• et

Talentest: Talendipank juhtidele ja spetsialistidele, kes soovivad olla võimalustele avatud

Kui enamus tööturul tegutsevatest inimestest tunnevad CV andmebaase ja tööportaale nagu CV Keskus ja CV online, siis talendipangad on jäänud pigem tahaplaanile. Seda ka kindlal põhjusel – talendipanka oodatakse pigem juhitasandil tegutsejaid, tippspetsialiste. Eestis on juba päris arvestatav arv talendipankasid, palju antud tasemel juhte ja spetsialiste leiavad tööd ka läbi headhuntingu. Persoonibränd on sellisel juhul eriti oluline, sest nii, olles oma professionaalse tegevusega silma jäänud, ei pea sa tegelikult ühegi talendipangaga liituma, pigem teatakse sind oma valdkonnas ja saad nii pakkumisi otse, vaatamata sellele, kas oled kuskil tööl, oma ettevõtet juhtimas või karjääripuhkusel. Siiski, et oma võimalusi suurendada ja anda võimalus õigel tööandjal enda juurde jõudmiseks, võib talendipanka oma CV ja info lisamine olla suurepärane mõte. Seekordses Eesti turul tegutsevate portaalide ja tööle kandideerimise võimaluste postituses tutvustabki Talentest.ee portaali kaasasutaja Karin Kustavus portaali sisu, eesmärke ja seda, mis kas sul sellest olla võiks.

Kui sul on oma lugusid kandideerimisest, värvatuks saamisest, tööotsingutest ja nende leidmisest ning vahenditest, mida sa oled selleks kasutanud, siis jaga neid, kirjutades liisi@persoonibrand.ee.

Ja nüüd Talentest võimalusi uudistama!

Talendipank kogenud spetsialistidele ja juhtidele

1. Talentest – Millega on tegu ja kellele see on mõeldud?

Talentesti talendipangas saavad eesti spetsialistid ja juhid konfidentsiaalselt parematele tööpakkumistele avatud olla. Meiega liitunud talendid otsustavad ise, millistele tööandjatele ja tööpakkumistele soovivad oma isiku avalikustada. Kusjuures talentidele saadetakse üksnes need tööpakkumised, mis on personaalselt neile Talentesti värbaja poolt välja filtreeritud. Seega ei pea nad kulutama aega töö otsimisele ja asjatule kandideerimisele. Mõistame, kui väärtuslik meiega liitunud talentidele aeg on ja oskame seda väärtustada.

Tööandja seevastu pääseb lihtsalt ja mugavalt passiivsete kandidaatideni, saades täiesti uue valiku talente, keda teistest tööportaalidest on keeruline leida. Lisaks algoritmidele tagab usaldusväärsuse ja kvaliteedi inimfaktor ehk meie värbaja, kes analüüsib kõik sobivad profiilid läbi ja teostab ulatusliku otsingu Talentesti talendipangaga liitunud isikute seas.

2. Miks on anonüümselt kandideerimine üldse vajalik? Millal peaks seda varianti eelistama/kaaluma?

Palju on neid spetsialiste ja juhte, kes on küll uutele pakkumistele avatud, kuid ei soovi, et praegune tööandja seda teaks. On juhtumeid, kus töötaja ei julge oma LinkedIni profiili uuendada, kartuses jääda tööturul ringivaatamisega praegusele tööandjale silma (kusjuures uutele pakkumistele on avatud 80-90% eesti töötajatest). Soovitakse hoida head positsiooni oma praeguse tööandja juures, et ettevõttesiseseid arenguvõimalusi maksimaalselt kasutada.

Teine oluline aspekt selles sihtgrupis on aja väärtustamine, mida varasemalt juba puudutasime. Tõelisel talendil (kogemusega spetsialistil ja juhil) ei ole tihti aega ega energiat tööotsingutega tegeleda, aga parematele pakkumistele ollakse siiski valmis reageerima. Kõik on talendi jaoks äärmiselt lihtsaks tehtud, ühe klikiga saab ta tööpakkumise saabumisel märkida, kas on huvitatud edasi suhtlemast või soovib jääda tööpakkumise sisestanud ettevõttele varjatuks.

