• et

Lühike äriplaan loovettevõtjatele oma brändi selgeks esitlemiseks

Lühike äriplaan loovettevõtjatele, mikroettevõtjatele ja vabakutselistele

Oled loovettevõtja või eraettevõtja, tegutsedes oma missiooni nimel ja soovid pakkuda oma oskusi ja loomingut teistele? Oled alustanud oma äriga või tegutsed vabakutselisena ja soovid oma pakkumist ja väärtust võimalikele klientidele ja parteritele selgelt näidata? Ilmselt tead süvatsi oma toote ja teenuse eripära ja kasu kliendile ning mõistad oma firma ja töö protsesse. Kui aga tegutsed üksi ja ainuke kord kui oma äritegevusega seonduvat infot paberile pead panema on aastaaruanne maksuametile, siis ilmselt ei ole sa teinud äriplaani ega jälgi igapäevaselt, kas ja kuidas sinu strateegia viib sind sihile. Suudad küll tajuda, et kas see kuu oli edukas või pigem mitte, kuid närivad küsimused, et mis siis on tegelikult tulu toonud ja mis pigem kuluks olnud, on ikka.

Bränd aitab teistel mõista, kes sa oled, mille eest seisad ja mida sinult saab. Tundes ise oma brändi, saad lihtsalt seda ka esitleda nii, nagu ta on. – Liisi Toom, persoonibrändi kujundaja, Persoonibrändi Agentuur

Miks endale ja enda jaoks äritegevus paberile panna?

Üksi tegutsedes pead analüüsima, otsustama ja planeerima ainult ise ja iseenda jaoks. Paberile paneks, plaanide tegemine võib tunduda ajaraiskamine. Kuid minu kogemus näitab, et selge kaardistus, dokumentatsiooni loomine, eesmärkide üles kirjutamine koos oma brändi põhimõtetest kuni detailse ajakavani, on suurim kasu, mida just vabakutselised, loovettevõtjad ja eksperdid oma konsultatsioonifirmadega saavad. Alles siis tekib võimalus tegelikult näha, kus on kitsaskohad, saada enda jaoks selgust, millele keskenduda ning mõista, kust tuleb suurim võimalus kujundada oma ettevõtte tulemuslikkust nii soovitud tööde kui suuremate sissetulekute näol. (Soovid ka paremat fookust? Tule strateegia konsultatsioonile)

Alusta lühikese äriplaani koostamisega

Kui sinu ambitsioonid on pigem väiksed, soovid omakeskis tegutseda, siis ei olegi alati vaja suurt ja põhjalikku äriplaani teha, ega iga päev mõõta, kas ikka oled oma tunnid täis töötanud. Küll on vaja aga endal mõista, mis on sinu tegevuse siht, sinu sõnum, sinu väärtus. Endale välja kirjutades ja lahti mõtestades suudad sa paremini ka oma klientidele selgitada, teha tarku valikuid turunduses ja enesebrändingus ning valida hoolega partnereid ja järgmisi strateegilisi suundi.

Mis on see minimaalne mida äriplaani loomiseks vajad?

Järgnevalt soovingi sulle pakkuda üheksa küsimust, millele mõtiskledes ja vastused selgelt üles kirjutades oled sammukese lähemal selgusele ja nii ka selgemale enese ja oma toodete esitlemisele. See omakorda aitab leida õigeid kliente ja sul endal tagada stabiilne, arenev isiklik elustiil.

Küsimused: Lühike äriplaan loovettevõtjatele ja vabakutselistele

Üks täpsustus. Nimetus “äriplaan” on siinkohal ehk ekslik, kuid vastates kõigile küsimustele ja otsustades siis nende järgi tegutseda, saad luua endale sobiva strateegia ja plaani selle täitmiseks. Alustame.

