab suurema enesekindluse;
 •  millised valikud sul on: millisesse ettevõttesse ja ametikohale võiksid kandideerida;
 •  millised valdkonnas on tõenäolisem, et sinu oskuste kombinatsiooni on vaja ja kus sul on konkurentsieelis.

Ülesanne 1: oskuste ja teadmiste kaardistamine

Aastaid kindla hobiga tegelemine, välismaal elamine või oma seisukohtade eest võitlemine võib anda just selle vajaliku unikaalsuse ning oskuste kombinatsiooni, mis võimaldab meil teha tööd, mis silma sära toob.

Siinkohal võta 30 minutit, et mõelda läbi ja kaardistada oma oskused, huvid ja teadmised ning millisel tasemel sa neid oskad. Pane kirja nii tööalased detailsed oskused (programmid, tehnikad), aga ka näiteks oskused, mida oled oma igapäevases elus õppinud, olgu selleks läbirääkimisoskus, eelarve kujundamine, fotograafia, kogemuseni sündmuste korraldamises, teadmised loomakaitseseadustest, jne. Mõtle läbi kõik oma CV-s kajastatud ja kajastamata professionaalsed ning väljaspool tööd ja kooli tehtud tegevuste käigus omandatud oskused ja huvid.

Lae alla oskuste ja huvide tööleht

Küsi ka oma tuttavatelt, sõpradelt, kolleegidelt või koolikaaslastelt, milles sa nende arvates silma paistnud oled ja kuidas nemad sind kirjeldaksid? Võrdle seda oma kirjutatuga ja analüüsi tulemusi.

Selline kaardistamine aitab sul nö näha puude taga metsa. Olles oma oskused kirja pannud, vaata, kui paljude nende oskuste ja teadmisega oma igapäevas tegutsed. Kas midagi neist võiks anda sulle unikaalse omaduste kogumi, mis jääks tööandjale silma? Kas mõne kombinatsiooniga saaksid end pakkuda just konkreetsele ettevõttele, kus oled soovinud tegutseda? Kas mõni tegevus on seotud teatud tüüpi inimeste või grupiga, kuhu saaksid oma teenuseid pakkuda, sest tunned valdkonda või oled valdkonna suhtes kirglik? Sellega jõuame järgmise teema juurde, milleks on sinu persoonibränd.

Oma persoonibrändi loomine ja esitlemine: millega sa soovid, et sinu poole pöördutakse?

Mis on sinu persoonibränd?

Kui oled oma oskuste kaardistamisega vaeva näinud, küsinud tagasisidet, tead, mis on sinu tugevused ning kuhu suundud, siis oled sammukese lähemal teadliku persoonibrändi loomisel:

Sinu persoonibränd annab aimu, kes sa oled, mida sa pakud ehk millise küsimuse (tööga) sinu poole pöörduda võib ning miks oled sina õige valik konkreetsele tööandjale/kliendile?

Ülesanne 2: valdkonna tuntuim esindaja

Mõtle, kes on sinu valdkonna tuntuim esindaja? Kui sa soovid nõu elektroonika ostmiseks, kelle poole pöördud? Kui sul on vaja abi otsustamaks millist laenu võtta või kas valitud korter on hea valik? Kelle poole pöördud ja miks just tema poole?

Milliste küsimustega soovid, et sinu poole pöördutaks ja miks peaks sind kui maalrit, tõlki, juristi, pagarit, massööri, inseneri, arsti või ükskõik millise valdkonna esindajat valima teiste asemel? On sinu oskused mingis spetsiifilises valdkonnas, on sul rohkem kogemust, suudad teostada oma tööd kiiremini kui teised? Oled lihtsalt alati meeldiv ja sõbralik oma teenust pakkudes?

Millega seostud sina teistel ja millega soovid, et sinu nimi seostuks? Kirjuta siia: _________________________________________________________

Oma oskuste esitlemine CV-s, portfoolios või sotsiaalmeedia profiilis

CV-d, portfooliot või sotsiaalmeedia profiili lood kui enda esitlusvahendit tööle kandideerimiseks või selleks, et sind kui valdkonna spetsialisti leitakse ja tuntakse. Võime luua täiesti oma vormi, aga saame kasutada ka juba etteloodud vorme nagu LinkedIn, töövahendusportaalide CV-d, Europassi CV ja oskuste mapp. Võibolla on sul ka oma blogi, kasutad Pinteresti ja säutsud Twitteris? Kõikides kanalites saad oma oskusi, huvisid ja eksperditeadmisi näidata erinevalt. Sinu valik, mida sa esitled, peaks tulema lähtuvalt kolmest punktist:

 •  eesmärgist, kuhu sa soovid tööle saada või millises ekspertvaldkonnas tuntud olla;
 •  millised on sinu tegelikud oskused ja tehtud tööd;
 •  mis kanalit kasutad ja kes seda näevad.

