• et

4 viga, mida CV-d kirjutades tehakse

Miks mind tööintervjuule ei kutsuta?

Minuni pöörduvad spetsialistid, kel on väga head oskused, kuid nad ei ole vaatamata hoolega valitud tööpakkumistele siiski intervjuule saanud. Vaade nende CV-le, motivatsioonikirjale ja töökuulutustele koos vestlusega annab üsna ruttu aimu, miks see nii on olnud. Tihti peale ei ole olnud tegemist sellega, et inimene ei sobiks tööle, vaid paraku pigem seetõttu, et eneseesitlus on jäänud nõrgaks. Tihtipeale seetõttu, et analüüs ja läbimõtlemine on olnud nõrk.

Kui ma ise tööturule sisenesin ja oma karjääris arenesin, siis üks asi oli minu jaoks alati hästi loomulik ja lihtne – see oli õige ja mind huvitava töö valimine ning kandideerimisel oskus näidata nii oma huvi kui sobivust konkreetsele töökohale. See ei olnud lihtne ja kiire tegemine vaid põhjalik, läbimõeldud ja motiveeritud kandideerimine. Tulemused olid kohe märgata.

Viimaste aastate jooksul olen abiks olnud paljude CV-de tagasiside andmisele, konkreetsete CV-de kujundamisele lähtuvalt tööpakkumisest ning andnud nõu, kuidas tööandjat üldse valida oma huvide ja oskuste järgi, siis on silma jäänud ühed ja samad põhilised komistuskivid. Muideks, tegemist on olnud enamasti kõrgelt hinnatud spetsialistidega, oma valdkonnas aastaid töötanud inimestega ja juhtidega – ehk siis küsimus ei ole nende oskustes oma valdkonnas. Toon välja neli põhipunkti CV kirjutamises, millest kõige olulisemad ja keerukamad on just kaks viimast.

CV kirjutamise komistuskivid

1. Grammatika ja näpuvead – ma tean, et peale teist-kolmandat-kümnendat korda oma CV-d vaadates enam omi näpuvigu ei näe. Samuti ei pruugi grammatika sinu tugevaim külg olla. Aga kui sul on lauses “Olen detailidesse süüviv ja süsteemne” viga, siis ma ei usu, et sa väga süüvid detailidesse. Lase alati kõrvalisel isikul CV üle vaadata või jäta endale piisavalt aega, et värske pilguga CV üle vaadata. Eriti, kui sinu ametikoht on täpsust, palju kirjutamist ja korrektsust nõudev.

2. Liigendamine ja loetavus – mõtle lugejale, ta peab ilmselt väga paljusid CV-sid lugema. Sul on ca 11 sekundit aega, kui värbaja oma pilgu CV-st üle laseb, otsides olulisi märksõnu: kas sinu CV liigendus aitab kaasa võimalikult kiirelt olulise välja lugemisel? Lisaks puhtalt tehnilisele liigendamisele tähendab see ka sisulist läbimõtlemist. Kas olulisem on haridus või viimane töökoht? Kummas on just sinul olulised oskused või kogemused, mis peaks vaataja pilku haarama? Tee CV vaataja elu lihtsamaks.

