• et

CV koostamine on kõigile jõukohane nõiakunst

CV on tänasel päeval dokument, ilma milleta suure tõenäosusega tööturul siiski hakkama ei saa. Jah, see on vaid ”paber”, mis ei anna 100% selget pilti, milline inimene sa tegelikult oled. Samas on CV enamikel töökonkurssidel osalemise eelduseks. Kui tööd tahad, tuleb CV koostada. Ja kui juba koostama pead, tasub seda hästi teha. Vajadusel kaasata ka professionaal endast parima mulje jätva CV ja motivatsioonikirja koostamiseks.

Korraliku CV koostamine on süvenemist nõudev protsess. Enne, kui dokumendi valmis teed, tasub läbi mõtelda ning kirja panna oma oskused ja kogemused, ootused ja soovid karjääri osas, tugevad ja nõrgad küljed. Lühidalt – tuleb aru saada, kes sa oled ja mida sa tööalaselt tahad? Ilma selle teadmiseta ka CV-st head nahka ei tule.

 

Curriclum Vitae (CV) ehk elulookirjeldus on hariduskäigu, töökogemuse ja oskuste dokumentaalne loetelu.

 

7 CV surmapattu!

 • Ära valeta end paremaks!
 • Ära saada vigases keeles CVd!
 • Ära kandideeri 10 aastat noorema või ebasündsa fotoga!
 • Ära kasuta slängi, familiaarsusi, väldi maitsevääratusi ja „nalju“, jää asjalikuks!
 • Ära kujunda oma CVd üle!
 • Ära laida ja solva eelmisi tööandjaid (ka siis mitte, kui nad olid sinu arust ülekohtused)!
 • Ära varja töö saamise nimel olulisi asju oma elus – kui sul on lapsed, ütle seda uhkusega välja, kui oled moslem, siis oled sa seda ju ööpäev läbi jne!

Tee!

 • „Räägi tõtt ja sul ei ole vaja midagi meeles pidada!” Mark Twain
 • Mõtle – mis on sinu tugevused ja mida sa nendega peale tahad hakata?
 • Too esile oma tugevused olenemata CV formaadist!
 • Viita kindlasti enda kohta käivatele lisamaterjalidele ja tehtud töödele (kui neid on).
 • Anna oma CV enne saatmist usaldusväärsele, kuid piisavalt kriitilisele lähedasele inimesele kommenteerimiseks! Kaasa spetsialist CV-le tagasiside andmiseks.
 • Kui sa parajasti ei kandideeri, kasuta oma CVd “märkmikuna” läbitud koolituste, töökogemuste jms üles kirjutamiseks.
 • Guugelda ennast – näed ka seda pilti, mis värbajale avaneb!
 • Avalda CV LinkedIN`s, oma blogis/kodulehel ja mujal veebikeskkondades, kus seda oluliseks pead. Loe rohkem LinkedIn profiili kohta.

3 CV tüüpi

 1. Kronoloogiline CV on üles ehitatud sündmustele ajalises järjekorras. Teenistuskäik on toodud töötamise kuupäevade järgi alates praegusest/viimatisest töökohast.
  Kronoloogilise CV eelised:
  – Eestis levinumad;
  – lihtne, selge, ülevaatlik;
  – eelistatud valik värbamisvaldkonnas;
  – hea viis näidata edasiliikumist ja arengut valitud erialal;
  – toob esile pideva progressi ühes kindlas valdkonnas või erialal.
 2. Funktsionaalne CV lähtub sellest, missugused on olnud sinu kohustused, ülesanded, roll. See tüüp toob eeskätt välja võtmeoskused valdkondade lõikes.
  Funktsionaalse CV eelised:
  – toob välja sinu universaalsed oskused;
  – juhib tähelepanu kõrvale senisest kronoloogilisest teenistuskäigust ja rõhutab pigem sinu pädevusi.
 3. Kombineeritud CV kasutab nii kronoloogilise kui ka funktsionaalse CV elemente. Kronoloogiline CV annab täpse ajalise ülevaate teenistuskäigust, samal ajal kui funktsionaalne annab üksikasjaliku ülevaate võtmeoskustest. Kombineeritud CV kajastab oskusi ja teenistuskäiku, kuid mitte nii sügavuti kui kumbki formaat eraldi.
  Kombineeritud CV eelised:
  – võimalus esile tuua universaalseid oskusi ja teenistuskäiku
  – selgelt tuleb välja edenemine karjääriredelil
  – seda peetakse kõige sisukamaks CV formaadiks
  Millest CV peaks koosnema?

