• et

Igapäevane persoonibrändi kujundamine: keskendu tegudele

Persoonibränd kujuneb igapäevaste tegevustega

Olen mitmelt poolt kuulnud kommentaare inimestelt, kes arvavad, et nad ei ole persoonibrändimises head kuna nad ei ole sotsiaalmeedias esindatud. Õnneks ei võrdu sotsiaalmeedias tegutsemine persoonibrändimisega. Sotsiaalmeedia vahendusel on võimalik loodud brändi levitada suuremale publikule ning kutsuda publikut osalema dialoogis. Edukas ja jätkusuutlik persoonibränd saab alguse ikka sinu igapäevastest valikutest, tehtud töödest ja sellest, kuidas sa otsesuhtluses mõjud, nö sinu päriselu tegevustest. Järgnevalt jagan mõtteid igapäevaelus persoonibrändi loomise põhimõtetest ja võimalustest alustavale või väike-ettevõtjale, enda karjääriplaneerijale ja selle arendajale. Kõige olulisem ja liikumapanev mõte, mida siit välja lugeda: persoonibränd kujundatakse iseenese soove, oskusi ja teadmisi arvestades ja neid reaalselt ellu viies.

Sinu brändi turunduskampaania algab reaalse töö tegemisest

Mõte alustada tegevust ettevõtjana, vahetada töökohta, algatada uut projekti või õppida uut eriala ei tule üleöö. Enamasti oled sa kas valdkonnas sees, avastanud, et oled mingis teises valdkonnas päris hea, leidnud uusi ideid aegamööda. Võimalik, et oled juba teinud mõned “otsad”, praktiseerinud ja kasutanud oma oskusi sõprade-tuttavate palvel. Näiteks teinud kohalikule spordiklubile veebilehe, nõustanud kinnisvara soetamisel või teinud küpsetisi teiste sünnipäevadele. Ja saanud positiivset tagasisidet ja tundnud end ise selle juures mugavalt ja õnnelikuna. Ja mis kõige tähtsam – tellimusi tuleb juurde. Seega, sinu esimeseks tööriistaks enese turundamisel ja enda pildile saamiseks on oma töö tegemine.

Nüüd aga mõtled, et võiks seda tööd teha suurema osa ajast. Kas asudes teisele ametikohale praeguses organisatsioonis, luues oma ettevõtte või lihtsalt väikese lisategevusena oma põhitegevuste kõrvalt. Miks ja kuidas alustada persoonibrändimist oma igapäevaste tegemiste kõrval ja luua nii baas oma persoonibrändile?

Keskendu rohkem oma maine kujundamisele reaalses elus

 • Teod räägivad rohkem kui sõnad. Ehk siis sinu tööd, teenuse reaalne pakkumine reaalsele kliendile räägib valjemini kui säuts või staatuseuuendus Facebookis. Reaalsel tegevusel on reaalsed tulemused. On nad head või halvad, igal juhul on sul materjali, millest edasi minna.
 • Sisend eneseesitlusele tuleb reaalsetest tegevustest. Kui sa oled midagi ära teinud, siis ei ole see uhkeldamine (Texase vanasõna!). Mitte täielikult igatahes. Tehtud tööd on heaks sisendiks igasugusele enese-esitlusele, olgu see sotsiaalmeedias või nö päris elus. Olgu selleks klientide tagasiside toote kvaliteedile, pildid läbiviidud teenusest või sinu enda kogemus, mida saad kasutada enese ja oma toodete tutvustamiseks.
 • Brändilubadus. Persoonibrändi loomine tähendab kliendile teatud brändilubaduse andmist ja selle pidamist. Kas sinu kullerteenus on kõige kiirem, suudad luua sisekujunduse kõige ökoloogilisemalt või pakkuda kõige soodsamat toitlustusteenust. Lubadus peab ka täidetud saama ja just tehtud töö on näide sinu brändilubaduse paikapidamisest. Võimalik, et peale oma tööde tegemist on kõik paika pidanud ja sina ja klient saavad kinnitust, võimalik, et pead oma brändilubadust muutma, kuna pakutu ei pea reaalselt paika. Ikka juhtub. Peaasi, et õpid ja teed vajalikud muudatused.
 • Üks asi viib teiseni. Reaalses elus oma valdkonnaga tegelemine, oma aja kasutamine konkreetselt kliendile, teenuse pakkumine, selle tutvustamine, valdkonna tundma õppimine, uute aspektide uurimine annab sulle uusi ideid, lahendusi, viib kokku uute inimestega ja tekitab seeläbi uusi mõtteid ja võimalusi. Nii saad parendada oma teenust, tunda end mugavalt sellest rääkides, oskad aimata oma kliendi vajadusi.