1. Kes on su ideaalne klient? Mis on tema vajadused ja mured, mida sa oma teenuse ja tootega lahendad?
2. Sinu brändi kokkuvõte. Mis on sinu brändi visioon, missioon, millise emotsionaalse tunde peaksid kasutajad sinu brändi visuaale nähes, sinuga suheldes, sinu veebil olles saama? Milline on sinu väärtuspakkumine?
3. Sinu brändi koht turul. Kui suur on sinu turg, sinu toote/teenuse ja turu sobivus?
4. Konkurentsi analüüs. Kellega konkureerid, kes tegeleb sarnase mure lahendamisega/toote pakkumisega, kuidas eristud sina?
5. Äri eesmärgid (finantsilised). Millised kulud on sinu äri ülalpidamisega, klientide saamiseks, mida tähendab sinu jaoks ots-otsaga toimetulek ja mida finantsiline kasumlikkus? Millised finantseesmärgid on sul tulevaseks aastaks, viieks aastaks?
6. Tooted ja teenused. Millised on sinu praegused tooted ja teenused? Mida soovid hakata pakkuma, milliseid pakette ja lisateenuseid/tooteid saad erinevatele kliendisegmentidele pakkuda? Millised tooted/teenused on kõige kasumlikud ja milliseid soovid ise kõige rohkem pakkuda? Kas need kattuvad?
7. Hind ja hinna kujunemine. Milline hind väljendab sinu toote/teenuse tegelikku värtust? Milline hind aitab sul katta kulud, teha kasumit ning lubada sulle sobivat elustiili?
8. Turundusplaan. Mida teed, et kliendid sinust kuuleksid, sinult ostaksid nii lühikeses kui pikas perspektiivis? Kuidas lood usaldust erinevate osapoolte vahel ning muutud oma valdkonna kõneisikuks? Kui palju üldse on vaja turundus vs müüki vs suhtekorraldust vs persoonibrändi kujundada vaja? (NB! Vaata ka Agentuuri poolt loodud eneseturundusplaani malli, mida saad ise juba täitma hakata!)
9. Töö voog ja protsessi juhtimine. Kuidas tagad, et sinu töö on alati tehtud, kliendid õigeaegselt teenendatud, ise puhanud? Kuidas haldad oma alltöövõtjaid-töötajaid ja nende kvaliteeti ning ajaplaneerimist? Kas oled sisse arvestanud firma kasvu, laienemise, tootemahtude suurenemise või arvestad teatud mahu stabiilsena hoidmise? Kuidas on sinu töövoosse arvestatud isiklikud töö aja ja koha eelistused (asukohavabadus).

Teadlik planeerimine aitab era- ja loovettevõtjana edukas olla

Kui oled kõikidele neile küsimustele selgelt vastanud, on sul kerge analüüsida oma ettevõtte edukust, kasumlikkust ja tead ka kuhu suundud. Nii saad ausalt vastuse küsimusele: kas see, mida täna teed, toetab sind sinu visioonis ja eesmärgis või mitte. Vastates nendele küsimustele on sul kerge ka kaasata uusi töötajaid või partnereid ühiste väärtuste järgi ning mõista ka iseenda vajadusi: vajadust teatud hetkel rohkem tulu teenida, teisel hetkel plaanida turundusele rohkem aega ja kolmandal hetkel planeerida puhkust.

Sinu loovus ja looming on kõige kallim vara, lase see teenib sind!

Kunstnikel, spetsialistidel, olgu nad teadlased või juristid, muusikud või sportlased, on tihti raske vaadata oma oskust, oma väärtuspakkumist, olgu see toode või teenus pika perspektiiviga “äri” ettevõtmisena. Veel raskem on seda kirja panna, kui keegi justkui seda ei vaata – ei EAS, rahastaja, sponsor ega maksuamet. See on aga vajalik, et sa ise suudaksid hoida fookust, teha tarku otsuseid ning kujundada oma elustiiliettevõtlust millekski toimivaks, tõeliseks, naudingut pakkuvaks. Ning eelkõige teha seda, mida armastad: oma loomingut!
Kui seee lihtne äriplaan tehtud, saad keskenduda oma töö tegemisele teades, et ka strateegiline osa on läbi vaadatud, tugevused-nõrkused hinnatud.

Edukat analüüsi ja kui vaja kõrvaltvaataja pilku ja selgeid küsimusi ning soovitusi, võta ühendust ja paneme sinu ideed sinu brändingu strateegiasse.

Kasulik materjal brändi strateegia loomiseks:

persoonibrändi kujundamise ja eneseturunduse plaan.
Sina oled oma brändi juht.
Kuidas saada kliente?
Mis on persoonibränd?

Vaata ka: Persoonibrändi kujundamise teenused.