• et

Psühholoogiliste oskuste treening ja nõustamine

Psühholoogiliste oskuste treening ja nõustamine

Kui me lõpetame ise endale takistuseks olemise, suudame elada rahuldustpakkuvamat, tasakaalus elu, avastame endas tõelise talendi ja oleme valmis tõeliselt pingutama oma eesmärkide nimel. – Liisi Toom, nõustaja

Milles toetab psühholoogilise oskuste treener?

Kiirenenud elurütm, ühiskonna ja enda poolt suurenenud ootused, konkurentsitunne ja pidev surve olla keegi võivad viia sind segadusse, tundeni, et sa pole piisav, enesetakistuseni, kus isegi kättesaadavad eesmärgid muutuvad teostamatuteks. On aeg kontroll enda kätte võtta, kuid teha seda targalt ja hooliva toe abil. Vaimse tervise ja psühholoogilise treeningu nõustaja aitab läbi kohtumiste ja vestluste sul:

 • oma probleemi paremini mõista – mis on tegelikult takistuseks?
 • jõuda selgusele iseendas ja oma võimetes,
 • seada realistlike, soovitud ja endale väärtuslikke eesmärke,
 • luua kava enda mõtlemise ja sellest tulenevalt käitumise korrigeerimiseks, mis toetaks probleemilahendust ja oma potentsiaali tegelikku avastamist ja rakendamist,
 • arendada suhtlemisoskust ja kohanemisvõimet,
 • suurendada eneseusaldust, enesetõhusust ja korrigeerida enesehinnangut,
 • tõsta stressitaluvust ning toetada eluga toimetulekut,
 • muuta enda sisekõnet,
 • juurutada soovitud uued harjumused,
 • mõista, miks sinu sooritus on langenud,
 • avastada peidetud emotsioone,
 • viia igapäevasesse ellu sisse ennast-jaatavad ning toimetulekut ja sooritust suurendavad psüühikatreeningu harjutused.

 

Nõustaja eesmärk on pakkuda tuge täiskasvanutele ja eriti neile, kelle töö ja tegevus eeldab pidevat avalikkusega kokkupuudet, kelle töö on pingeline, keeruline ja vastutusrikas ningtippsooritusega seotud. Koostöös leiame elus ettetulevatele olukordadele alternatiivsed lahendused ja saad teha targad valikud ning otsused.

Näiteid, mille puhul konsultatsioonile tulla

:

 • pinged tööelus, toimetulek töökoormusega, suhted juhi, kolleegide, alluvatega.
 • esinemisega seotud takistused, hirmud, julgus. Esinemine võib olla nii koolitamine, aga ka muusikas, spordis, jm aladel ettetulev sooritustegevus.
 • madal enesekindlus, mis takistab tegelikke soove ja unistusi täitmast.
 • enesetakistusega seotud küsimused.
 • uue elustiili rakendamine – trennis käima hakkamine, tööde aja planeerimine (et ei jätaks viimasele hetkele), toitumine, maratonideks-võistlusteks ettevalmistus.
 • sportlikud või muud sooritused ei tõuse, tuntakse taksitusi.
 • uuele ametikohale kandideerimine ja karjääris edasiliikumine.

Küsimused/mured, mida kõige küsitakse vaimse tervise ja psühholoogilise nõustamise käigus:

  1. Soovin hakata trennis käima, kuid mul ei ole töö kõrvalt aega.
  2. Ma olen oma alal tegija, kuid tunnen, et pole siiski veel maksimumi andnud.
  3. Ma ei suuda negatiivseid mõtteid katkestada.
  4. Ma tahan töökohta vahetada, kuid ma ei julge, äkki ma pole piisavalt hea.
  5. Ma pole oma eluga rahul.
  6. Mul tekib pidevalt teistega konfliktisituatsioone, kuigi ma ei taha üldse teistele paha.
  7. Tunnen, et olen vastu seina ja enam ei arene.
  8. Ma ei suuda endale antud lubadusi pidada.
  9. Tunnen, et olen tööl närviline, tige ja väsinud.
  10. Soovin elust midagi rohkemat, teha asju ENDA jaoks.

 

Kui midagi neist kõnetas sind, siis küsi lisa liisi@persoonibrand.ee.

Sind võivad huvitada järgmised lood persoonibrändi blogis:

Foto: Luke Stackpoole