Kui sul on tõsi taga sooviga leida töö, mis sulle meeldib või hakata oma oskusi pakkuma teenusena, siis esmalt vaata, et su võimed vastaksid sellele, mida pakkuda soovid. Kui ei, siis mõtle, kas on see oskus ikka see, millega peaksid edasi minema või õpi ja praktiseeri seni, kuni saad tõesti oma teenust pakkuda kvaliteetselt.
Sammud enda brändi vundamendi loomisel ja hoidmisel

Persoonibrändi ehk sinu isikliku brändi ja kaubamärgi kujundamisega teed teadliku valiku oma elu- ja karjääriplaneerimises. Persoonibrändi kujundamine algab Sinu seest ja see on järjepidev tegevus. Läbi tehtud valikute (mida õpid, mida oskad, milline on sinu suhtumine, käitumine, kellega suhtled, mida eelistad) annad maailmale teada, kes sa oled, milles sa hea oled ja millega sinu poole pöörduma peaks. Järgnevalt mõned sammud, mida saad teha iga päev oma persoonibrändi teadlikumaks, kvaliteetsemaks ja tugevamaks kujundamiseks.

Sa oled see, mida sa teed: tugeva persoonibrändi loomine reaalelus

 1. Õpi iga päev midagi uut. Leian, et vastab tõele, et sa oled see, mida sa teed. Pühendudes suure osa oma ajast sellele, millega soovid tööd teha, tuntud olla, saad sa piisavalt kogemust, oskusi ja teadmisi, mida vajad, et tõesti olla edukas oma valdkonnas ning kujundamaks vastavat brändi. Kui sa soovid olla õmbleja, siis saad oskusi arendada ainult õmmeldes. Kui sa soovid kinnisvaraga tegeleda, pead tundma valdkonnas toimuvat. Seega kuluta oluline osa oma päevast sellele, milles soovid hea olla (ja millest soovid tuntud olla). Tead ju küll lauseid nagu “praktika teeb meistriks”, “Eksperdiks saamiseks pead seda tegema vähemalt 10 000 tundi”. Persoonibränd on see, mida sa teed ja kuidas sa seda teed. Lihvi oma oskusi igapäevaselt. Sinu oskused, teadmised on see, mida sa müüd. Hoia need värskena. Käi valdkonna konverentsidel, sündmustel, diskussioonidel, kus saad kohtuda valdkonnakaaslastega, tutvuda uute suundadega ja jagada ka oma mõtteid.
 2. Vii ellu. Tee tööd. Kui sul veel kliente ei ole, leia muid võimalusi oskuste rakendamiseks. Olgu selleks heategevuslik projekt või teenus sõbrale. Reaalsed oskused annavad enesekindluse – sellest ainult rääkimine aga mitte. Jutt peab saama tegudes kinnituse.
  2. 1 Paku teenust reaalsetele klientidele. Kasvõi väikeseid pakette, samm sammult. Alustav ettevõtja vastutab tihtipeale nii administratsiooni, koristamise, suhtekorralduse, müügi ja töö enda tegemise eest, kõik ühes isikus. Nii võibki ühel hetkel avastada, et kõigele muule on jõud ära kulunud, välja arvatud müügi sulgemisele ja töö tegemisele. Seega keskendu prioriteete seades tegevustele, mis aitavad reaalse kliendiga otse suhelda, temalt “JAH” sõna saada ja talle töö tegemisele.
  2. 2 Kui kliente veel ei ole, püüa leida kas vabatahtlikke projekte, heategevuslikke töid. Kindlasti on sul hobisid, organisatsioone, mille liige oled ja kus saad oma oskustega kaasa lüüa. Vali projekt, mis sinule endale ka tähenduslik on. Nii saad võimalus oma oskusi kasutada, saada juurde kogemust, kontakte ja saad anda ühiskonnale oma panuse.
 3. Räägi sellest, mida sa teed. Mida klient saab sellest, miks sa seda teed, kuidas sa seda teed ja mis on UNIKAALSET sinu teenuse või toote juures. Võimalusi selleks on igapäevaselt. Inimeset, keda kohtad esmalt. Samuti võid mõelda, mida sinu sihtgrupp kuulab, loeb? Või on mõni konkreetselt sinu valdkonda käsitlev väljaanne, kus saad oma kogemusi jagada? Kui sa oled täitnud eelmised punktid, omad kogemust ja praktikat, siis on sul juhtumeid, millest rääkida. Sellised lood on huvitavad ka teistele.
