• et
 • en

Turundus- ja kommunikatsioon

Turundus- ja kommunikatsioon

Tulemuste saavutamiseks tuleb teada, kuhu suundutakse. Olgu see oma karjääri planeerimiseks, eksperdina enda teenuste turundamiseks, organisatsiooni mainekujunduse parendamiseks või konkretse sündmuse korraldamiseks, sisuturunduse planeerimiseks, toote turule toomiseks. Anname tagasisidet olemasolevale kommunikatsiooniplaanile, juhendame selle koostamist, aitame luua võimalustega sobiva turundusplaani. Lisaks vajadusel koolitame kommunikatsioonistrateegia koostamises meeskonda või juhtkonda, kirjutame selle valmis ja aitame selle elluviimisega.

Kommunikatsioon ja turundus

 Kommunikatsioonijuhtimine ja turundus on võtmetegevused nii ettevõtjale, kes alles asutab oma firmat kui suurtele ja pika ajalooga brändidele, avalikus ja kolmandas sektoris tegutsevatele organisatsioonidele ning ka nö “solopreneuridele”, ekspertidele ja vabakutselistele, kes soovivad jõuda oma sõnumiga õigete klientideni. Kui sul ei õnnestu efektiivselt kommunikeeruda, siis oled raisanud raha ja aega ning tulemusi pole näha.

Iga ettevõte vajab kommunikatsiooni- ja turundusspetsialisti abi

Kuid mitte iga ettevõte ei pea täiskohaga spetsialisti palkama. Piisab ka mõnest nõustamisest, turundusplaani ühisest koostamisest või koolitusest võmeisikutele. Siin soovimegi olla sinu kõrval, anda oma ekspertteadmisi ja teostada erinevaid kommunikatsiooni ja turundusega seotud strateegiaid, mis aitavad sul kiiremini, selgemini ja oskuslikumalt edasi minna. Mida me teeme?

 • Organiseerime, viime ellu ja analüüsime rahulolu-uuringuid liikmeskonna, töötajaskonna, klientide ja sinu brändi järgijate seas.
 • Analüüsime olemasolevat organisatsiooni kommunikatsiooni ja turundust ning anname otsekohest ja praktilist tagasisidet, kuidas strateegiat efektiivistada või luua.
 • Juhendame meeskonna juhte, tegevjuhte ja teisi olulisi isikuid kommunikatsiooni ja turunduse elluviimisel.
 • Kirjutame kommunikatsioonistrateegia ja viime ellu erinevates valdkondades:
  • värbamiseks
  • meediasuhete loomiseks ja hoidmiseks
  • sotsiaalmeediakanalite loomine ja haldamine
  • sündmuse turundamiseks
  • sisuturunduse planeerimine ja haldamine
  • isikliku mainekujunduse planeerimiseks (kunstnikud, eksperdid, koolitajad)
  • toote, teenuse või organisatsiooni lanseerimisega seotud plaanide kommunikeeiumine
 • Strateegiiste turundusmaterjalide, meenete ja infokandjate planeerimine, kujundamine ja tellimine.
 • Meediamonitooring ja selles nõustamine.
 • Sisekommunikatsiooni planeerimine.
 • Kampaaniad.
 • Kommunikatsioonijuhtimise ja turundusalased koolitused meeskonnale. Individuaalsed nõustamised.

Mis on sinu ettevõttes nõrgeim koht antud hetkel? Mis pidurdab sinu brändisõnumi selget saatmist? Vajad enda mõtetele peegeldust või juhendamist? Hea meelega aitame suuremates ja väiksemates projektides oma kogemuste ja teadmistega.

Mõned meie tehtud tööd ja kliendid:

 • Kommunikatsiooni ja turunduse hetkeolukorra kaardistamine, turundusplaani koostamine ja elluviimine, sh meediasuhted, koostööd, sotsiaalmeedia, visuaalne disain, reklaamid ja sisuturundus. Juhi nõustamine ja koolitamine iseseisvalt tegutsevaks turunduse elluviijaks ettevõttes. Klient: Scheeli Restoran, Tallinna vanalinnas (2015-2016).
 • Kommunikatsioonistrateegia hetkesituatsiooni kaardistamine ja juhtmeeskonna individuaalne nõustamine 20 aastase tegevusajalooga maaklerifirmas Raid ja Ko (2015).
 • Liikmeskonna rahulolu-uuring ja tagasiside organisatsiooni tegevusele, Norra-Eesti Kaubanduskoda (2012 ja 2015)
 • Kommunikatsioonistrateegia loomine ja elluviimine, sh sisuturundus, sotsiaalmeedia, meediasuhtluse kasutamine, sündmusturundustegevused, MTÜ Eesti Karjäärinõustajate Ühing, “Terve karjäär” teemanädal (2014, 2015)
 • Sündmuse strateegia loomine, turundustegevuste planeerimine ja indviduaalne nõustamine, SA Kutsekoda / Europassi Keskus, seminar karjäärispetsialistidele.
 • Värbamistegevuste ja sisekommunikatsiooni toimimise analüüs ja tagasiside, individuaalne nõustamine, finantssektoris.
 • Kommunikatsioonijuhtimise strateegia loomise koolitus, SA Innove, MTÜ Õpetajate Koostöökoda.
 • In-house tegevus ZeroTurnaroundis ja Eesti Rahva Muuseumis, jt.