• et
 • en

10 militaarse strateegia reeglit, mida kasutada oma ettevõttes

“Elu ei ole probleem, mida peab lahendama, ega mäng, mida peab võitma.”

– Tim Ferris

Ma ei pea ei karjääri planeerimist, organisatsiooni strateegia loomist ega muud eesmärkidega tegutsemist kui olukorda, kus võit on olulisem kui tegevus ja selle väärtused ise. Võit võidu pärast, nagu ka ettevõtte loomine, mille eesmärk on ainult kiire raha tekitamine, ei ole selle postituse sõnum. Otse vastupidi. Hea strateegiaga võidavad kõik. Eesmärgile ja tulemustele suunatud teooriad ja taktikad on tulnud enamasti kas sõja- või spordivaldkonnast. Seal on tulemus kiirelt nähtav ja vägagi eesmärgipärane. Pole ka ime, et Sun Tsu “Art of War” on siiamaani raamatuks, mida soovitatakse kõikidel ettevõtte juhtidel läbi lugeda. Carl von Clausewitz, Preisimaa väejuht ja olulise “Principles of War” raamatu autor on välja toonud järgmised strateegia põhimõtted. Panen ka oma kommentaarid põhimõtete juurde.

10 militaarse strateegia reeglit

 1. Formuleeri eesmärk ja keskendu sellele.
  See põhimõte käib kõigele – kui sa ei tea, kuhu sa suundud, on raske ka ise mõista ja väärtustada saavutatud.
 2. Säilita võitlusvaim.
  Tihtipeale oma tööhoos unustame, miks me tööd teeme, mille nimel. Võitlusvaimu hoidmine on oluline, et rasketel hetkedel alla ei anna.
 3. Tegutse ründavalt.
  Võta ohjad enda kätte ja tegutse otsustuskindlalt. Klienti või võimalikku tööandjat otseselt rünnata pole mõtet, kuid esimese sammu enda ja/või oma toote-teenuse tutvustamiseks võid ikka teha.
 4. Püüdle ootamatusele, üllata.
  Seda võib võtta kui oskusena leida ja tuua välja unikaalset oma ettevõttes, tootes ja oskustest, aga ka viisis, kuidas sa oma sihtrühmale lähened. Eristumine ja meeldejäävus.
 5. Tegutse fokuseeritult.
  Tänane maailm teeb lihtsaks multi-taskingu, mitmete tööde tegemise (palgatöö, lisatööd selle kõrval, osalemine vabatahtlikes ühendustes ka veel juurde). Siiski, kui oled alustamas või püüad oma ettevõtmist arendada, luua midagi uut, siis keskendumine ühele asjale võimaldub maksimaalselt selle ettevõtmise toimimisele jõudu anda.
 6. Ole kindel, et sinu rahvas on kaitstud.
  Püüa mitte oma tegevusega kahjustada lähiringkonda, oma meeskonda, sh iseennast.
 7. Kasuta oma sõjajõude säästlikult.
  Mõtle läbi, kas ja mida sul on vaja, ära kuluta seda, mida sul pole, kui see vähegi võimalik on. Ole säästlik nii enda, oma kolleegide, meeskonnaliikmetega, et võitlusvaim püsiks ja et ressursid ei lõppeks enne, kui saavutad eesmärgi.
 8. Taotle head koordineeritust.
  Planeeritumalt, koordineeritumalt tegutsemine hoiab ressursse (aega, jõudu) kokku ning võimaldab kogu meeskonnal astuda nö ühte sammu. Teades sihti, tegutsedes koordineeritult hoiad sihti silme ees ja saad kergelt analüüsida, kui on vaja teha muutusi strateegias.
 9. Adapteeru, ole paindlik.
  Plaan ei ole pühakiri, mida ei tohi muuta. Alati tuleb ilmsiks miskit, mis nõuab ümberplaneerimist. Kirjuta see valmisolek oma strateegiasse sisse, vaata situatsioone avatud meelega – need võivad olla võimalused, mida ei osanud näha.
 10. Püüdle lihtsuse poole. Siia ei saagi midagi juurde lisada. Lihtsaid plaane on lihtsam järgida, mõista ja ellu viia.

Edukat tegutsemist eesmärkide saavutamisel!

Jäta oma kommentaar