  3.1 Räägi inimestele, kellega kohtud, mida sa teed. Loomulikult siis kui on sobiv. Enda tutvustamine, rääkimine tööst, mis sulle meeldib on täiesti tavaline vestlusteema. Kui sul on rääkida lugusid oma tegemistest ja milles sa hea oled annavad need teistele teada, millega nad sinu poole pöörduda võivad või saavad soovitada sind teistele. Räägi inimesega ja sa õpid palju ka enda kohta, selle kohta, mis küsimused tekivad ja võid saada häid soovitusi uuteks kontaktideks.
  3.2 Esine. Konverentsidel, pea loenguid, esine (üli)õpilastele, anna töötubasid, vii läbi seminare teiste sündmustel, kus on su potentsiaalsed kliendid (ettevõtluspäevad, tehnoloogia või ekspordi hommikukohvi sündmused). Uuri oma valdkonda ja kus miskit toimub ning kuhu võiksid pakkuda oma ekspertiisi. Taas on see hea võimalus oma teadmiste paberile panemiseks, nende tutvustamiseks. Hiljem saab slaide levitada ka veebis.
  3.3 Võta ühendust meediaväljaannetega, et kirjutada arvamuslugu või artikkel, anda intervjuusid raadiotele. Olgu selleks kohalik väljaanne, rahvusvaheline, eriala- või konkreetselt sinu sihtgrupile suunatud kanal. Ajakirjanikel on tihtipeale vaja uusi mõtteid, uusi kõneisikuid ja kui sul on midagi uut ja huvitavat öelda, siis anna endast teada.
 4. Käi kohtades, kus su kliendid on. Kas sa tead, kes su klient ikka on? Mida ta teeb, mis teda huvitab? Kui jah, siis mine otsi ta üles. Räägi temaga. Uuri, mis teda huvitab ja mida ta vajab ning anna teada, et sa oled olemas ja valmis pakkuma oma teenust.
 5. Tegele oma hobidega. Hobid ja vaba-aja tegevused viivad kokku sind sarnaselt mõtlevate inimestega, see annab sulle puhkust ja laiendab võrgustikku teisest valdkonnas tegutsevate inimestega. Kuna tegemist on sarnaste huvidega inimestega, siis see annab ka eelise ka teenuse pakkumiseks. Kui sind juba tuntakse, usaldatakse, siis on kergem usaldada sind kui teenusepakkujat. Oma lähivõrgustikus olevaid toetakse ka rohkem.
 6. Tee vigu ja õpi neist. Kui sa reaalses elus eksid, saad vähemalt teada, mis läks valesti ja kus pead oma oskusi lihvima. See on OK ja täiesti normaalne, küsimus on, kas sa õpid sellest? Eksimine ja vigade tegemine annab võimaluse teada saada, mida on vaja muuta, et teenus/toode/bränd oleks parem.
 7. Liitu erialaorganisatsiooni(de)ga. Sinu kolleegid saavad sulle head nõu anda, olla kontaktiks, saad jagada oma mõtteid ja õppida. Samuti võib ka erialaliit anda sulle endale legitiimsuse. Veel on heaks võimaluseks Kaubandus-Tööstuskojad, kas siis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda või konkreetse riigi oma, kelle vastu huvi tunned. Nemad korraldavad samuti sündmusi, omavad kontakte, kust võid saada soovitusi, partnereid, ideid koostöödeks.

Vähem juttu, rohkem tegusid

Hästi kerge on kulutada minuteid, tunde, kokkuvõttes päevi, nädalaid, kuid sellele, kuidas end esitleda ja mõelda, milliseid staatus uuendusi panna, milliseid säutse kirjutada. Kuigi need on tänapäeval olulised vahendid brändi levimisel, saab kõik ikkagi alguse sinust endast ja sellest, millise kvaliteediga oma teenust või teenust pakud. Kui sa ise oled oma eesmärgis kindel ja oskad seda, mida sa teed ja TEED seda, siis on aja ja sinu enda soovi küsimus, kui palju kliente sul on.

Jäta oma kommentaar