3. Mis kasu inimene saab Talentesti andmebaasis olemisest?

Inimene saab võimaluse leida oma unistuste töö viie minutiga, see on ligikaudne aeg, mis kulub profiili loomiseks. Personaliseeritud pakkumised, mis saadetakse väljavalitud talendile, tekitavad temas tihti uusi mõtteid oma karjääri edendamiseks. Meie värbaja, kes on tegelenud pikka aega ka karjäärinõustamisega, vaatab tööpakkumisi ja talente kõrvaltvaataja pilguga ning oskab teineteist otsivad osapooled omavahel kokku viia. Ühtlasi saab talent teada, kui nõutud ta tööturul on.

Lisaks tuleb rääkida julgusest kandideerida väljakutsuvatele positsioonidele, kus teatud osa inimesi kardab, et pole piisavalt pädevad või head, kui ei täida ühte töökuulutusel märgitud tingimust. Seega annab Talentest tõuke enesekindlusele ja võib talendi jaoks tuua esile uued horisondid.

4. Mida peab teadma enne, kui end tööle pakkuja hakkab Talentesti kasutama?

Talent peaks olema valmis, et tema karjäär võib teha hüppe ja talle võib tulla pakkumine, millest ta ei suuda keelduda. Kohustusi talendi jaoks ei ole, igal ajal saab ta oma konto deaktiveerida või kustutada. Lisaks küsitakse liitudes, kui avatud inimene uutele pakkumistele on, et tööandja teaks, kui valmis inimene töökohta vahetama on.

Ettevalmistusi tegema ei pea, tuleb lihtsalt leida mõni minut, minna lehele talentest.ee ja oma andmed kirja panna. Kindlasti on soovitav täita nii palju infot kui võimalik. Talentestis saab liitunu alati ka kontrollida, kuidas tema avatud ehk avalik profiil tööandjale paistab ja milline näeb välja anonüümne profiil. Vastavalt oma avatustele saab inimene varjata nt oma haridusasutust või töökohta. Esialgu võib tunduda süsteem keeruline, aga samm sammult on kõik liitumise protsessis lahti selgitatud ja alati on võimalik oma andmeid kontrollida ja muuta.

5. Kas Talentesti silmas pidades on mingeid erilisi eneseesitlusnippe?

Väga head tagasisidet on tööandjatelt saanud talentide profiilis kirjeldus, kus inimesed avaldavad, mida nad järgmiselt töökohalt ootaksid või missuguses suunas soovitakse edasi liikuda. Kui inimene on teinud näiteks pingutusi, et liikuda edasi juhi positsioonile ja end sellel alal iseseisvalt täiendanud, siis sellised mõtted võiks kindlasti kirja panna. Lisaks soovitame töökogemuse juures kirjeldada, mis olid töötaja täpsemad ülesanded, sest tänapäeval on tihti samade ametinimetuste taga väga erinevad tööülesanded. Välja võiks tuua ka meeskonna suuruse, mis annab värbajatele aimduse ülesannete ulatusest.

Nii profiili täitmisel kui intervjuudel võiks olla enesekindel ja jääda iseendaks. Me ise kasutaksime intervjuu asemel väljendit kohtumine või vestlus, mis annab rohkem edasi vestluse kahepoolset olemust. Kindlasti võiks kohtumise eel tehtud olla kodutöö nii tööandja kui tööpakkumise osas. See kaitseb talenti ennast vale valiku tegemise eest ja täidab eeltingimuse meeldivaks vestluseks. Ettevalmistatus näitab tööandjale, et talendil on tõesti huvi pakutava positsiooni vastu. Ettevalmistuse osana tuleks läbi mõelda ka töötingimused ja palgasoov.

6. Huvitavaid lugusid ja näiteid teie kaudu kandideerimistest?

Absoluutselt iga talendi ja tööandja kokkuviimine on põnev ja inspireeriv. Inimene ise tihti ei tunnegi, et ta vastab oodatud töökohale, aga kui anname talle kindluse, et ta on väljavalitud, siis annab see tõuke ka edaspidi enesekindlamalt ja laiemalt tööturul ringi vaadata. Talentestist alguse saanud valikud ja kandideerimised võivad kujundada inimeste karjääri ja arengut väga olulisel viisil. Kandideerimine on niivõrd huvitav ja suurtele tulemustele orienteeritud protsess, kus igast pakkumisest ja kogemusest on võimalik õppida vajalikke kogemusi.