Olenemata tüübist peab CV koosnema kindlatest osadest.

 1. Isikuandmed
  Pane kirja peamised sinu isikut puudutavad andmed. Siin on muidugi valikute küsimus, kas märkida näiteks oma perekonnaseis ja laste arv või mitte. Seaduse järgi võid sellest mitte rääkida. Samas, mida avatud ja ausam oled, seda kõrgemalt tööandja sind hindab.
 2. Töökogemus
  Töökogemuste kirjeldamisel ära piirdu vaid ametikoha, töötamise aja ning tööandja nimega. Kirjelda, millised olid sinu tööülesanded ning ka peamised saavutused. Väga raske on tööandjal mõista, mida sa täpsemalt tegid, kui kirjutad töökuulutusse lihtsalt ”projektijuht”.
  Veel üks tähelepanek – kui oled töötanud vabatahtlikuna, pane ka need kogemused kirja. Väikese (või olematu) töökogemusega kandidaat peaks kindlasti lisama CV-sse oma läbitud praktikad.
 3. Hariduskäik
  Selgita CV-s, millised koolid ja millisel erialal oled lõpetanud. Võiksid lisada võimalusel ka oma bakalaureuse- või magistritöö teemad.
 4. Täiendõpe
  Koolitused, konverentsid, programmid, mida oled läbinud, et end erialaselt täiendada. Too välja koolituse toimumise aeg, läbiviijad ja sisu.
 5. Keelteoskus, arvutioskus
  Keelteoskuse hindamine on tegelikult üks keerulisemaid asju. Kui oled teinud ametlikke keeleteste (nt TOEFL), märgi CV-sse tulemused. Kui sa teste pole teinud, püüa oma oskusi realistlikult hinnata kolmes vaates – arusaamine, rääkimine ja kirjutamine.
  Keeleoskus on asi, mille osas kandidaadid ka bluffima kipuvad. Seda teha ei tasu, sest tihti tööandjad testivad keeleoskust tööintervjuul – näiteks esitavad vahepeal 1-2 küsimust vene keeles
 6. Isikuomadused
  Märgi CV-sse ka oma tugevamad (ja nõrgemad) isikuomadused. Nõrgemate külgede märkimine ei ole muuseas nõrkuse märk, vaid annab tööandjale pigem kindlust, et suudad ennast ka analüüsida, mitte vaid kiita. Loomulikult on siin tarvis mõõdukust. Kuidas oma eneseesitlust efektiivselt teha, seda õpetab persoonibrändiga tegelemine.
 7. Huvid, liikmelisus organisatsioonides
  Heaks tavaks on kirjutada CV-sse veidi ka sellest, mis on sinu huvialad ja hobid. Seda ei pea CV-sse lisama, kuid soovitame kindlasti sellest juttu teha. Tööandja ei võta endale tööle ”robotit”, kes 8-17ni vaid tööd teeks, vaid ikkagi kolleegi, inimese, kellega koos tuleb ühiste sihtide nimel tegutseda. Seetõttu on tööandjale oluline potentsiaalset kolleegi rohkem tundma õppida, et hinnata tema sobivust organisatsiooni.
  Kui kuulud ühendustesse-seltsidesse, on teretulnud ka selle info kirjapanek. Vastavalt Eesti tavadele ei pea panema CV-sse kirja parteilist kuuluvust, kui arvad, et see võib tekitada tööandjas eelarvamusi. Samas ei tohi tööandja valiku tegemisel kandidaate ka poliitiliste vaadete pärast diskrimineerida.
 8. Soovitajad
  Lisa CV-sse 2-3 soovitajat, kes võiksid anda sinu varasema töö ja tegevuse kohta adekvaatse hinnangu. Ära pane soovitajaks sõpru-sugulasi, kes sind kindlasti taevani kiidaksid. Kõige parem, kui saad soovitajaks lisada mõne varasema ülemuse või koostööpartneri, kes sinu võimekust, tööstiili ja oskusi on lähemalt näinud.
 9. Viited tehtud töödele, portfoolio
  Kui sinu poolt tehtud töödega on võimalik kuidagi tutvuda, on väga kasulik vastavad viited ka CV-sse lisada. Näiteks viited portfoliole, läbiviidud projektide-ürituste kodulehtedele, slaidiesitlustele, video- ja audiomaterjalidele.
Jäta oma kommentaar