3. Läbimõtlemata sisu. See on väga huvitav fenomen, et eriti head spetsialistid ei oska valida ja lahti kirjutada väga olulisi oskusi ja teadmisi ning kogemusi, mis tooks välja nende sobivuse ametikohale. Esiteks tuleb see tööpakkumise poolikult läbilugemisest – mida tööandja tahab? Teisalt tuleb see liigsest tagasihoidlikkusest, ah mis ma ikka kirjutan. Kolmandaks tuleb see eeldusest, et küll nad teavad, mis ma selle all mõtlen. Ei tea ikka küll. Loe tööpakkumist korralikult, uuri ettevõtte kodulehte või kui teed üldist, avalikku CV-d, siis mõtle nii oma shtgrupile – mida ta otsib, kui sellele, milliseid oma oskusi sa soovid välja pakkuda. Kirjuta oma kogemused faktiliselt lahti (kui sa oled midagi teinud, siis see ei ole kiitlemine!). Kui sa tõesti oled valdkonna ekspert, siis sa peaksid suutma ka valida neid oskusi, mida näidata ja mis on konkreetsele ettevõttele ja ametikohale olulised. Kui sa seda ei tee, siis jääb mulje, et sa ei pruugi teada, mida sinu töö tähendab. See on oskamatus näha oma töös rohkem kui ametikirjeldus ja leida häid näiteid, faktilist materjali just tööpakkumisest lähtuvalt. Seda on kõige kurvem näha, et head eksperdid, kellel on suur kogemus, jätavad selle kõik enda teada. Peale väikest vestlust on juba selge, et CVs lihtsalt “”2012 – Ettevõtte BCS, projektijuht. Punkt – peidab endas tegelikult väga palju huvitavat ja antud tööpakkumises olulist nüanssi. Vahepeal puudub CV-s üldse info teadmiste, oskuste ja kogemuste kohta, mis tegelikult inimesel olemas on ja mis kas tõestab sobivust või lisab väärtust läbi unikaalse kombinatsiooni. Siin aitab, kui hakkad koostama oma detailset CV-d ja portfooliot.

4. Motivatsioonikirja ja CV teksti tonaalsuse vastuolu. Mida ma siin mõtlen? Nimelt, kui valitud amet on selline, kus sa peaks olema aktiivne ja kiire tegutseja, avatud suhtleja, siis vaata, kas sinu kõneviis motivatsioonikirjas väljendab seda? Kui sinu tööülesanneteks on loov mõtlemine, kuidas see väljendub sinu CV-s? Kui kirjutad, et oled konkreetne, aga sinu laused on pikad, räägivad maast ja ilmast, siis ma ei usu, et sa väga konkreetne oled (umbes nagu ülalmainitud grammatikaviga täpsuse juures). Inimesed tunnevad ära, kui midagi on valesti ja sa püüad olla keegi teine. Värbajad ja juhid, kellel on suurem kogemus CV-de ja motivatsioonikirjade lugemisel tunnevad selle eriti kiiresti ära. Kuidas seda muuta? Esmalt vali ettevõte, kelle kultuur ja stiil on juba sinu omaga sarane – siis tulebki kõik loomulikult. Samuti ka ametikohaga. See konflikt on enamasti seotud vale töökoha valikuga, mis tekitab tunde, et sa pead justkui näitama, et oled keegi, kes sa ei ole. See on üks keerukamatest puudujääkidest, mida näen. Õnneks on see ka üks olulisemaid asju, kus mina saan aidata.

Ole julge – väljenda CV-s isikupära

Need neli viga kehtivad elementaarse CV kirjutamise kohta. Võiksin lisada, et puudub ka julgus teha CV omapäraseks, lisada graafilisi elemente, teha näiteks video eneseesitlus või portfoolio. Selline eristumine ei ole ilmtingimata vajalik,eeldades et kõik muu on paigas, kuid kindlasti tõstab selline uudsem lähenemine, suurema vaeva nägemine mõned kulmud ja saate kasvõi 5 minutit rohkem tähelepanu. Unikaalmsemad ja tähelepanu äratavad CV-d ja eneseesitlused on abiks kindlasti siis, kui saadate selle ettevõttesse, kus hetkel ei otsita teie kogemustepagasiga inimest. See aitab teid meeldejäävaks teha, anda mõtlemisainet, et äkki tõesti meil oleks sellist inimest oma meeskonda vaja. Mul on endal väga head kogemused olnud just selliste kandideerimistega, sh video eneseesitluste tegemisega. Küsi lisa!

Minu töö juhtide, spetsialistide ja nende tööle kandideerimisega ning klientide otsimisega näitab, et peale professionaalset tagasisidet oma CV-le saavad kandideerijad intervjuule ning nende enda oskus valida ja koostada selliseid eneseesitlusdmaterjale teadlikult, on oluliselt parem ning nad on ka enesekindlamad. Iseendale ei tohi takistusi ju seada!

Kui sul on kogemusi CV ja motivatsioonikirjade kirjutamisega ja kandideerimisega, mida soovid jagada, anna märku!