CV koostamine ja esitlemine

Ilmselt oled juba loonud oma CV, kui ei, siis veebist leiad mitmeid võimalusi. Üheks põhjalikumaks versiooniks on Europassi CV, mida võid ka erinevates keeltes leida, teiseks sotsiaalmeedia CV loomiseks võid kasutada näiteks LinkedIn-i. Mõlemas on väljad, kuhu lisada oma töö kirjeldus, eriprojektid, omandatud haridus, läbitud koolitused. Lisaks nähtavale ja esitlemiseks mõeldud CV-le võid koostada enda jaoks põhjaliku CV, kus on kirjas kõik kuupäevad ja informatsioon erinevate koolituste, lühemate või pikemate tööde, projektide kohta. Nii saad kiiresti valida vastavalt tööpakkumisele, mida konkreetsesse CV-sse kirja panna ja mida mitte.

Portfoolio

CV-st vähem tuntud ja kasutatud on portfoolio. Portfoolio on kogum sinu oskustest, teadmistest ja ekspertiisi tõendavatest materjalidest pildi, dokumendi, näidise, video või muul visuaalsel kujul.
Portfoolio eesmärk on lisaks jutule näidata oma oskusi, mille tõestusmaterjaliks on tehtud tööd. Seda luues pea silmas oma persoonibrändi ja küsimust – millega ma soovin, et minu poole pöördutakse ning miks keegi peaks seda tegema?

Mõned näited, mida lisada oma portfooliosse:

 •  riidedisaineril pildid õmmeldud ja disainitud riietest;
 •  projektijuhil tehtud rahastustaotluste kirjeldused ja tulemused;
 •  kokk saab lisada koostatud menüüd, kirjutatud retseptid ja sinu eriroad, restorani ülevaated;
 •  raamatupidajana saad lisada tarkvaranimekirja, mida tunned;
 •  raamatupidamisaruannete näidislehed, statistika selle kohta, millises mahus andmeid haldad igapäevaselt;
 •  ehitajana saad lisada pildid ehitistest, kus oled tööd teinud, projektide nimekiri, kus oled osalenud, info selle kohta, kuidas oled õigeaegselt ja kvaliteetselt oma tööd lõpetanud;
 •  meediaspetsialistina kirjatööde näidised, pressiteated, uudiskirjad ja monitooringud;
 •  muude lõpetatud toodete näidised fotodena või reaalsete näidistena;
 •  ükskõik, mis teenuse puhul saad lisada tagasiside, kiituskirjad, soovitused klientidelt, õppejõududelt, edulood;
 •  läbitud koolituste tunnistused.

Tutvu veel portfoolio koostamise soovitustega.

Ülesanne 3: kaardista oma oskused porfoolioks

 1. Tee nimekiri materjalidest, mida sina saaksid oma portfooliosse lisada, mõtle, millised tööd kõige paremini näitlikustavad sinu oskusi, talenti; mis näitaks sinu erinevaid külgi?
 2. Kogu need materjalid kokku, tee pildid või koopiad.
 3. Vaata erinevaid portfoolioloomise võimalus ja hinda, milline on sinu jaoks sobivam ja miks. Seejärel vii ellu ning hoia järjepidevalt värske ja uuendatud materjalidega.
 4. Hinda oma olemasolevat CV-d, portfooliot aga ka muid (sotsiaalmeedia) profiile – kas see ütleb olulise, mis sinu soovitud töökoha saamiseks on vaja?
 5. Kui oled kandideerimas konkreetsesse ettevõttesse või loomas enda kui valdkonna eksperdi profiili, siis vali esitlemiseks need, mis just selleks vajalikud on. Ära unusta ka lisaoskusi, mis annavad sulle unikaalsuse ning konkurentsieelise.

Sinu oskused teenivad sinu eesmärki

Teadlik tegutsemine oma karjääri planeerimisel ning oskuste põhjalik kaardistamine võimaldab sul teha otsuseid lisa-oskuste omandamiseks, elukutse ning tööandja aga ka ettevõtluse suunal tegutsemise valikuks. Nii võid oma paljude väga erinevate oskuste ja teadmiste hulgast saada kombinatsiooni, huvitava sihtgrupi või töötegemise stiili, mis just sinu ja sinu töö unikaalseks teeb.

Kokkuvõtvad nõuanded oma isikliku brändi tutvustamise ette valmistamiseks

 •  vaata oma elu, tegevusi, oskusi ja hobisid laiemalt – mis on sinu kirg, mida soovid tööna teha, mida oskad hästi, isegi kui see pole sinu peamise formaalse hariduse osa;
 •  näe oma koolitees, praktikates, tehtud töödes, vabatahtlikus tegevuses lisaoskusi ja õppetunde;
 •  tee ma tööd hästi, arenda ja täienda end;
 •  loo endale selge pilt, kes sa oled, mida ja kuidas sa seda pakud ja kellele.

Sellise teadliku kaardistamise võid avada enda jaoks karjääriteel uusi uksi ja näha võimalusi ennast teostada. Kui jääd kaardistamisega hätta või vajad head kaasamõtlejat, tagasiside andjat, pöördu nõustaja poole. Kui soovid toetada oma meeskonna enesearengut ja nende potentsiaali rakendamist ettevõttes, kutsu meid koolitama.