• et
  • en

Eneseturundus

Eneseturundus

Eneseturundus on erinevaid turundustaktikaid koondav teadlik tegevuste elluviimine, mis aitavad sul optimaalselt tegutsedes jõuda seatud sihile: olgu see uus positsioon, konkreetne esinemiskutse, klientide saamine või pikaajalisem ettevalmistus erinevate professionaalsete võimaluste saamiseks ja tervikliku persoonibrändi kujundamiseks. Me kõik pakume oma oskusi ja teadmisi klientidele ja tööandjatele ja oleme nii oma elu juhid. Selleks, et me ise saaksime teha tööd, mida soovime, tuleb eneseturundus kasuks. Kui sinu jaoks on eneseturundus raske ja liiga palju aega nõudev, siis saame osaliselt selle sinu eest ära teha (Facebookimine, suhtlus meediaga, blogimine, koostööpartnerite leidmine, jne). Nii võib meid võtta kui juhendajat, isiklikku turundusjuhti ja ka agenti.

Eneseturunduse käigus aitame: Kuidas koostada isiklik turundusplaan:

  • oma oskustega sobiva töö kujundamiseks,
  • oma teenusele uute klientide saamiseks,
  • ekspertoskuste nähtavuse tõstmiseks.

Koos otsustame: Millised on:

  • vajalikud ja õiged kanalid,
  • eneseturundusmaterjalid,
  • kuidas luua selge sõnum, mis mõjutab õigeid kliente sinu toodet või aega (ekspertoskusi) ostma?

Meie koostöö võib olla ühekordse nõustamisena, tervikplaani ja juhendamise läbi ettevõtjatele, sinu karjääri turundusplaani elluviimisel abistamine või oleme vajadusel personaalseteks turundajateks (agendiks). Teeme ka koolitusi.

Meie kliendiks on nii konsultandid, juhid, kunstnikud, ehk kõik, kellel on kindlad oskused, millele otsivad ostjaid ja auditooriumi.

Loe kliendilugu

Uuri lisa: www.mariliismakus.com

Mari-Liis Makus Glass Design persoonibrändi kujundamine