• et

Performance Coaching

Performance Coaching

Coaching on ideaalne võimalus õppida iseennast kuulama, teha teadlikke otsuseid ning nii liikuda enesekindlamalt edasi elus, karjääris ning tipptulemusi püüeldes. Broneeri aeg tasuta keemiakohtumisele: gameplan@liisitoom.com või 52 70 534.

Loe ka: Coachinguga hakkad ennast kuulama

Olen coachingu-stiili kasutanud kogu oma konsultatsiooni-koolituste karjääri. Viimane intensiivne kogemus oli koroona-ajal, märts-september 2020 coachida tuleviku tippjuhte avalikus sektoris (17 juhti). Coaching on võimas tööriist inimese käes, kes tahab efektiivsemalt, võimekamalt, ennast hoidvamalt tegutseda. Coaching aitab sul kõrvaltseisja pilku saada, olles ise protsessi kontrollija. Täna oman Executive Coaching diplomit (ICF). Kuidas lähenen coachingule?

Liisi Toomi 3V coachingu filosoofia

Selle kohta on mul 3V filosoofia. Olen oma senise töö käigus näinud, et inimesed tahavad saavutada VABADUST (lõppeesmärk). Vabaduseni jõudmiseksvajavad nad erinevaid valikuid, mille vahel otsuseid teha, mida katsetada (coachingu põhiline sisu). Valikute tegemine ja ka vabadus on keerukas mitmetel põhjustel ja eeldab VASTUTUSE võtmist oma elu, töö, otsuste üle. Just selle elemendi pärast asjad venivad, ei pühenduta ja ei nähta enda jaoks olulisemaid valikuid. Kui coachingu nähtav sisu on valikud, siis coachingu käigus õpib inimene tundma iseenda valmisolekut ja vastutuse võtmise kergust ja raskust. Need kolm mõtet on igas coachingu sessioonis vaikimisi sees ja on ka nähtavad lõpptulemuses.

Hea meelega tutvustan sulle oma mõtteviisi ja tegutsemisviisi lähemalt meie keemia-kohtumisel. Võta ühendust gameplan@liisitoom.com. Seejärel saad otsustada, kas coaching minuga on see, mida soovid.

Teemad, mille puhul coachingusse tulla:

 • Otsuste tegemine.
 • Juhtimine ja ettevõtlus.
 • Psühholoogilised oskused ja vastupidavus: nö mental game arendamine.
 • Persoonibränd ja karjäärikujundus.
 • Eesmärkide seadmine ja nendeni jõudmine.
 • Oskuste arendamine (ekspertoskuste, spordioskuste, muu).
 • Kommunikatsioonioskuste parendamine.

Mida oodata coachingust:

Coaching kestab 4-12 kohtumist, 4 – 12 kuu vältel. Soovituslikuks vaheks ongi üks kuu, olenevalt teemast ja selle ajatundlikkusest võib ka 2-3 nädalat kohtumiste vahel olla. Sulle sobiva ülesehituse osas saame rääkida esimesel keemiakohtumisel (kirjuta gameplan@liisitoom.com)

 1. Sind kuulatakse täielikult.
 2. Õpid iseennast siiralt kuulama. See on hämmastav hetk, kui tajud, et palju saab ära teha lihtsalt enda kuulamisega!
 3. Avastad otsuste, valikute ja enda mõtete taga väga palju huvitavaid lugusid, veel rohkem valikuid ja loomingulisi lahenduskäike.
 4. Tunned motivatsiooni tõusu ja näed lahendusi, mida enne ei märganud.
 5. Tunned, et oled võimekam ja saad oluliste otsustega enesekindlalt tegeleda.
 6. Jõuad oluliselt selgema ja kergema tundega oma eesmärkidele lähemale.
 7. Naudid protsessi, isegi, kui see on ebamugav.

Coachina lähtun järgmistest uskumustest ja väärtustest:

 • Igaüks teab juba vastuseid, coach oskab aga need nähtavale tuua.
 • Vastutus tulemuste eest on sinul. Nii on ka vaja, et motiveeritud tegutsemiseks teeksid otsuse sina ise.
 • Täielik usk iga inimese potentsiaali olemasolusse.
 • Oma tegelike soovide poole liikumine on väljakutsuv ja vahel hirmutav. Seista enda (vajaduste) eest võib olla segadust tekitav. Hea coach aitab sul seda teed käia, kuid ei tee samme sinu eest. Nii jääb tulemuse NAUDING ka 100% sinule.
 • Coaching toimib vaid kliendi valmisolekust kogetu praktikasse panna ja oma ellu tuua.
 • Kasutan GROW meetodit (Goals, Reality, Oportunities, Whats next) ning vürtsitan seda soorituspsühholoogia võtete ja oskustega.
 • 3V coachingu filosoofia.

Mida MITTE oodata coachingust:

 1. Coach ütleb sulle, kuidas asjad on. Kindlasti mitte! Selleks on persoonibrändi strateegiline konsultatsioon.
 2. Kõik vastused saad kohe kätte. Ei, kui sa pole pikka aega tegutsenud oma tegelike soovide ja sisemise kutse järgi, siis võib tegelike vastusteni jõudmine aega minna. Varu coachingu jaoks vähemalt 4-6 korda. Kindla eesmärgi puhul (juhtimiscoaching, elustiili muutmise coaching) võib protsess olla pikem, kuna muutus võtab rohkem aega.
 3. Muutus tuleb lihtsalt. Ilmselt mitte. Iga muutus paneb meid ebamugavasse situatsiooni. Sellega kohanemine tekitab vastureaktsiooni. See, kas ebamugavustundest “läbi” lähed ja mis tempoga, on sinu otsus. Coach toetab sind igas valikus 100%. Mida avatum oled, seda lihtsamaks coachingust tulevad muutused muutuvad.

Tunned coachingu vastu huvi?

Tule esmakohtumisele Skype või muu virtuaalkonverentsikanali vahendusel (erikokkuleppel ka Tartus kontoris). Esmakohtumine on tasuta 30-45 minutiline kohtumine, kus saad küsida coachingu sisu kohta ja saame rääkida ka sinu eesmärgist, millega soovid järgmised 4-6 kuud tegeleda.

Kirjuta gameplan@liisitoom.com või saada kiri kontaktvormi kaudu.

Minu coachingu taust

Olen kasutanud coachivat konsultatsiooni alates 2011. aastast elustiili, ettevõtluse ja persoonibrändi kujundamiseks eraettevõtjate, ekspertide ja organisatsioonide muutuse läbiviimiseks. Täiendasin end Londonis Coaching Academy-s tehnikate osas ning hetkel omandan diplomit Estonian Business Schooli Executive Coaching programmis. Oman psühholoogia bakalaureuse kraadi ja kommunikatsioonijuhtimise magistrikraadi. Olen loonud ja läbi viinud juhtimispsühholoogia ainet (3 EAP, Kaitseväe Akadeemia). Aastatega olen kujundanud oma coachimis-stiili, mille keskmes on klient ja talle avamiseks ja avastamiseks vajaliku keskkonna loomine ning julguse andmine reaalsete sammude astumiseks. Minu CV-d näed siit.