7. Mis on kõige suurem NO-NO end esitledes?

Tööandjaga kohtumise osas huvi puudumine on kõige suurem NO-NO. Kui huvi ei ole, siis ei ole võimalik ühist keelt leida ja ei tasu teineteise aega raisata.
Talendipangas oma info esitlemisel sellist ühtset joont, mida me kindlasti ei soovita, on keeruline leida. Iga profiil on omamoodi erinev ja talendi enda nägu. Küll aga soovitame kontrollida üle kirjavead, mis ei mõju positiivselt ei meie profiilis ega traditsioonilises CV-s ja motivatsioonikirjas.

8. Kas persoonibränding on oluline kandideerimisel edu saavutamiseks?

Persoonibränding mõjutab tänapäeval spetsialistide ja juhtide kandideerimisel kõiki kandidaate. Kas see on teadlik või mitteteadlik ja kas seda nimetada persoonibrändinguks, üldmuljeks, iseloomuks või millekski muuks, see on juba iseasi. Parem on olla teadlik, millise mulje sa teistele jätad ja vajadusel selle kallal veidi tööd teha, kui see on eesmärk. Enda esitlust ei tohiks muidugi vastavalt tööpakkumisele kogu aeg uueks kujundada, see peaks ikkagi lähtuma inimesest endast mitte välistest teguritest või sellest, kellele parasjagu meeldida soovitakse. Persoonibränd on meie nägemuses pikaajaline kuvand, mis tõstab esile inimese tugevamad küljed. Usume, et tugev persoonibränd lubab inimesel küsida ka suuremat palganumbrit.

9.Töö on meie elus olulisel kohal – miks mitte teha seda kirega!

Talentesti eesmärk on luua kirglikke töösuhteid, mis paneksid talentide silmad särama ja tagaksid tööandjale seatud eesmärkide saavutamise. Kunagi ei saa liiga palju rõhutada töö olulisust meie elus. Hea ja vääriline töökoht on määrava tähtsusega inimese üldiseks rahuloluks. Ootustele vastav töökoht on kõikidele erineva tähendusega, meie eesmärk on viia kokku võimalikult palju õigeid inimesi ja aidata kaasa inspireerivate töösuhete tekkimisele.

Uuri Talentesti kohta nende blogis, jälgi neid Facebookis ja LinkedInis.

Tänapäeval on tööle kandideerimine dialoog

Mulle väga meeldis, kuidas Talentest.ee kaasasutaja Karin Kustavus tõi välja, et kasutavad töö intervjuu asemel väljendit “kohtumine” või “vestlus”, sest see väljendab vestluse kahepoolset olemust. Seda oleme ka persoonibrändi kujundamise oskusi jagades julgustanud kõigil teha – vaadata oma karjääri ja kandideerimisi kui kahele osapoolele kasulikku, vastastikku vajalikku tegevust. Sul on soov teha midagi, mis rakendaks sinu potensiaali, midagi, mis sulle meeldib ja mida oskad hästi ning mis võimaldab arenedea ning tööandjal, kliendil on vaja kedagi, kes kirglikult ja oskuslikuks aitaks tema eesmärke täide viia ja panustaks sisukalt ja tulemuslikult oma tööülesannetesse. Seda saab aga teha vaid siis, kui mõlemad pooled on ausad, avatud ja valmis pingutama, et leida õiget sobivust. On hea meel näha, et talentest.ee oma tegevusega seda tegelikult ju loomupärast töö-konteksti toetab ja julgustab. Loodan, et juba teed või leiad peagi selle põneva tööalase tegevuse ja töösuhte, mis sind kütkestab!

 

Sind võivad huvitada järgmised postitused:

Karjääriplaneerimine, kui oled tipus, mis räägib sellest, kuidas õige aeg on planeerida oma karjääri just siis, kui oled tegemas seda, mis sulle meeldib ja seal, kus seda on hea teha, persoonibrändi ja eneseturunduse plaani koostamine, mis annab juhised oma isikliku, tervikliku persoonibrändi ja eneseturundusplaani koostamiseks, millega saad kujundada omale meelepärast (töö)elu.
Vaata ka “tutvu Eesti tööturul tegutsevate portaalidega” sarjast ilmunud postitsutega:
Videolind ja video eneseesitlused.
GoWorkABit tööampsud.
Kes on youtuber?
Kas ja miks luua LinkedIn profiil?