• et

Karjääriplaneerimine, kui oled tipus

Karjääriplaneerimine kui oled “tipus” viitab sellele, et me peaksime mõtlema ja analüüsima oma töö-elu sel hetkel, kui kõik on korras, kui meil on töö, võimalused ja energiat tegutseda. “Tipus” jutumärkides, kuna tipp ei ole enam võrdväärne “juhtpositsiooniga” vaid võrdväärne sinu valikutega – kus sa soovid tööalaselt olla.

Sellel teemal käisin ka ERR-i Vikerraadios 2014. aastal intervjuud andmas. Panen mõned küsimused ja vastused ka siia.

  • Mis on karjäär? Kas see on kui redel või on võimalik ka ühel ja samal kohal töötada edukalt?

Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas. See eeldab pidevat korrigeerimist, ümberhindamist ja valikute tegemist. Karjääri planeerimine on oma elu juhtimine. Me teame redeli mudelit, kuid see on mõnes mõttes aegunud – kuigi tipud on olemas, on tippudeks meie enda eesmärgid. Rahulolu tuleb oma eesmärkide teadmisest, teadvustamisest ja nende saavutamisest. Mitte lihtsalt juhikoha saamisest. Huvitava metafoori karjäärimudeliks pakkus välja Jenny Blake “Karjäär mobiilirakenduste ajastul”.

  • Kuidas olla etevalmistunud karjääris ettetulevateks ootamatusteks (nagu nt Taavi Rõivale tulnud peaministriamet)?

Teadlikkus, analüüs, kaardistamine. Kui tunned end, on kerge ootamatutes situatsioonides valikuid teha.

  • Kuidas ise aru saada, kui tuleks elus ja töös muutusi teha?

See on see S-kuju (sigmoid), ehk tõusud ja mõõnad, mida Charles Handy kasutas ja millele ma intervjuus viitan. Oluline on enne esimest tippu juba mõelda järgmisele. Ehk siis hetkel, kui sa oled veel toonuses, sul on võimalusi ja resursse, ootamata seda, kui oled tüdinud, väsinud või toimuvad ootamatud muutused (mis vahepeal on tegelikult suhteliselt hästi ette näha, kui me vaid vaatame)

  • Milleks on persoonibränd ja kuidas enda kuvandit luua?

Persoonibränd annab lihtsalt öeldes võimaluse ja vabaduse valida ise, mis on sinu ametialane tegevus, kes on sinu kliendid või tööandja. Persoonibrändi kujundamine algab eneseanalüüsist, nagu karjääri planeerimine, see tähendab sinu oskuste ja omaduste ühendamist unikaalseks ja eristuvaks ning selle esitlemist, turundamist valitud sihtrühmadele, olgu selleks hoolikalt valitud tööandja või kliendid, kellel on just sinu teenust vaja.