• et
 • en

Karjäärinõustamine, kandideerimine, CV ja motivatsioonikirja kirjutamine

Karjäärinõustamine, kandideerimine, CV ja motivatsioonikirja kirjutamine

Mis on sinu hetkeolukord, millised on sinu oskused, kuidas leida sobivat tööd? Kuidas planeerida oma karjääri järgmisi samme? Need on vaid mõned küsimused, millele karjäärinõustamisel vastused leiad.

Karjäärinõustamine on abiks karjääri kujundamisega seotud otsuste langetamisel nii neile, kes sisenevad tööturule esmakordselt, neile, kes on pikemat aega tööturul olnud, kui kõigile teistele, kes soovib arutada nii õppimise kui ka töökoha ja kutsevalikuga seotud küsimusi. Oleme suunatud täiskasvanute karjääriplaneerimisele. Vaata rohkem, mida keskastmejuhina, eksperdi ja ettevõtjana saad karjäärinõustamisest.

Heisi Kurig karjäärinõustamise kasust tema karjäärile

 

Liisi Toom-i konsultatsioonid Persoonibränid Agentuuris on mulle andnud juurde palju julgust, enesekindlust ja selgust! Ta oskab alati aidata mul päevavalgele tuua need mõted ja väärtused, mis on minu jaoks kõige olulisemad kuid pikalt mõtete ja kõhkluste virr-varris peidus olnud. Soovitan Liisiga ühendust võtta kõigil, kes sooviksid enda tööelus teha muudatusi, kuid kahtlevad ühes või teises otsuses. Näiteks olen mina veendunud, et just need toredad kohtumised ja soe koostöö Liisiga on andnud mulle kindluse  oma visioone ellu viia!” – Heisi Kurig, 2018

Karjäärinõustamisel saab abi ja tuge:

 • Enda tegelike tööalaste soovide avastamisel,
 • enesekindluse tõstmisel-taastamisel,
 • oma turundavate oskuste kaardistamisel ning tööandja vajaduste mõistmisel,
 • karjääriplaneerimisel,
 • karjääri arendamisel,
 • elukutsega seotud valikute ja otsuste tegemisel,
 • haridustee seotud valikute ja otsuste tegemisel,
 • töövalikuga seotud valikute ja otsuste tegemisel,
 • aga ka ettevõtlusega, vabakutseliseks hakkamisega seotud valikute ja otsuste tegemisel.

Karjäärinõustamine toimub silmast-silma kohtumisel, aga kae-kirja teel, Skype või telefoni vahendusel.

Eduka karjäärinõustamise tulemusena saame minna edasi juba konkreetsemalt näiteks sinu liftikõne koostamise, CV ja motivatsioonikirja kirjutamise või eneseturundusega. Vahepeal on konsultatsioonid kombinatsioon just nendest erinevatest teenustest.
Kui sa oled juht ja ettevõtja ja valmis oma nime nähtavaks tegema, siis soovitame tutvuda aga persoonibrändi strateegilise coachinguga.

karjäärinõustamine, persoonibränd, eludisain, karjääriplaneerimine, tööle kandideerimine

CV ja motivatsioonikirja koostamine

Läbimõeldud ja hea CV ning motivatsioonikiri tekitavad huvi ning aitavad tööandjal mõista sinu ekspertiisi, kogemust ja sobivust töökohale. Selle tulemuseks on paremini sihitud kandideerimised, suurem arv tööintervjuule kutsumisi ning reaalsed tööpakkumised peale intervjuud. Samuti on CV ja enesetutvustustekst (liftikõne) oluline sinu veebilehel või blogist, et tekitada võimalikes klientides huvi – seega sobib see teenus ka ettevõtjatele ja ekspertidele, kes meelitavad oma tegevusega uusi kliente.

Olen uut tüüpi lähenemisega motivatsioonikirju ja CV-d saatnud kolme kohta ja tulemused on võrreldes varasemaga suurepärased. Esiteks kõik need kolm kohta on minuga ühendust võtnud, kõigilt olen saanud väga kiitvat tagasisidet motivatsioonikirja sisukuse kohta, mida varem kordagi ei ole saanud. Ühte ettevõttesse sain juba ka positiivse vastuse. Viimased kaks kohta on üsna kõrged väljakutsed, arvan, et ilma sisukate motivatsioonikirjadeta ei oleks võib-olla vestlusele kutsutudki. Seega veelkord suured tänud Sulle, Liisi! – Jane Salu, projektijuht. Teenus: CV ja motivatsioonikirja tagasiside ja kujundamine

Selleks, et sinu oskused näha oleks, anname professionaalset nõu. Aitame sind kui,

 • oled kandideerimas uuele töökohale ja soovid kohandatud CVd ja motivatsioonikirja, mis säraks,
 • pead esitama oma CV ja/või motivatsioonikirja kandideerimaks juhatusse, projekti,
 • pead looma esitlusteksti enda kui esineja kohta konverentsiesinemisel, artikli juurde,
 • kui soovi mõista, miks sinu senised kandideerimised on ebaõnnestunud – miks sind intervjuule kutsutud pole,
 • anname nõu, kuidas lugeda töökuulutusi ja sellest lähtuvalt oma kandideerimist kujundada,
 • aitame sinu oskusi ja huve analüüsides teha sinu jaoks sobivaim tööalane valik. Milliseid tööpakkumise üldse valida ning kust veel tööandjaid leida, kes just sulle õiged on?
 • anname tagasisidet ja kirjutame eneseesitlusteksti ehk liftikõnet (elevator pitch), nt veebilehele, blogisse või LinkedIn “summary”ks,
 • anname tagasisidet ja aitame luua LinkedIn CV-d.

Portfoolio, videoesitlus

Kui soovid enda kandideerimist või esitlust unikaalsemaks teha, aitame luua ka sisuka portfoolio ja atraktiivse video-eneseesitluse, kujundada CV ainulaadsel kujul või vaadata üle ja planeerida profiilipilt.

Selle teenuse käigus õpid lisaks:

 • kuidas end esitleda autentselt ja selgelt,
 • kuidas teha valikut, milliseid töökogemusi näidata ja milliseid mitte,
 • kuidas kirjutada lahti oma kogemused nii, et sinu panust mõistetaks,
 • kuidas kombineerida faktidele põhineva CV ja emotsionaalsem ja isiklikum motivatsioonikiri parima tulemuse saavutamiseks,
 • kuidas kasutada CVd oma persoonibrändi kujundamises.

Kuidas alustada

Selle teenuse võtmiseks palun saada

 • Töökuulutus, kuhu soovid kandideerida koos (ausa) põhjendusega, miks.
 • Sinu poolt koostatud CV antud tööle kandideerimiseks.
 • Kui soovid tagasisidet ka motivatsioonikirjale, lisa vastav kiri, LinkedIn profiilile – saada link.
 • Konsultant vaatab saadud materjalid üle ja saadab edasised juhendid ja info teenuse tasu kohta ja küsimused lisainfo saamiseks.
 • Sinu kinnitusel saadab konsultant kokkulepitud ajal kirjaliku tagasiside koos ettepanekutega.
 • Juhul kui selgub, et vajad nõu kandideerimise, töö valiku kohta, karjäärinõu, siis tuleb vastavalt kokku leppida nõustamine.

Materjalid ja päring saada veebilehe paremal asuva kontaktvormi kaudu või liisi@persoonibrand.ee e-mailile.